Agrarisch erfgoed - reikwijdte

Introductie

Dit artikel schetst de reikwijdte van agrarisch erfgoed

Indeling

Agrarisch erfgoed is onder te verdelen in:

 • Gebouwde monumenten, erf en bijgebouwen (onroerend agrarisch erfgoed)
 • In cultuur gebracht landschap (cultuurlandschap)
 • Objecten die werden gebruikt in de agrarische bedrijfstak (agrarische collecties en verzamelingen)
 • Verhalen, gebruiken, feesten (immaterieel agrarisch erfgoed)

Waar vinden we agrarisch erfgoed?

 1. De kern is de boer en zijn bedrijfsgebouw/grond.
 2. Types van landbouw: akkerbouw, veeteelt, tuinbouw, fruitteelt, bollenteelt.
 3. Per type landbouw is er diversificatie: Bij veeteelt: diverse dieren. Bij akkerbouw/ tuinbouw/ fruitteelt/ bollenteelt: diverse gewassen, fruit en bloemen.
 4. Vervolgens is er basale output in de vorm van grondstoffen: Bij veeteelt: melk, vlees. Bij akkerbouw: graan, aardappelen of suikerbieten. Bij fruitteelt: fruit. Bij bollenteelt: bloemen. Maar er zijn ook andere vormen van output zoals bijvoorbeeld: mest, stro, hooi, bietenloof.
 5. Er is een output in de vorm van derivaten na verwerking, zoals: boter, aardappelzetmeel, suiker, conserven, jam.
 6. En er is sprake van input: bijvoorbeeld kunstmest, veevoer, brandstoffen en bestrijdingsmiddelen.
 7. Daaromheen zit handel: de veehandelaar, de graanhandelaar, de commissionair, de veiling.
 8. Gekoppeld daaraan: transport .
 9. Verder is er sprake van import en export: vee- en vlees-export, soja-import.
 10. En er is sprake van een middenstand om de (historische) landbouw heen: de smid, de wagenmaker, de klompenmaker, de melkboer, de slager, de bakker, de veearts.

In al deze domeinen bevinden zicht cultuurgoederen in de vorm van: gebruiksvoorwerpen, gereedschappen werktuigen, foto’s, film en documenten.

U kunt op deze kennisbank reageren via het reactieformulier.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 19 apr 2024 om 03:03.