Aardbevingen - inspiratie voor karakteristieke panden

Versie door RCEbot (overleg | bijdragen) op 12 apr 2024 om 03:00
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Introductie

In Groningen staat het erfgoed onder druk door onder andere de aardbevingsproblematiek. Een groot deel van de bijzondere gebouwen en objecten heeft geen monumentenstatus, maar is wel waardevol vanwege ligging, aangezicht of identiteit van het gebied. Deze zijn als karakteristiek of beeldbepalend door de gemeenten aangewezen in het bestemmingsplan. Goed eigenaarschap is daarmee nog niet geborgd en regels over de omgang nog niet altijd duidelijk. Hoe kan je als overheid ervoor zorgen dat eigenaren van karakteristieke en beeldbepalende panden zo goed mogelijk voor hun bezit zorgen?

In het kader van het Erfgoedprogramma Groningen en in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is een ideeënboek ontwikkeld voor bestuurders, ambtenaren en adviseurs door adviesbureaus Rho Adviseurs en BugelHajema adviseurs. Dit ideeënboek biedt inspiratie op het gebied van proces, communicatie en planologische ruimte. In dit artikel geven we daar een aantal voorbeelden van.

smal dorpsstraatje in het Groningse dorp Garnwerd met aan beide zijden kleine bakstenen huizen en bloeiende stokrozen
afb. 1 Straat met karakteristieke huizen in Garnwerd. Fotograaf: R.J. Stöver
Straat in het Groningse dorp Stedum met aan beide zijden lage bakstenen huizen en een aan het eind de toren van de kerk
afb. 2 Dorpsgezicht Stedum. Fotograaf: R.J. Stöver
Drie karakteristieke boerderijen met de typische Groninger grote schuren in de sneeuw
afb. 3 Karakteristieke boerderijen in Groot-Maarslag. Fotograaf: R.J. Stöver

Ideeën voor het proces

Een helder werkproces is belangrijk. Zodat iedereen wat er verwacht wordt: wat de status karakteristieke panden inhoudt en wat dat betekent in de omgang met een pand bij beheer, onderhoud en vernieuwing.

Zo is het zinnig om bij elk nieuw plan voor een karakteristiek pand kan zo vroeg mogelijk in het planproces een kwaliteitsgesprek of maatwerkgesprek plaatsvindt. Zo'n gesprek is bedoeld als informerend en enthousiasmerend. In het gesprek worden samen de kernwaarden van het object beschreven. Dit zou ook gedaan kunnen worden door een 'karakteristieken' coach. Zo'n coach is aanspreekpunt voor alle partijen en heeft kennis over en ervaring met de karakteristieke panden.

Een andere suggestie is werken met minder verschillende regimes, zoals in onze buurlanden wordt gedaan. Dit geeft duidelijkheid en maakt het stelsel eenvoudig, toegankelijk en begrijpelijk.

Financiële ondersteuning vanuit de overheid voor de extra inspanning van de eigenaar werkt stimulerend. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een fonds of een plankostenregeling.

Een goed voorbeeld is het afwegingskader bescherming karakteristieke objecten van de gemeente Midden-Groningen. Het heeft als doel om op een objectieve manier tot een advies te komen over de aanpak van een pand (m.n. gericht op sloop-nieuwbouw vanwege de aardbevingsproblematiek in deze gemeente). In het afwegingskader wordt vanuit verschillende perspectieven (gebruikswaarde, constructieve veiligheid, karakteristieke waarde) tot een oordeel gekomen. Voor eigenaren wordt op deze manier de afweging van een gemeente transparant gemaakt.

Ideeën voor communicatie

Bij een karakteristiek pand is er extra inspanning van een eigenaar nodig. Van de overheid vraagt dit om goede communicatie over de de waarde van een pand, bij het aanwijzen en bij verdere planvorming.

Bewustwording van de eigenaar over de status van hun pand, de waarde daarvan en wat dat betekent is een eerste stap. Bijvoorbeeld een felicitatie, een speciaal schildje, een gebouwpaspoort of het aanbieden van een informatiepakket geven positieve energie.

Ideeën op het gebied van planologische ruimte

Het huidige planologische kader is vooral gericht op rijks- en gemeentelijke monumenten. De focus ligt nu voor karakteristieke panden op behoud en stelt voorwaarden ten aanzien van sloop. Maar er zijn meer opties. Stimulerende regels kunnen misschien ook gebruikt worden.

Een idee is het vergroten van het agrarisch bouwvlak. Veel van de karakteristieke panden zijn boerderijen. Agrarisch ondernemers zijn niet altijd blij met de status van karakteristiek pand. Door het bouwvlak te vergroten, zonder een procedure als ze de agrarische bebouwing in stand houden kan de status aantrekkelijker worden voor eigenaren. De impact op het erf, landschap en omgeving moet hierbij wel worden meegewogen.

Voor karakteristieke panden in het buitengebied met een woonbestemming zou het aantrekkelijk kunnen zijn om meer ruimte te bieden aan meer wooneenheden door het splitsen van grote panden. Ook zou de gebruiksoppervlak bij kleine karakteristieke (hoofd) gebouwen verruimd kunnen worden.

Conclusie

In provincie Groningen zijn ongeveer 20.000 karakteristieke planden aangewezen. Belangrijk zijn heldere communicatie, een goede informatievoorziening voor eigenaren en maatwerk in planologische processen. Het vraagt om een extra inspanning van overheden en eigenaren. Zo wordt de identiteit van Groningen behouden en versterkt.

Het ideeënboek is hier te lezen: Ruimte in denken en doen voor karakteristieke panden


Dit artikel is een samenvatting van een door Adviesbureaus Rho Adviseurs en BügelHajema Adviseurs opgesteld ideeënboek in het kader van het Erfgoedprogramma Groningen en in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 1 maart 2022.

Zie ook

Hoort bij deze thema's

Specialist(en)

Vragen, verbeteringen of opmerkingen?
U kunt op deze kennisbank reageren via het reactieformulier.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 12 apr 2024 om 03:00.