Dussen - Binnen 1 - Kasteel-Raadhuis

< Rijksmonumenten

(14202) monumentenregisterMonumentnummer: 14202

Introductie

Omgracht, laatmiddeleeuws kasteel, bestaande uit een rechthoekige hoofdburcht met drie woonvleugels om een binnenplaats, afgesloten door een toegangspoort tussen twee zware torens aan de noordzijde.

Zwart-witfoto vanuit de zuidoosthoek genomen. Het kasteel met toegangsbrug en torens aan de voorkant is goed te zien. Het wordt omgracht en in de achtergrond staan jong aangeplante bomen.
Afb. 1. Zuidoostzijde van het kasteel te Dussen. Foto: Beeldbank RCE door G.Th. Delemarre. CC BY-SA 3.0

Kenmerken

 • Datering: diverse bouwperioden vanaf circa 1330
 • Bouwstijl: n.v.t.
 • Rijksmonument sinds: 18 april 1973

Geschiedenis en omschrijving

Het Kastelenlexicon, een database van de Nederlandse Kastelenstichting, bevat uitgebreide informatie over dit object. Zie de link naar het Kastelenlexicon onder het kopje Bronnen en verwijzingen.

Omgeving

Aan de noordzijde liggen twee terreinen die tot het kasteel behoren. Het zuidelijke is de voormalige voorburcht waarop bouwhuizen stonden, het noordelijke is een voorhof. Beide zijn omgracht.


Bronnen en verwijzingen

 • Aalst, T. van, J. Didden e.a., Zevenhonderd jaar kasteel Dussen. Een bewogen geschiedenis, Wijk en Aalburg 2003.
 • Aarts, B., ‘Vierkante/ rechthoekige waterburchten in Noord-Brabant’, in: Het Brabants Kasteel, jrg. 3 (1980), nr. 2/3, 35-37.
 • Bibliotheek RCE Kransberg, D./Mils, H., Kastelengids van Nederland, Middeleeuwen, Bussum 1978, p. 187-189
 • Bibliotheek RCE Becx, E. e.a., Kastelengids van Noord-Brabant, Utrecht 1999, 54-56.
 • Bibliotheek RCE Oirschot, A. van, Middeleeuwse kastelen van Noord-Brabant, hun bewoners en bewogen geschiedenis, Rijswijk 1981, 291-297.
 • Bibliotheek RCE Gulick, F.W. van, Nederlandse Kastelen en Landhuizen, z.p. 1960, 410-416.
 • Bibliotheek RCE Ros-De korte, G., Kasteel Dussen, z.p. z.j..
 • Bibliotheek RCE Hendriks, J., T. Van der Aalst, Dussen – Van woontoren tot kasteel-raadhuis, Dussen 1985.
 • Hendriks, J., ‘Dussen’, in: B. Aarts e.a. red., Het Brabants Kasteel. Jubileumuitgave, jrg. 16 (1993) 69-91.
 • Kastelenlexicon
 • Lensvelt, Ton, Kleine geschiedenissen van Dussen, Deel VI – Kasteel met mensen en verhalen, Dussen 2022.

Meer informatie
Meer over het monumentenregister en de pagina's in deze kennisbank is te vinden in Monumenten - Rijksmonumentenregister.
Meer over wat er is beschermd is te vinden in de leeswijzer.

U kunt op deze kennisbank reageren via het reactieformulier.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 19 dec 2023 om 04:10.