Omgevingsvergunning - gebouwde en aangelegde rijksmonumenten (Wabo): versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

2 mei 2024

12 jul 2023

  • huidigvorige 15:4512 jul 2023 15:45RCEbot overleg bijdragen 18.025 bytes +18.025 Nieuwe pagina aangemaakt met '{{#element: |Elementtype=Artikel |Status=Publiceren |Voorkeurslabel=Omgevingsvergunning - gebouwde en aangelegde rijksmonumenten (Wabo) |Artikelsoort=Wetten en rege...'