kwartsiet

Eigenschappen

VoorkeurslabelkwartsietKwartsiet is metamorfe natuursteen gevormd uit gerekristalliseerde zandsteen
DefinitieKwartsietKwartsiet is metamorfe natuursteen gevormd uit gerekristalliseerde zandsteen is metamorfe natuursteennatuursteen: gesteente, niet gevormd in ambachtelijke of industriële processen. gevormd uit gerekristalliseerde zandsteenzandsteen: sedimentaire natuursteen gevormd uit aan elkaar gekitte zandkorrels, doorgaans met weinig bindmiddel in de vorm van kleimineralen, kalk of kiezel.
Bronhttps://thesaurus.cultureelerfgoed.nl/concept/cht:d6208be7-829b-450e-90b0-b378338f7c80

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 8 mrt 2021 om 15:06.