Bussum - Frederik van Eedenweg 41-43 - Vrije Evangelische Kerk

< Monumenten

(513236) monumentenregisterMonumentnummer: 513236

Introductie

Kerk en kosterswoning in dezelfde stijl ontworpen.

kerkgebouw met bomen
De kerk uit het noordoosten. Foto: Wikimedia, M. Schapink, 2021 CC BY-SA 4.0

Kenmerken

  • Datering: 1930-1931
  • Architect: H.F. Sijmons
  • Bouwstijl: expressionisme
  • Rijksmonument sinds: 5 december 2000

Geschiedenis

Het kerkgebouw werd in 1930-1931 opgericht door de Hersteld Apostolische Zendinggemeente (Nieuw-Apostolische Kerk). Dit kerkgenootschap behoorde tot de groep van apostolischen, voortgekomen vanuit de Katholiek Apostolische Kerk in Engeland omstreeks 1830 en vervolgens diverse afscheidingen daaruit. De relatief kleine Nederlandse tak van het kerkgenootschap had vooral haar leden in de grote steden en verstedelijkte gemeenten wonen. In 1959 werd het kerkgebouw aangekocht door de Vrije Evangelische Gemeente die het gebouw tot op heden in gebruik heeft. Omstreeks die periode is het kerkinterieur gemoderniseerd.

Beschrijving exterieur

De kerk is een rechthoekige zaalkerk van gele baksteen, gedekt door een met pannen belegd schilddak met overstek. Aan de oostzijde sluit een lagere aangebouwde kosterswoning aan. In de hoek tussen de kerkzaal en de kosterswoning staat een slanke rechthoekige toren die tevens als schoorsteen dienst doet. Bovenin de toren is een ingemetseld kruis van glasbouwsteen. De expressionistische bouwstijl is verwant aan het werk van de architect Frank Lloyd Wright, vooral herkenbaar aan de brede dakoverstekken. Deze stijl is kenmerkend bij kerkgebouwen van de Nieuw-Apostolische Kerk. De zijgevels bevatten rechthoekige muurdammen waartussen zich grote rechthoekige vensteropeningen bevinden, die met geelgekleurd glas gevuld zijn. Dit zijn niet de oorspronkelijke ramen, die met rood en blauw glas-in-lood waren gevuld. De kerk is stedenbouwkundig markant gesitueerd langs het plantsoen en de vijver aan de Frederik van Eedenweg.

Beschrijving interieur

Het sobere interieur is voorzien van gepleisterde wanden en een licht hellend plafond, rustend op lichtkoven langs de lange zijden. In de oostmuur bevindt zich een ingebouwd orgel. De inrichting is niet meer origineel. Ook de oorspronkelijke kansel is niet meer aanwezig.

Bronnen en verwijzingen

Zie ook

Trefwoorden

Bussum, Eedenweg, Sijmons, apostolische kerk

Specialist(en)

Meer informatie
Meer over het monumentenregister en de pagina's in deze kennisbank is te vinden in Monumenten - Rijksmonumentenregister.
Meer over wat er is beschermd is te vinden in de leeswijzer.

Vragen, verbeteringen of opmerkingen?
U kunt op deze kennisbank reageren via het reactieformulier.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 19 jan 2024 om 16:31.