reciprociteitsprincipe

< Begrip

Voor bestralingssterkte en bestralingsduur, geldt het zogenaamde ‘Reciprociteitsprincipe’. Dit betekent dat eenzelfde uitkomst van de vermenigvuldiging van bestralingssterkte (E in W.m-2) met bestralingsduur (t in h), dezelfde totale bestralingsdosis (H in W.m-2.h) geeft en daarmee dezelfde schade oplevert (H = E x t). Voor licht en de bijbehorende verlichtingssterkte en belichtingsduur gaat dat verhaal strikt gesproken niet op omdat die grootheden zijn gecorrigeerd voor de gevoeligheid van het oog en geen rekening houden met de energie die in het UV- en het IR-gebied aanwezig is. Dat is echter alleen een probleem bij zeer hoge verlichtingssterktes; bij de in de museumpraktijk gangbare verlichtingssterktes is het principe wel bruikbaar. Dit betekent dat 100 uur belichting met 50 lux dezelfde schade veroorzaakt als 50 uur belichting met 100 lux of 25 uur met 200 lux. De belichtingsdosis is in alle drie gevallen 5000 lx.h.

Thesaurus: reciprociteitsprincipeU kunt op deze kennisbank reageren via het reactieformulier.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 20 jun 2023 om 09:36.