Beverwijk - Laan der Nederlanden - Foreest

< Rijksmonumenten

(9461) monumentenregisterMonumentnummer: 9461

Introductie

Omgracht terrein met fundamenten van het kasteel Foreest / Oosterwijk / Ter Wijk.

De resten van het kasteel zijn centraal op deze zwart-witfoto zichtbaar als een rechthoekig eiland omgeven door een rechthoekige plas of gracht. Er zijn geen resten van muren zichtbaar, enkel gras en struiken. Op de achtergrond wordt een nieuwbouwwijk gebouwd.
Restant van Kasteel Foreest in augustus 1966. Foto door G.J. Dukker, beeldbank RCE (CC BY-SA 3.0)

Kenmerken

  • Datering: diverse bouwperioden vanaf circa 1250
  • Bouwstijl: n.v.t.
  • Rijksmonument sinds: 17 november 1967

Geschiedenis

In 1248 verkoopt Willem II, graaf van Holland, een stuk land aan Simon van Haerlem en diens zwager Wouter van Egmond. Zij verdelen het stuk grond en Wouter bouwt op zijn deel het kasteel Ter Wijk of Uter Wijc. In het begin van de vijftiende eeuw komt het kasteel door vererving in het bezit van de familie Van Foreest, waaraan het vanaf dan zijn naam ontleend. Deze familie heeft een nieuw kasteel laten bouwen op de plek van het oude kasteel. Met de dood van Jan van Foreest in 1557 kwam er een einde aan de bewoning van het kasteel. Het grondgebied kwam daarna in verschillende handen, waaronder in de negentiende eeuw in die van Gijsbert Karel van Hogendorp. Hij verkocht zijn bezittingen in Noord-Holland, uitgezonderd het tot ruïne vervallen kasteel. Uiteindelijk kwam de grond in handen van de gemeente.

Omschrijving

Foreest is omstreeks 1250 gesticht als een omgracht kasteel met een vierkante hoofdburcht met op de zuidhoek een grote toren en een ten noordwesten daarvan gelegen voorburcht. In de tweede bouwfase van 1400 -1557 wordt een nieuwe, grotere hoofdburcht gebouwd rondom de fundamenten van de rond 1395 gesloopte oude hoofdburcht. Er wordt opnieuw een vierkant gebouwd met op de noordhoek een grote vierkante toren. In 1557 overleed de laatste bewoner Jan van Foreest. Het terrein werd verpacht aan een boer en het kasteel kwam leeg te staan en raakte in verval. In 1606 is al sprake van een ruïne. De hoeve Oosterwijk, vermoedelijk een van de bijgebouwen op de voorburcht, is blijven staan en is in de Tweede Wereldoorlog verwoest. Na het archeologisch onderzoek in 1959 is het terrein van de hoofdburcht geconsolideerd en omgeven door een brede vijver. Bij de aanleg daarvan is de voorburcht vergraven.


Bronnen en verwijzingen

Meer informatie
Meer over het monumentenregister en de pagina's in deze kennisbank is te vinden in Monumenten - Rijksmonumentenregister.
Meer over wat er is beschermd is te vinden in de leeswijzer.

U kunt op deze kennisbank reageren via het reactieformulier.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 19 dec 2023 om 04:09.