Aldtsjerk - Van Sminiaweg 36 - De Klinze

(529158) monumentenregisterComplexnummer: 529158

Introductie

De Klinze / Heemstra huis, Aysma of Sminia. Omgracht terrein met een blokvormig landhuis, rond 1665 gebouwd op de plek van het laatmiddeleeuwse kasteel Aysma.

Zwart-witfoto van het huis met oprijlaan en tuinaanleg. Links langs de oprijlaan staat een wit standbeeld van een houthakker, recht naast het huis staat een laag, wit bijgebouw, begroeid met klimop. Achter het complex staan kale bomen.
Afb. 1 Het huis De Klinze vanuit het zuidwesten. Beeldbank RCE, foto door A.J. van der Wal, 1976, CC BY-SA 3.0

Kenmerken

  • Datering: diverse bouwperioden vanaf circa 1665
  • Bouwstijl: n.v.t.
  • Architect: n.v.t.
  • Rijksmonument sinds: 18 december 2006

Geschiedenis

De geschiedenis van De Klinze gaat tenminste terug tot 1511. In dat jaar bezat Willem van Heemstra ter plekke al grond, vermoedelijk ook met een huis daarop. In 1640 was een van de eigenaren van het huis Albert van Loo. Hij was de schoonvader van Hessel van Aysma, de bouwer van de latere buitenplaats uit circa 1665. In 1681 kocht Hobbe Baerdt van Sminia het huis en dat wordt er al gesproken over de Sminiastate ‘de Klinzen genaamt’. De Sminia’s hebben het huis bewoond tot 1949. De laatste mevrouw Sminia verkoopt het huis aan J. Martens die het laat restaureren en verbouwen tot de huidige situatie.

Omschrijving

De Klinze is rond 1665 gebouwd als een blokvormig huis op de plek van een oudere stins. Rond 1877 is het huis naar beide zijden uitgebreid, maar al twintig jaar later werden de aanbouwen alweer verwijderd. In 1823 is er aan de rechterzijde een koetshuis gebouwd, dat inmiddels met het hoofdhuis is verbonden. Bij de restauratie in 1966 is het hoofdhuis terug gerestaureerd naar de 18de-eeuwse situatie.

Bronnen en verwijzingen

Meer informatie
Meer over het monumentenregister en de pagina's in deze kennisbank is te vinden in Monumenten - Rijksmonumentenregister.
Meer over wat er is beschermd is te vinden in de leeswijzer.

Vragen, verbeteringen of opmerkingen?
U kunt op deze kennisbank reageren via het reactieformulier.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 19 apr 2024 om 03:03.