Ezinge - Allersmaweg 64 - Allersma

< Monumenten

⇐ (15537) monumentenregisterMonumentnummer: 15537

Introductie

Deels nog dubbel omgracht kasteelterrein met op het noordelijke deel het in aanleg laatmiddeleeuwse kasteel, bestaande uit een hoofdhuis met aan- en bijbouwen.

Kenmerken

  • Datering: diverse bouwperioden vanaf circa 1475
  • Bouwstijl: n.v.t.
  • Rijksmonument sinds: 19 juni 1973
De Allersmaborg op de hoek gezien. Aan de rechterzijde bevindt zich de ingang. Rechts van de borg staat een bijgebouw. Aan weerszijden van de borg staan bomen en struiken die zich klaarmaken voor de winter.
Afb. 1. De borg Allersma vanuit het zuidoosten. Foto: Beeldbank RCE door A.J. van der Wal. CC BY-SA 3.0

Geschiedenis en omschrijving

Het Kastelenlexicon, een database van de Nederlandse Kastelenstichting, bevat uitgebreide informatie over dit object. Zie de link naar het Kastelenlexicon onder het kopje Bronnen en verwijzingen.

Omgeving

Het zuidelijke terrein bevatte in oorsprong de tuin met daarin een vijver. Het terrein is nu in gebruik als boomgaard. De buitenste gracht is alleen aan de west- en zuidzijde behouden.

Bronnen en verwijzingen

  • Bibliotheek RCE Kamphuis, H., Groninger borgen en Drentse havezaten. Kleine monumenten reeks, Zutphen 1995, 82 – 88.
  • Bibliotheek RCE Post, Annette van der, en Henk Th, van Veen, Zeven eeuwen Allersmaborg, Gorredijk 2019.
  • Bibliotheek RCE Feith, J.A., ‘Allersma’, in: Groningsche Volksalmanak 1901, 52-66.
  • Bibliotheek RCE Formsma, W.J., R.A. Luitjens-Dijkveld Stol en A. Pathuis, De Ommelander borgen en steenhuizen, Assen/Maastricht 1987, 99-102.
  • Henssen, E., Allersmaborg, Groningen z.j..
  • Kastelenlexicon
  • Koning, H.A., De Allersmaborg : Geschiedenis en restauratie, Stadskanaal 1977.

Meer informatie
Meer over het monumentenregister en de pagina's in deze kennisbank is te vinden in Monumenten - Rijksmonumentenregister.
Meer over wat er is beschermd is te vinden in de leeswijzer.

Vragen, verbeteringen of opmerkingen?
U kunt op deze kennisbank reageren via het reactieformulier.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 1 nov 2023 om 03:01.