Heeswijk-Dinther - Kasteel 4 - Heeswijk

< Rijksmonumenten

(511894) monumentenregisterMonumentnummer: 511894

Introductie

Omgrachte hoofdburcht van het laatmiddeleeuwse kasteel Heeswijk met ten westen daarvan de omgrachte voorburcht.

Foto van de brug naar het complex met rechts het kasteel.
Afb. 1 Kasteel Heeswijk vanuit het zuidwesten met links een deel van de voorburcht. Beeldbank RCE, foto door P. van Galen, 2002, CC BY-SA 3.0

Kenmerken

  • Datering: diverse bouwperioden vanaf circa 1400
  • Bouwstijl: n.v.t.
  • Architect: n.v.t.
  • Rijksmonument sinds: 16 juli 2002

Geschiedenis

Het kasteel Heeswijk is aan het eind van de 11de eeuw gebouwd door een lid van de familie Van Heswic. Door vererving en verkoop kwam het kasteel in 1835 in handen van André baron van den Bogaerd. Hij en zijn zoon Louis hebben een belangrijke stempel gedrukt op het kasteel door het uit te breiden om hun verzameling kunst en bouwfragmenten te kunnen huisvesten.

Omschrijving

Kasteel Heeswijk is aan het eind van de 11de gebouwd als motte met een voorburcht ten westen daarvan. In het eerste kwart van de 14de eeuw is de motte afgevlakt en is een muur aan de voet van de motte opgetrokken met een poorttoren aan de zuidzijde en een ronde toren op de zuidoosthoek. Tegen de muur zijn in het vierde kwart van de 14de eeuw aan de noord- en oostzijde woonvleugels gebouwd. In 1835 is de noordelijke vleugel uitgebreid, na 1855 is de zogenaamde Wapenzaal gebouwd en in 1871 op de zuidoosthoek de zogenaamde IJzertoren.

De huidige voorburcht gaat terug tot tenminste de 14de eeuw en had een langgerekte vorm met twee hoefijzervormige torens op de hoeken aan de noordzijde. In 1560 zijn aan de zuid- en zuidwestzijde vleugels gebouwd en een galerij halverwege. Eind 19de eeuw is de galerij afgebroken en is de voorburcht naar het noorden toe verlengd.

Advies omgevingsvergunning

Over dit monument is advies uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

Bronnen en verwijzingen

Meer informatie
Meer over het monumentenregister en de pagina's in deze kennisbank is te vinden in Monumenten - Rijksmonumentenregister.
Meer over wat er is beschermd is te vinden in de leeswijzer.

Vragen, verbeteringen of opmerkingen?
U kunt op deze kennisbank reageren via het reactieformulier.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 22 mrt 2024 om 04:01.