Behandelvoorstel voor monumentaal schilderwerk

Versie door RCEbot (overleg | bijdragen) op 4 okt 2023 om 03:00
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Introductie

Wilt u weten welke werkzaamheden uw pand nodig heeft? Een behandelvoorstel kan die vraag beantwoorden. Daarmee kunt u duidelijk gespecificeerde offertes aanvragen, waarmee u regie houdt op de werkzaamheden.

Wat een voorstel inhoudt leest u in dit artikel.

Kleuronderzoeker werken aan de reconstructie van het historisch afwerking van het Chinese kabinetje in het Johan de Witthuis.
Kleuronderzoek resulteerde in de reconstructie van het historisch afwerking van het Chinese kabinetje in het Johan de Witthuis. (c) Ruth Jongsma Bureau voor kleuronderzoek en restauratie

In een behandelvoorstel staan de voorgenomen ingrepen (advies) omschreven. Dit advies baseert zich op basis van onderzoek ter plaatse (conditieopname en kleuronderzoek) en verzamelde kennis (bronnen, die als bijlagen bij het voorstel zijn opgenomen). Het voorstel bevat ook afbeeldingen en weegt verschillende opties voor restauratie tegen elkaar af.

Als er kennis ontbreekt geeft het voorstel aan welk nader onderzoek, analyse of testen nog nodig zijn. Het is dan een voorlopig behandelvoorstel (zie VII.). Na het bijeenbrengen van de ontbrekende kennis is het mogelijk om een definitief behandelvoorstel op te stellen (zie VIII.).

Op basis van dit voorstel kunt u samen met belanghebbende partijen (onderzoekers, uitvoerders en toezichthoudende instanties) in overleg keuzes maken voor de werkzaamheden. Dit resulteert in een definitief plan van aanpak (PvA) en maakt de aanvraag van offerte(s) voor de uitvoering mogelijk.

Behandelvoorstel

Het behandelvoorstel bevat de volgende beschrijvingen, schriftelijk en grafisch, en houdt rekening met diverse uitvoeringsrichtlijnen (zoals Oppervlaktevuil reinigen van schilderingen:

I. Basisgegevens

Basisgegevens over:

 • de restaurator (naam, contactgegevens, beroeps gerelateerde informatie)
 • de opdracht (omschrijving van de opdracht, het doel en de opdrachtgever)
 • de omstandigheden waaronder het voorstel is gemaakt (beschikbare tijd en middelen)
 • het monument (monumentnummer, naam, adres, bouwjaar, architect, verwijzing naar monumentenregister (via link of in de bijlage)
 • het schilderwerk (omschrijving, titel[1], vervaardiger, afmetingen (per onderdeel), drager, verfsoort)
 • de locatie(s) van het schilderwerk op georiënteerde plattegrond(en) en opstand(en)
 • de beknopte bouw-, bewoners- en decoratiegeschiedenis (kan ook als bijlage)

II. Huidige toestand

Waarin aandacht voor:

 • het grafisch in beeld brengen van alle schadefenomenen (welke, waar, hoeveelheid en oorzaak) via foto-opnames met verschillende lichtbronnen (bv strijklicht en UV opnamen)
 • de (klimatologische) omstandigheden: gemonitord door periodieke metingen van ultraviolette straling (UV), de relatieve vochtigheid (RV) en de temperatuur (T)
 • de huidige samenhang van de geschilderde afwerking met de totale ruimte
 • het huidige gebruik van de ruimte waar het schilderwerk zich bevindt

III. Originele toestand

Waarin aandacht voor[2]:

 • de intentie waarmee het schilderwerk tot stand kwam en de samenhang met de ruimte
 • de materialen en technieken waarmee het origineel is gemaakt (bv ondergrond, vernislaag)
 • hoe heeft de geschilderde afwerking er oorspronkelijk (vermoedelijk) uitgezien?

IV. Eerdere ingrepen

Hieronder vallen onderhoud, verbouwing of restauratie. Waarin aandacht voor:

 • ingrepen aan het pand of vertrek (wanneer, waar, wie, welke en waarom)
 • ingrepen aan het schilderwerk (wanneer, waar, wie, welke en waarom)
 • materialen en technieken waarmee in het verleden is ingegrepen of geschilderd
 • de relatie van eerdere ingrepen op de originele en huidige toestand (bv via (oude) foto’s)

V. Waardering

Waardering voor de huidige en originele toestand en eerdere ingrepen (geschiedenis van het monument)

 • voor de architectuurgeschiedenis
 • voor de (inter)nationale monumentale schilderkunst
 • voor de geschiedenis van materialen en technieken
 • voor de gebruiker, de opdrachtgever en het algemene publiek

VI. Advies over de mogelijkheden

Advies met toelichting waarom welke opties wel of niet nodig zijn: door welke specialist, hoe en met welke materialen en technieken? Waarin rekening is gehouden met:

 • geschiedenis, de contextuele betekenis, de materiële integriteit, het sociale gebruik, en de waarde van de verschillende fasen (het origineel, de ingrepen uit het verleden en de huidige staat)
 • het achterhalen van de oorzaak van de aanwezige schade in samenwerking met andere disciplines (afhankelijk van de schadesoort, zoals de loodgieter of bouwfysicus)
 • het wegnemen van de oorzaak van schade en het tegengaan van verder verval
 • technisch noodzakelijke ingrepen om het schilderwerk voor de toekomst te behouden en welke andere disciplines moeten worden betrokken (restauratoren (hout, textiel), stucadoor)
 • esthetische ingrepen, waarom zijn deze nodig of gewenst
 • (toekomstig) gebruik van de ruimte waar het schilderwerk zich bevindt
 • de urgentie per handeling
 • het tijdspad en een mogelijke fasering van de werkzaamheden
 • meerdere overlegmomenten met belanghebbende partijen.
  In ieder geval bij:
  • het kiezen van het plan van aanpak, door bespreking van het behandelvoorstel
  • de bespreking van proefnemingen (pilot, proefvlakken, reinigingstesten) en/of tussentijds resultaat
  • het opleveren/afronden van de opdracht door evaluatie van de uitvoering, de gebruikte materialen en technieken en het bereikte resultaat

VII. Voorlopig voorstel

Over welk nader onderzoek, analyse of testen nog nodig zijn (bij een voorlopig behandelvoorstel).

===VIII. definitief behandelvoorstel=== (na het bijeenbrengen van de ontbrekende kennis) Dit voorstel dient als basis om keuzes te maken voor de werkzaamheden in overleg met belanghebbende partijen (onderzoekers, uitvoerders en toezichthoudende instanties). Uit dit voorstel en de keuzes volgt een definitief plan van aanpak (PvA) met werkomschrijvingen en bestek. Dit maakt de aanvraag van gespecificeerde offerte(s) mogelijk, met omschrijving van de aard van de behandeling, gerelateerd aan uurloon en arbeidsuren, inclusief kosten voor overleg en materiaal-, verslagleggings- en documentatie-, transport- en verzekerings- en onvoorziene kosten.

IX. Bijlagen met bronnen

Bijlagen

U kunt op deze kennisbank reageren via het reactieformulier.

 1. Met name voor figuratieve schilderingen.
 2. Deze informatie is nodig als de originele toestand in het zicht is, of bij het wijzigen van de huidige situatie.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 4 okt 2023 om 03:00.