smeltwaterdalen

< Begrip

Een smeltwaterdal is een dal dat ontstaan is als gevolg van erosie door smeltwater. Dit kan zowel smeltwater van ijs zijn (ijssmeltwaterdalen) als van sneeuw of gedooide permafrost (sneeuwsmeltwaterdalen).

Smeltwaterdalen komen veel in reliëfrijke gebieden, zoals op de stuwwallen en in Zuid-Limburg. Ze zijn veelal gevormd in de laatste of voorlaatste ijstijd. Als deze dalen geen afvoerende functie meer hebben, worden ze droogdalen genoemd.

Thesaurus: smeltwaterdalenVragen, verbeteringen of opmerkingen?
U kunt op deze kennisbank reageren via het reactieformulier.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 20 jun 2023 om 09:35.