Lijst van te vervreemden cultuurgoederen

Vervreemdingsprocedure

Inleiding

Bij goed collectiebeleid hoort een zorgvuldige en transparante wijze van vervreemden. In de Erfgoedwet zijn de voorwaarden vastgelegd voor het vervreemden van cultuurgoederen in publiek bezit. Zo zorgen we ervoor dat we weten wat er met deze (waardevolle) cultuurgoederen gebeurt.

Beheerders van de rijkscollectie - rijksmusea en ministeries - stoten soms cultuurgoederen af uit deze collectie. Zij publiceren hun voornemen tot vervreemding in de Staatscourant. Hierop kunnen gedurende 6 weken zienswijzen worden ingediend. Daarnaast zou een onafhankelijke commissie gevraagd kunnen worden een advies te geven of het object onvervangbaar en onmisbaar is voor het Nederlandse cultuurbezit.

Soms worden veel cultuurgoederen uit de rijkscollectie in één keer vervreemd, dit noem je een bulkbesluit. Dan wordt geen opsomming gegeven van alle objecten in de Staatscourant, maar meer een algemene omschrijving. Daarnaast wordt voor ieder voorgenomen besluit verwezen naar deze webpagina. Hier worden de objecten in een document genoemd. Wanneer er een afbeelding van het te vervreemde cultuurgoed beschikbaar is, wordt deze niet in de Staatscourant gepubliceerd maar kun je deze ook in het document vinden.

Te vervreemden cultuurgoederen

Hier vindt u de actuele lijst van te vervreemden cultuurgoederen.
Rijkswaterstaat - Filterbussen Noodzetel Type R 30Voorgenomen besluit tot bulkvervreemding van veertien filterbussen noodzetel type R 30 door Rijkswaterstaat.
Rijkswaterstaat - Rolpaal NSM 3Voorgenomen besluit tot vervreemding van rolpaal NSM 3 door Rijkswaterstaat.
Staatssecretaris Cultuur en Media - Restitutieverzoek Indonesië 2022De Staatssecretaris Cultuur en Media is voornemens de cultuurgoederen die genoemd worden in onderstaande lijsten te vervreemden. Dit in het kader van het beleid ten aanzien van cultuurgoederen uit een koloniale context. Het voornemen is geplaatst in de Staatscourant 2023 onder nummer 19168. De Pita Maha collectie bevindt zich tot op heden in de collectie van het Rijksmuseum. De zogenaamde Lombok-schat bevindt zich tot op heden in de collectie van het Nationaal Museum van Wereldculturen.

Alle besluiten zijn terug te vinden in de categorie Besluiten.

De stukken zijn helaas niet optimaal voor lees- en spraaksoftware. U kunt voor meer informatie bellen met onze Infodesk.

Definitieve besluiten

Jaarlijks wordt een definitief (bulk)besluit gepubliceerd in de Staatscourant. Dit is een overzicht van alle gepubliceerde voorgenomen besluiten van het voorgaande jaar die in de Staatscourant zijn geplaatst.

Statistieken Erfgoedmonitor

Statistieken van de vervreemdingen worden ook bijgehouden en gepubliceerd op de Erfgoedmonitor. Erfgoedmonitor vervreemdingen

Meer informatie

Voor meer informatie over de vervreemdingsprocedure, kijk op Vervreemdingsprocedure.

Zie ook

ArtikelenHoort bij deze thema's Trefwoorden

Besluiten, vervreemding, vervreemdingsprocedure

Specialist(en)

Vragen, verbeteringen of opmerkingen?
U kunt op deze kennisbank reageren via het reactieformulier.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 6 feb 2024 om 03:02.