Leeuwarden - Tweebaksmarkt 49

< Monumenten

⇐ (24407) monumentenregisterMonumentnummer: 24407

Introductie

Woonhuis in Leeuwarden, bestaand uit een dwarshuis, een tussenbouw en een aanbouw in de hoek van dwarshuis en tussenbouw. Het dwarshuis is het vroegste deel en dateert uit het einde van de 16e eeuw.

Kenmerken

  • Datering: eind 16e eeuw, 17e eeuw
  • Architect: Onbekend
  • Bouwstijl: onbekend
  • Rijksmonument sinds: 28 februari 1967
Plafondschildering van rondlopende takken met ellipsvormigebladeren eraan. Grijsgekleurd
Afb. 1. Plafondschildering, Tweebaksmarkt 49, foto: Beeldbank RCE

De tussenbouw verbindt het dwarshuis met het bijbehorende achterhuis (zie Nieuwe Oosterstraat ongenummerd, monumentnummer 24279).

Dwarshuis

Het dwarshuis dateert vermoedelijk uit het einde van de 16e eeuw. Dit huis is vier traveeën breed en twee verdiepingen hoog. Het wordt overdekt door een zadeldak tussen de twee tuitgevels met schoorstenen ter plaatse van de wakers.

Tussenbouw

De tussenbouw dateert uit de 17e eeuw. Het is twee verdiepingen hoog en wordt overdekt door een asymmetrisch zadeldak. In de noordgevel zijn onder andere een kloosterkozijn (XVII) en twee bolkozijnen (XVII) opgenomen.

Binnenpoort

Een binnenpoort (midden XVII) vormt de doorgang met de aanbouw. In de beide bouwmuren, ter hoogte van de zolder, is een binnendeurkozijn (XVII) opgenomen, waarvan een met deur. Ter hoogte van de beganegrond is een stucplafond (XIX). De aanbouw, onder lessenaarsdak, is een verdieping hoog en dateert uit de 17e eeuw. Het woonhuis is vooral van belang vanwege zijn bouwhistorische waarden.

Meer informatie
Meer over het monumentenregister en de pagina's in deze kennisbank is te vinden in Monumenten - Rijksmonumentenregister.
Meer over wat er is beschermd is te vinden in de leeswijzer.

Vragen, verbeteringen of opmerkingen?
U kunt op deze kennisbank reageren via het reactieformulier.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 22 jun 2023 om 02:01.