Amersfoort - Daam Fockemalaan 22 - Klooster Onze Lieve Vrouwe ter Eem, tuin

< Rijksmonumenten

(517690) monumentenregisterMonumentnummer: 517690

Introductie

Tuinaanleg bij voormalig klooster Onze Lieve Vrouwe ter Eem aan de Daam Fockemalaan 22 in Amersfoort. Aangelegd tussen 1931 en 1934 naar ontwerp van tuinarchitect Otto Schulz in opdracht van de zustercongregatie van Onze Lieve Vrouwe.

Op de voorgrond beginnend en naar achteren doorlopende vijver in vierkant formaat. achteraan en aan weerszijden van de vijver is het klooster te zien met vierkante ramen met witte kozijnen en oranje dakpannen. Aan de rand van de vijver staat een boom (soort onbekend) met roodgekleurd blad.
Binnentuin vijver bij OLV ter Eem in Amersfoort, RCE Beeldbank
kleine binnentuin bij klooster, vierkant gazon met in het midden een kleine vierkante vijver opgezet uit bakstenen en tegels. Naast het vijvertje staat een boompje (lijkt op een treurwilg) en rondom het gazon staat het klooster met kleine gotische ramen en veel oranje dakpannen.
Binnentuin bij OLV ter Eem, RCE Beeldbank
In het midden van de foto is een hekwerk te zien, bestaande uit twee deuren met verticale spijlen en aan weerszijden bakstenen zuilen en haag beplanting. Achter het hek ligt een gazon met daarop een wit kruisbeeld en op de achtergrond een dennenbos.
Begraafplaats bij OLV ter Eem, RCE Beeldbank

Kenmerken

Tuin:

  • Datering: 1931-1933
  • Tuinstijl: Gemengde stijl
  • Landschapsarchitect: Otto Schulz
  • Rijksmonument sinds: 27 december 2000

Beschrijving

De tuin werd aangelegd in 1933-1934 naar ontwerp van tuinarchitect Otto Schulz. Het park is te verdelen in een entreegebied, dat in samenhang en in relatie tot het gebouw is vormgegeven, en in het achterliggende ‘bospark’ waarin functies werden geïntegreerd in bestaand eikenhakhout- en dennenbos. Uit de begroting blijkt dat er vanaf het begin sprake was van een geplande aanleg van twee tennisbanen, een oefenveld, speelvelden, een begraafplaats, wegen in verschillende categorieën (verhard, lichtere verharding, grindpaden en zandpaden), een lyceumtuin, kweekschooltuin, kloostertuin en zustertuin. Het sportveld, de begraafplaats met groot kruisbeeld, twee tennisbanen en speelplaatsen werden in ieder geval omstreeks 1933 aangelegd. De randen van het terrein werden met oog op beslotenheid verdicht door aanleg van wallen en wintergroene beplanting. In 1952-1955 kwam een groot kloostercomplex met schoolgebouwen ten zuiden van het OLV Ter Eemklooster gereed: het kruisherenklooster met Collegium Constantinianum. Ruimtelijke verbindingen tussen beide kloosters werden niet gemaakt. Omstreeks 1958 werd een groot sportveld ten zuiden van het klooster aangelegd. In de jaren 1980 sloot het internaat en werden de tennisbanen omgevormd tot parkeerplaats. In 2009 is het klooster door de congregatie verkocht met oog op herbestemming als woon-werkgemeenschap.

Uit de rapportage van 2021 blijkt dat de siertuin redelijk goed wordt onderhouden en duidelijk een historisch karakter kent, met onder andere oude bomen (haagbeuk, tamme kastanje, acacia, amberboom), een verdiepte vijver met pergola’s en stapelmuurtjes, gebogen paden, diverse beplanting met verschillende coniferen, en een gazon. De paden zijn halfverhard en de entree bestaat uit een pad met aan weerszijden een grasstrook met enkele parkbomen waaronder een oude grove den. De tuinaanleg aan de oostzijde van het klooster is grotendeels ingericht als bos, entreegebied, recreatieve tuin en parkeerplaats, terwijl het westelijke deel hoofdzakelijk bestaat uit (wandel)bos en voormalige sportvelden. Het gebouw is deels herbestemd, het park is openbaar toegankelijk. Er loopt een participatieproces met gemeente, buurt en andere betrokkenen voor een ruimtelijke toekomstvisie op de zone waarin het klooster ligt, waaruit ook de toekomstige herbestemming van het terrein verder wordt vormgegeven.[1]


Bronnen en verwijzingen

  • Eemklooster
  • Niet gepubliceerde inventarisatie ten behoeve van de rapportage “Van Paterstuin tot Koningsbosch, Rijksbeschermde kloostertuinen, een verkenning" uitgevoerd in 2021 voor de RCE door SB4 Bureau voor historische tuinen, parken en landschappen.
  • Stichting In Arcadië, Klooster Onze Lieve Vrouw ter Eem, Historisch onderzoek en tuinhistorische waardestelling deelgebied Omringende Bospark, 2016.
  • Zusters van OLV Amersfoort

Meer informatie
Meer over het monumentenregister en de pagina's in deze kennisbank is te vinden in Monumenten - Rijksmonumentenregister.
Meer over wat er is beschermd is te vinden in de leeswijzer.

U kunt op deze kennisbank reageren via het reactieformulier.

[bewerken]
  1. Niet gepubliceerde inventarisatie ten behoeve van de rapportage “Van Paterstuin tot Koningsbosch, Rijksbeschermde kloostertuinen, een verkenning" uitgevoerd in 2021 voor de RCE door SB4 Bureau voor historische tuinen, parken en landschappen.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 15 mei 2024 om 03:03.