lagen

< Begrip

Eigenschappen

Voorkeurslabellagen
DefinitieLagen zijn reeksen aaneengevoegde stenen van gelijke dikte op hun plat, horizontaal, soms in hellende stand of op hun kant (rollaag) gelegd. De hoogte van bakstenen metselwerk wordt naar het aantal lagen opgegeven. Een laag waarin alleen de korte zijden van de bakstenen zichtbaar zijn, heet een koppenlaag. die waarin alleen de lange zijden vertonen noemt men een strekkenlaag. (Haslinghuis)
Bronhttps://thesaurus.cultureelerfgoed.nl/concept/cht:fb082808-4325-49b6-a068-ec7e4ed1a887

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 8 mrt 2021 om 15:04.