Calais-afzettingen

< Begrip

Calais-afzettingen is een verouderde benaming voor Holocene getijdeafzettingen in het kustgebied langs de zuidelijke Noordzeekust (incl. Nederland).

Het zijn zanden en kleien afgezet in getijdegeulen, lagunes, wadplaten, kwelders en rietgorzen. Ze zijn gevormd tijdens het relatief snel stijgen van de zeespiegel in de grofweg de eerste helft van het Holoceen (Boreaal, Atlanticum en Subboreaal).

Een andere verouderde term voor deze afzettingen is 'oude zeeklei', tegenwoordig worden deze afzettingen grotendeels bij het Laagpakket van Wormer binnen de Naaldwijk Formatie ondergebracht.

In veel diepe droogmakerijen in West-Nederland ligt deze afzetting aan de oppervlakte. (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)


Thesaurus: Calais-afzettingen

Pagina's met dit begrip


Vragen, verbeteringen of opmerkingen?
U kunt op deze kennisbank reageren via het reactieformulier.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 20 jun 2023 om 08:28.