ijzerverbindingen

< Begrip

Eigenschappen

Voorkeurslabelijzerverbindingen
DefinitieIJzerverbindingen zijn verbindingen van afzonderlijke stukken ijzer die tot stand zijn gekomen door bewerkingen langs de warme weg, zoals wellen, solderen en het plaatsen van banden, of langs de koude weg, zoals met schroeven, schroefbouten, splitbouten, spiebouten, splitpennen, keilen, wiggen, pennen en lippen. Sommige soorten verbindingen langs de koude weg hebben het voordeel dat ze later weer eenvoudig losgemaakt kunnen worden. Verder maakt de smid veelvuldig gebruik van beweeglijke verbindingen zoals toegepast bij windvanen, schuiven en deurkloppers.
Bronhttps://thesaurus.cultureelerfgoed.nl/concept/cht:9c3bc364-0e1b-48b5-b5c1-e3b9c812dbe8

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 20 jun 2023 om 08:43.