stollingsgesteente

Eigenschappen

Voorkeurslabelstollingsgesteentestollingsgesteenten: natuursteen gevormd uit gestolde magma of lava.
Definitiestollingsgesteenten: natuursteennatuursteen: gesteente, niet gevormd in ambachtelijke of industriële processen. gevormd uit gestolde magma of lava.
Bronhttps://thesaurus.cultureelerfgoed.nl/concept/cht:a1dfa66f-8cfb-41ce-b550-dc0d53676480

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 8 mrt 2021 om 15:07.