Egmond aan den Hoef - Slotweg tegenover 19 - Slot te Egmond

< Rijksmonumenten

(14595) monumentenregisterMonumentnummer: 14595

Introductie

Omgrachte, in 1937 geconsolideerde ruïne van het Slot op den Hoef, bestaande uit drie eilanden.

Foto van ontgraven fundamenten van het Slot op den Hoef, gezien van bovenaf.
Overzicht van de ontgraven fundamenten van het Slot op den Hoef. Beeldbank RCE, foto door E.A. Canneman, 1937, CC BY-SA 3.0

Kenmerken

  • Datering: diverse bouwperioden vanaf circa 1225
  • Bouwstijl: n.v.t.
  • Architect: n.v.t.
  • Rijksmonument sinds: 02 juli 1968

Geschiedenis

Het Slot op den Hoef is in het begin van de 13de eeuw gebouwd door een lid van de familie Van Egmond. De Van Egmonds bleven in bezit van het kasteel tot 1607, toen de laatste eigenaar, die nog een deel van het ruïneuze kasteel bewoonde, zich door geldgebrek genoodzaakt zag het te verkopen aan de Staten van Holland. In 1722 verkochten zij het weer aan een lid van de familie Van Egmond. Deze familie verkocht het in 1917 aan een particulier die het op zijn beurt verkocht aan de Provincie Noord-Holland. Het terrein kwam onder beheer van het toenmalige Provinciale Waterleidingbedrijf.

Omschrijving

Het kasteel te Egmond aan de Hoef is in het begin van de 13de eeuw gebouwd als een omgrachte ronde hoofdburcht met een vrijwel vierkante voorburcht ten zuidwesten daarvan. In de periode 1285-1315 wordt de voorburcht van noord naar zuid doorgraven met een gracht. Het oostelijke deel wordt ook op een derde vanaf het noorden doorgraven en op het zuidoostelijke vierkante deel wordt een nieuwe hoofdburcht gebouwd, op het westelijke en noordelijke deel een nieuwe L- vormige voorburcht. De oude ronde hoofdburcht wordt verlaten en zal in gebruik zijn genomen als tuin. Tussen 1500 en 1573 wordt het noordoostelijke deel van de voorburcht vergraven tot gracht. In laatstgenoemd jaar is het kasteel door de Staatse troepen verwoest. De ruïne wordt in 1793 op een toren na afgebroken, de toren zelf in 1836. Tussen 1933 en 1937 zijn de funderingen van het kasteel blootgelegd, geconsolideerd en tot boven het maaiveld opgetrokken.

Omgeving

Ten westen van het kasteelterrein ligt de bijbehorende slotkapel.

Bronnen en verwijzingen

  • Beeldbank RCE Meer foto's van dit rijksmonument
  • Bibliotheek RCE Renaud, J.G.N., 'Hoe heeft het slot te Egmond er uit gezien’, in: Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift, 49(1939) nr.98, 162-174.
  • Bibliotheek RCE Burger, C.M., 'Het kasteel van Egmond, een schets van de ontwikkeling van het slot 'Slot op den Hoef', Schoorl 2008.
  • Bibliotheek RCE Groesbeek, J.W., Middeleeuwse kastelen van Noord-Holland, Rijswijk 1981, 189-201.
  • Kastelenlexicon
  • Renaud, J.G.N., 'Uit de bouwgeschiedenis van het Slot op Den Hoef', in: Oudheidkundig Jaarboek, 4de serie 7(1938), 65-83.

Meer informatie
Meer over het monumentenregister en de pagina's in deze kennisbank is te vinden in Monumenten - Rijksmonumentenregister.
Meer over wat er is beschermd is te vinden in de leeswijzer.

U kunt op deze kennisbank reageren via het reactieformulier.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 19 dec 2023 om 04:04.