bodem

< Begrip

Eigenschappen

Voorkeurslabelbodem
DefinitieNULL
Bronhttps://thesaurus.cultureelerfgoed.nl/concept/cht:63e4c469-3710-4194-9a84-52440c890d3d
Toelichting op definitieDe bodem is de bovenste laag van de aardkorst maar de definitie in de bodemkunde is specifieker, namelijk die laag van de aardkorst die door planten beworteld wordt (de rhizosfeer), of waarin zich bodemvormende processen afspelen.Volgens deze definitie maken vast gesteente en de natte ongerijpte ondergrond van losse sedimenten geen onderdeel uit van de bodem.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 8 mrt 2021 om 14:08.