Beverwijk - Breestraat 93 - Sint Agathakerk

< Rijksmonumenten

(492352) monumentenregisterMonumentnummer: 492352

Introductie

Rooms-katholieke St. Agathakerk, ingewijd in 1924 en gebouwd naar ontwerp van de architecten J.Th.J. en P.J.J.M. Cuypers jr, ter vervanging van een waterstaatskerk. De centraalbouw, bestaande uit een dominante achtzijdige koepel en een krans van eveneens door koepels overwelfde straalkapellen, is in de jaren 1922-24 tot stand gekomen in een door de byzantijnse en vroegchristelijke bouwkunst geinspireerde bouwstijl. De kerk, met ouder woonhuis (bij de bouw van de St. Agatha bestemd tot pastorie - reeds eerder beschermd onder monumentnummer 9445) en omliggende, aan de Bloksteeg ommuurde, kerktuin is gesitueerd in de van oorspong bij het huis behorende tuin. Het oorspronkelijke interieur van de kerk is grotendeels ontworpen door L.T.C. Lourijsen. De lantaarn op de koepel, voorzien van een carillon, dateert uit de jaren '50 en vervangt de oorspronkelijke, kleinere lantaarn. In 1965 is de liturgische dispositie gewijzigd, waarbij het altaar centraal onder de hoofdkoepel op een verhoging werd geplaatst en de kerkbanken zijn vernieuwd. In 2003 vond een grote restauratie plaats met behulp van de kanjersubsidie. Het huidige bankenplan en de tegelvloer dateren van die laatste restauratie. Het hoofdaltaar is verplaatst naar de voorzijde van de koorruimte.

koepelkerk, tuin, bomen, tegelpad, vlaggenmast
De centraalbouw uit het noordoosten met op de voorgrond de pastorietuin. Foto: beeldbank RCE, A.J. van der Wal, 2004 CC BY-SA 3.0
interieur van een koepelkerk met banken, preekstoel, granieten zuil, siermetselwerk en glas-in-loodvensters
Interieur gezien uit de zijbeuk naar de koepelruimte en het priesterkoor. Foto: beeldbank RCE, A.J. van der Wal, 2004 CC BY-SA 3.0

Kenmerken

  • Datering: 1922-1924
  • Architecten: J.Th.J. Cuypers, P.J.J.M. Cuypers jr.
  • Kunstenaar: L.T.C. Lourijsen
  • Bouwstijl: expressionisme
  • Rijksmonument sinds: 15 september 1995


Bronnen en verwijzingen

Zie ook

ArtikelenHoort bij deze thema's
  • Kerken
  • Kerkenvisies
  • Thema/Kerkelijke ensembles (Let op: pagina bestaat niet.)
  • Thema/Religieuze gebouwen (Let op: pagina bestaat niet.)
  • Monumenten
Begrippen

Expressionisme

Specialist(en)

Meer informatie
Meer over het monumentenregister en de pagina's in deze kennisbank is te vinden in Monumenten - Rijksmonumentenregister.
Meer over wat er is beschermd is te vinden in de leeswijzer.

U kunt op deze kennisbank reageren via het reactieformulier.

[bewerken]

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 9 mei 2024 om 03:02.