Echt - Boekhorstweg - De Bollenberg

< Monumenten

⇐ (14260) monumentenregisterMonumentnummer: 14260

Introductie

Terrein met kunstmatige heuvel als restant van het laatmiddeleeuwse mottekasteel De Bollenberg.

Kenmerken

  • Datering: diverse bouwperioden vanaf circa 1200
  • Bouwstijl: n.v.t.
  • Rijksmonument sinds: 17 oktober 1972
Landbouwgrond met in de achtergrond een motte: veel bomen bijeen op een kunstmatige heuvel.
Afb. 1. Motte De Bollenberg waarop in de middeleeuwen een kasteel stond. Foto: Romaine via Wikimedia Commons CC0 1.0

Geschiedenis en omschrijving

Het Kastelenlexicon, een database van de Nederlandse Kastelenstichting, bevat uitgebreide informatie over dit object. Zie de link naar het Kastelenlexicon onder het kopje Bronnen en verwijzingen.

Bronnen en verwijzingen

  • Bibliotheek RCE Salden, A.H., ‘Burchten op 'motten'’, in: Jaarboek Limburg van Mook tot Eijsden, 1980, 60-69.
  • Bibliotheek RCE Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes, red., Kastelen in Limburg, Burchten en Landhuizen (1000-1800), Utrecht 2005, 263.
  • Kastelenlexicon

Meer informatie
Meer over het monumentenregister en de pagina's in deze kennisbank is te vinden in Monumenten - Rijksmonumentenregister.
Meer over wat er is beschermd is te vinden in de leeswijzer.

Vragen, verbeteringen of opmerkingen?
U kunt op deze kennisbank reageren via het reactieformulier.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 1 nov 2023 om 03:01.