Monumenten/24406: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging

  • huidigvorige 17 dec 2022 03:01RCEbot overleg bijdragen 3.281 bytes +3.281 Nieuwe pagina aangemaakt met '{{#element: |Elementtype=Monument |Status=Publiceren |Monumentnummer=24406 |Plaatsnaam=Leeuwarden |Adres=Tweebaksmarkt 47 |Naam monument=Poortje |Introductie=Bakste...'