brandpreventie

< Begrip

Eigenschappen

Voorkeurslabelbrandpreventie
DefinitieOnder brandpreventie verstaat men het nemen van maatregelen ter voorkoming en beperking van brand, de gevolgen van brand en het waarborgen van de ontvluchting van personen. (Wikipedia)
Bronhttps://thesaurus.cultureelerfgoed.nl/concept/cht:a8109416-1859-4535-a428-06e76ca45321

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 8 mrt 2021 om 14:03.