Checklist bij de onverwachte ontdekking van een schildering

Versie door RCEbot (overleg | bijdragen) op 15 aug 2023 om 03:01

Introductie

Een vondst onder recenter aangebrachte verflagen is altijd bijzonder! Het is een spannende ontdekking, vergelijkbaar met die van een archeologische vondst. Het is verleidelijk om de mouwen op te stropen. maar een schildering is erg kwetsbaar. Daarom is het raadzaam om eerst de mogelijkheden te verkennen. Deze checklist helpt u daarbij.

Foto van een plafondschildering die te voorschijn is gekomen achter raggelwerk van verlaagd plafond.
Plafondschildering komt te voorschijn achter raggelwerk van verlaagd plafond (foto uit 2000). Westerstraat 40, Enkhuizen

Checklist

I. Leg het werk stil

Leg het andere werk dat nadelige invloed heeft op de schilderingen tijdelijk stil en stop met het verder blootleggen van de schildering.

II. Scherm de locatie af

Scherm de locatie waar de vondst is gedaan af, om te voorkomen dat (door anderen) meer wordt blootgelegd of beschadigd.

III. Verzamel de losgekomen materialen

Verzamel de losgekomen materialen, documenteer waar ze vandaan kwamen en berg ze op. Gooi niets weg.

IV. Informeer de gemeente

Informeer de gemeente, dat is nuttig en nodig. Nuttig omdat de gemeente meedenkt over de betekenis van de decoratie, hoe om te gaan met de vondst en mogelijke financieringsbronnen. Nodig omdat voor werkzaamheden aan de schildering in een (Rijks)monument een omgevingsvergunning nodig is.

V. Raadpleeg een ervaren restaurator

Raadpleeg een ervaren restaurator voor professioneel advies om de aard en de omvang van de decoratie beter te leren begrijpen.

Betrek een restaurator die ervaren is in het soort vondst: zoals muurschildering, papierbehang, beschilderde wandbespanning. Zie bijvoorbeeld www.historischebinnenruimten.nl.

VI. Bediscussieer de beschikbare informatie

Bediscussieer de beschikbare informatie over het project en de vondst gedurende het project met andere betrokkenen en weeg de beschikbare informatie mee tijdens alle vervolgstappen.

VII. Wijs een coördinator aan

Wijs een coördinator aan met betrekking tot deze vondst.

De coördinator verzamelt en verwerkt de informatie die nodig is om beslissingen mogelijk te maken. De beslissingen maakt de eigenaar in overleg met onderzoeker(s), uitvoerder(s) en toezichthouder(s).

VIII. verzamel, deel en verwerk alle informatie

Om beslissingen te nemen verzamelt, deelt en verwerkt de coördinator alle informatie die te maken heeft met de lopende werkzaamheden in relatie tot de vondst.

IX. Restauratiemogelijkheden uitwerken

De restauratiemogelijkheden worden uitgewerkt door de restaurator.

X. Visuele en grafische documentatie opnemen in een conditierapport

Aanvullend op de documentatie direct na de vondst, neemt de restaurator visuele en grafische documentatie op als onderdeel van een conditierapport. Afhankelijk van de aard van de schildering leggen foto’s of andere grafische opnamen de originele techniek en huidige toestand van de decoratie vast. Als er sprake is van destructief onderzoek wordt dit ook grafisch en schriftelijk gedocumenteerd.

XI. Drie opties voor behandeling

Overweeg een van de drie opties voor behandeling of een combinatie daarvan:

  • Keuze 1) Behoud
  • Keuze 2) Afdekken
  • Keuze 3) Partieel of volledige blootlegging.

XII. Advies van de restaurator

Het advies van de restaurator bestaat uit drie onderdelen:

  • Advies 1) Wat is minimaal nodig voor behoud van de schildering zelf
  • Advies 2) Welk aanvullend onderzoek nodig is om een keuze te maken
  • Advies 3) Een plan van aanpak met afwegingen voor het weer afdekken of het verder blootleggen van de schildering.

XIII. Gezamenlijke keuze

De eigenaar maakt gezamenlijk met het team van onderzoeker(s), uitvoerder(s), toezichthouder(s) een keuze.

XIV. Uitvoeren restauratiemaatregelen uit

Voer de afgesproken restauratie maatregelen uit.

XV. Documenteer

Documenteer de keuzeverantwoording, uitgevoerde behandeling en ingrepen t.b.v. toekomstig onderhoud of restauratie.

U kunt op deze kennisbank reageren via het reactieformulier.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 15 aug 2023 om 03:01.