Collectie Bibliotheca Philosophica Hermetica

Introductie

In 2004 en 2005 heeft de Staat de kern aangekocht van de collectie Bibliotheca Philosophica Hermetica van de zakenman Joost Ritman (1941).

Zwarte-Ogen-Meesters en Meester van James 146, Val der Englen-Opstanding, 1491, Perkament, 188x130 cm, Getijdenboek in het Nederlands, pp. 136-137
Zwarte-Ogen-Meesters en Meester van James 146, Val der Englen-Opstanding, 1491, Perkament, 188x130 cm, Getijdenboek inhet nedeerlands, pp. 136-137

Wet tot Behoud van Cultuurbezit

Sinds 1994 stond deze collectie al onder de speciale bescherming van de Wet tot Behoud van Cultuurbezit. De collectie omvat 25 getijdenboeken, 44 incunabelen, 359 handschriften van na 1500 en 3961 oude drukken tot 1800. Het zijn stuk voor stuk unieke uitgaven op het gebied van christelijk-hermetische filosofie binnen de westerse cultuurgeschiedenis. Sinds een aantal jaren zijn ze in bruikleen bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Daar zijn ze beschikbaar voor publiek en onderzoek.

5 hoofdverzamelgebieden

De complete collectie van de Bibliotheca Philosophica Hermetica omvat 5 hoofdverzamelgebieden: hermetica, mystiek, alchemie, rozenkruisers en gnosis & westerse esoterie. Het private deel van de collectie is gehuisvest in Amsterdam.

Getijdenboeken

Onder de 25 getijdenboeken bevinden zich enkele belangrijke werken. Het gaat daarbij onder meer om het gebedenboek in het Nederlands van Beatrijs van Arckel van Dongen van Dalem (circa 1480) en het Adair getijdenboek (circa 1490). Uniek is ook de uitgebreide collectie gedrukte uitgaven van werken van de protestantse theosoof Jacob Böhme uit Görlitz. Hieronder bevinden zich vertalingen in het Nederlands door Abraham Willemsz. Van Beyerland.

U kunt op deze kennisbank reageren via het reactieformulier.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 30 sep 2022 om 03:02.