Monumenten/24407: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

19 dec 2023

22 jun 2023

17 dec 2022

  • huidigvorige 03:0217 dec 2022 03:02RCEbot overleg bijdragen 2.082 bytes +2.082 Nieuwe pagina aangemaakt met '{{#element: |Elementtype=Monument |Status=Publiceren |Monumentnummer=24407 |Plaatsnaam=Leeuwarden |Adres=Tweebaksmarkt 49 |Introductie=Woonhuis in Leeuwarden, besta...'