Leeuwarden - Tweebaksmarkt 47

< Rijksmonumenten

(24406) monumentenregisterMonumentnummer: 24406

Introductie

Bakstenen poortje met zandstenen wapensteen tussen de panden Tweebaksmarkt 47 en 49 in Leeuwarden.

Houten groengelakte afgeronde deur met daarboven een wapensteen.
Afb. 1. Poortje bij Tweebaksmarkt 47 Leeuwarden. Bron: Wikimedia Commons. Foto: Catrope. Rechten: CC BY-SA 3.0
Ingezoomde foto van de wapensteen. De linkerhelft toont een groen boom en de rechterhelft twee rode rozen onder elkaar.
Afb. 2. Wapensteen in poortje bij Tweebaksmarkt 47 Leeuwarden. Bron: Wikimedia Commons. Foto: Catrope. Rechten: CC BY-SA 3.0

Kenmerken

  • Datering: 1641
  • Rijksmonument sinds: 28 februari 1967

Haersmahuis

Het poortje hoorde waarschijnlijk bij het complex van het grote huis Tweebaksmarkt 49, het voormalige achterhuis (monumentnummers 24407 en 24279). Dit was een groot en belangrijk woonhuis, het Haersmahuis. Het poortje gaf vermoedelijk toegang tot een binnenterrein dat bij het huis hoorde.

Let op: gevelstenen zijn nog wel eens verplaatst of herplaatst zijn naar andere locaties. In het geval van deze steen lijkt dat ook het geval te zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tresoar.

Wapensteen

Zie Afb. 2. Wapensteen in aedicula-vorm met een nagenoeg blindgekapt alliantiewapen. Opschrift "ANNO 1641". Het is mogelijk het alliantiewapen Haersma-Scheltinga, van Aulus van Haersma (ca. 1611-1669) en Catharina Liviusdr. van Scheltinga (1619- 1652), gehuwd in 1637 en vanaf 1640 bewoners van Haersma State onder Oudega, Smallingerland.

De wapensteen zou afkomstig kunnen zijn van het voornoemde Haersma State en moet dan omstreeks 1731, toen Aurelia van Haersma het huis Tweebaksmarkt 49 betrok, naar Leeuwarden zijn verplaatst. De steen is in 1993 gepolychromeerd.

  • 87½ x 83 cm
  • zandsteen

Bronnen en verwijzingen

Meer informatie
Meer over het monumentenregister en de pagina's in deze kennisbank is te vinden in Monumenten - Rijksmonumentenregister.
Meer over wat er is beschermd is te vinden in de leeswijzer.

Vragen, verbeteringen of opmerkingen?
U kunt op deze kennisbank reageren via het reactieformulier.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 16 mrt 2024 om 04:02.