brandpreventie

Eigenschappen

VoorkeurslabelbrandpreventieOnder brandpreventie verstaat men het nemen van maatregelen ter voorkoming en beperking van brand, de gevolgen van brand en het waarborgen van de ontvluchting van personen. (Wikipedia)
DefinitieOnder brandpreventieOnder brandpreventie verstaat men het nemen van maatregelen ter voorkoming en beperking van brand, de gevolgen van brand en het waarborgen van de ontvluchting van personen. (Wikipedia) verstaat men het nemen van maatregelen ter voorkoming en beperking van brand, de gevolgen van brand en het waarborgen van de ontvluchting van personen. (Wikipedia)
SynoniembrandveiligheidOnder brandpreventie verstaat men het nemen van maatregelen ter voorkoming en beperking van brand, de gevolgen van brand en het waarborgen van de ontvluchting van personen. (Wikipedia)
Bronhttps://thesaurus.cultureelerfgoed.nl/concept/cht:a8109416-1859-4535-a428-06e76ca45321

Relaties

Relatie

Zie ook

Relatie

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 21 apr 2020 om 11:55.