Installatiekunst - relevante publicaties

Introductie

Vanuit de RCE is in de afgelopen decennia veel aandacht besteed aan de problematiek van installatiekunst, gericht op de conservering en presentatie van een complexe kunstvorm. Vanuit het onderzoek, dat zowel nationaal als internationaal in samenwerking met musea en andere instellingen plaatsvindt, is een aantal publicaties verschenen waar medewerkers van de RCE direct bij betrokken waren en die digitaal beschikbaar zijn. In dit artikel staat een overzicht daarvan.

Intakeformulier voor installatiekunstwerken

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) ontwikkelde in 2017 een reeks handreikingen voor collectiebeheerders om installatiekunstwerken te conserveren en presenteren. Zowel in het Nederlands als Engels zijn het zogenaamde Intakeformulier en Formulier voor herinstallatie nu beschikbaar. Zij helpen bij de registratie van installaties en leveren handvatten voor de juiste omgang met kunstwerken die vaak uit verschillende onderdelen, materialen en media zijn samengesteld. Deze handreikingen zijn zowel in het Nederlands als Engels gepubliceerd.

Inside Installations

In 2004-2007 was de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE, destijds Instituut Collectie Nederland) coördinator van het Europese samenwerkingsproject Inside Installations. Preservation and Presentation of Installation Art. Hierin namen 25 toonaangevende musea en onderzoeksinstellingen uit Europa deel, waaronder Tate in Londen, Restaurierungszentrum Landeshaupstadt Düsseldorf, en S.M.A.K. in Gent. Vanuit Nederland namen Van Abbemuseum, Museum Boijmans Van Beuningen, Kröller-Müller Museum, Bonnefantenmuseum, de RCE en LIMA (toen NIMk) deel. Het project leverde een breed scala aan inzichten en methoden op die het beheer, behoud en presentatie van deze complexe werken ondersteunen. Ook werden 30 kunstwerken onderzocht en opnieuw opgesteld. Voor de publicaties werd nauw samengewerkt met de Stichting Behoud Moderne Kunst (tevens coördinator van de Nederlandse deelnemers).

Publicaties

De uitkomsten zijn tevens gepubliceerd in het boek Inside Installations. Theory and Practice in the Care and Conservation of Complex Artworks .

In het kader van het project Inside Installations, voltooide Vivian van Saaze een promotieonderzoek aan de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit Maastricht. Aan de hand van casestudies in diverse Europese musea laat de auteur zien dat gangbare conserveringsrichtlijnen en sleutelbegrippen als authenticiteit en kunstenaarsintentie gebaseerd zijn op een kunstopvatting die uitgaat van een onveranderlijk object. Door de analyse van concrete, museale praktijken wordt een nieuw begrip van conservering ontwikkeld dat meer recht doet aan de veranderlijkheid van installaties en aan de praktijken die daarmee samenhangen.

Het boek is gratis te downloaden: Installation Art and the Museum

Website

De website van Inside Installations biedt een overzicht van de onderzochte werken en een weergave van de kennis die tijdens het project ontwikkeld is.

Film

De documentaire Installation Art: Who Cares? geeft een breed (museum)publiek inzicht in de dagelijkse praktijk van het beheer en behoud van installatiekunst. De film duurt een half uur, is Engels gesproken en ondertiteld in Nederlands, Spaans en Duits.

Site-specifieke installatiekunst in het museum

Installatiekunst wordt meestal gemaakt voor een specifieke plaats en tijd. Maar wat zijn de gevolgen als de levensduur van site-specifieke installaties wordt verlengd omdat ze in museale collecties zijn opgenomen? Hoe beïnvloedt musealisering de inhoud en vorm van het werk, en wat gebeurt er als het in een andere context wordt geplaatst? Hoe kunnen musea geholpen worden om deze kunstwerken een zinvolle toekomst te geven?

Publicatie

In The Perpetuation of Site-Specific Installation Artworks in Museums. Staging Contemporary Art, behandelt Tatja Scholte deze vraagstukken op basis van vele casestudies en inzichten vanuit de conservering van hedendaagse kunst, sociale geografie en performance studies. De publicatie biedt een historisch perspectief op site-specifieke installatiekunst en levert een model voor het vergelijken van opeenvolgende opstellingen van de kunstwerken, waarbij de context van presenteren wordt meegenomen. Dit model biedt daarmee nieuwe inzichten en een houvast bij het nemen van beslissingen voor de presentatie van site-specifieke installatiekunst.

Het boek is gratis te downloaden: The Perpetuation of Site-Specific Installation Artworks in Museums.

Zie ook

ArtikelenHoort bij deze thema's Trefwoorden

installatiekunst, moderne kunst, collectiebeheer

Specialist(en)

Vragen, verbeteringen of opmerkingen?
U kunt op deze kennisbank reageren via het reactieformulier.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 11 nov 2023 om 03:00.