vervangingen

Eigenschappen

VoorkeurslabelvervangingenHet vervangen van analoge informatie door digitale reproducties daarvan, teneinde de aldus vervangen analoge informatie te vernietigen.
DefinitieHet vervangen van analoge informatie door digitale reproductiesWordt gebruikt voor kopieën van kunstafbeeldingen, kunstobjecten of andere gewaardeerde afbeeldingen of objecten, die zijn gemaakt zonder de bedoeling te misleiden; heeft betrekking op kunstafbeeldingen, ook fotografische reproducties; duidt op een meer precieze en getrouwe imitatie dan de term 'kopieën (afgeleide objecten)'. Gebruik de term 'vervalsingen' als er sprake is van misleiding. daarvan, teneinde de aldus vervangen analoge informatie te vernietigen.
Synoniemsubstituties,vervanging
Bronhttps://thesaurus.cultureelerfgoed.nl/concept/cht:4bd421cf-d0d4-4655-a720-4b8257e1ee96
Toelichting op definitieHet vervangen van analoge informatie door digitale reproductiesWordt gebruikt voor kopieën van kunstafbeeldingen, kunstobjecten of andere gewaardeerde afbeeldingen of objecten, die zijn gemaakt zonder de bedoeling te misleiden; heeft betrekking op kunstafbeeldingen, ook fotografische reproducties; duidt op een meer precieze en getrouwe imitatie dan de term 'kopieën (afgeleide objecten)'. Gebruik de term 'vervalsingen' als er sprake is van misleiding. daarvan, teneinde de aldus vervangen analoge informatie te vernietigen.