Ulft - Over de IJssel bij 6 - Schuylenburch

< Rijksmonumenten

(16070) monumentenregisterMonumentnummer: 16070

Introductie

Omgracht terrein met muurfragment en funderingen van het in 1945 verwoeste laatmiddeleeuwse kasteel Schuylenburch.

Zwart-witfoto van de muurresten van Kasteel Schuylenburch. De muur wordt overwoekerd door struiken en bomen.
Afb. 1. Muurresten van het in de Tweede Wereldoorlog verwoeste kasteel Schuylenburch. Foto: Beeldbank RCE door H.P.R. Rosenberg. CC BY-SA 3.0

Kenmerken

  • Datering: diverse bouwperioden vanaf circa 1325
  • Bouwstijl: n.v.t.
  • Rijksmonument sinds: 04 mei 1971

Geschiedenis

Kasteel Schuylenburch is mogelijk gebouwd in het begin van de veertiende eeuw door een lid van de familie Van Schulenborg. Het werd als open huis opgedragen aan de hertog van Kleef. Kleefse troepen verwoestten het toen de hertog van Gelre begin vijftiende eeuw dit strategisch gelegen kasteel in handen had gekregen. De vroegste afbeelding van het kasteel dateert uit circa 1743 en laat het door de Geldersen herbouwde kasteel zien. De Rekenkamer van Gelre beheerde het kasteel tot 1815, toen zij het verkochten aan jonkheer François van Schuylenburch (het domein was al in 1791 verkocht). De jonkheer had overigens niets met de eerder genoemde familie of met het kasteel te maken, zij woonden in Zuid-Holland op Huis Schuylenburg. François liet het huis ingrijpend verbouwen en delen slopen. 19 maart 1945 wordt het kasteel gebombardeerd.

Omschrijving

Kasteel Schuylenburch is vermoedelijk gebouwd in het eerste kwart van de veertiende eeuw. Hoe het er toe uit zag is niet bekend. In de vijftiende eeuw is het verwoest, maar daarna weer herbouwd. Het bestond toen uit een trapeziumvormig ommuurd complex met op west- en oosthoek een rond bastion, de westelijke met een molen daarop. De noordhoek had een hoge vierkante toren, de zuidhoek een kleine ronde toren. Op het terrein stond een woongebouw van twee evenwijdige vleugels, een brouwhuis met stallen, een hooiberg en een rosmolen. De ingang bevond zich naast de vierkante toren aan de noordoostzijde. Aan de westzijde bevond zich een tweede toegang.

In de negentiende eeuw kwam het kasteel in handen van de familie Van Schuylenburch. Zij lieten de ommuring slopen en het woongebouw in neogotische stijl verbouwen en voegden aan de noordwestzijde twee achthoekige torens toe. Dit huis is verwoest in 1945. Een restant is verbouwd tot stal. Verder zijn er nog wat muurresten.

Omgeving

Het kasteel was gelegen op een omgracht terrein aan de zuidzijde van de Sloerstrank, een zijrivier van de Oude IJssel. Deze omgrachting is nog aanwezig.


Bronnen en verwijzingen

  • Bibliotheek RCE Jas, Jorien, Frank Keverling Buisman, Elyze Storm-Smeets, et al. red., Kastelen in Gelderland, Utrecht 2013, 398.
  • Bibliotheek RCE Beijer-Frank, G., ‘Kamermeisje op kasteel Schuylenburg’, in: Old Silvolde, 9(2006) nr. 2, 25-31.
  • Daniëls, Aggie, Kasteel Wisch Terborg, Schuilenburg & Ulenpas, IJzerlo 2018.
  • Steynen, J., ‘De Schuijlenburg’, in: Buiten, 11(1917) nr. 30, 352-354.

Meer informatie
Meer over het monumentenregister en de pagina's in deze kennisbank is te vinden in Monumenten - Rijksmonumentenregister.
Meer over wat er is beschermd is te vinden in de leeswijzer.

U kunt op deze kennisbank reageren via het reactieformulier.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 19 dec 2023 om 04:08.