's-Gravenhage Uitbreiding

< Gezicht
's-Gravenhage Uitbreiding op de kaart
Kaart van 's-Gravenhage Uitbreiding in Zuid-Holland
(klik om de kaart te openen)

Beschermd stads- en dorpsgezicht: 1639
bekijk dit gezicht op de kaart

Naam gezicht: 's-Gravenhage Uitbreiding
Gemeente: 's-Gravenhage
Provincie: Zuid-Holland
X-Y coördinaten: 81115, 454992
Status: Aangewezen

Officiële documenten

Besluit

Omschrijving van het besluit, toelichting en overige gegevens.
Vragen, verbeteringen of opmerkingen?
U kunt op deze kennisbank reageren via het reactieformulier.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 30 jan 2024 om 17:47.