Standaarden voor digitale objecten - referentiemodel

Introductie

Bepaal of een referentiemodel voor digitale duurzaamheid zoals bijvoorbeeld de OAIS standaard of de Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur (DERA) wordt gebruikt.

Schematische weergave vab get OAIS model
Schematische weergave vab get OAIS model
Schematische weergave vab get OAIS model

Wat verstaan we onder een referentiemodel zoals OAIS?

De keuze voor een referentiemodel voor digitale duurzaamheid is fundamenteel en zal op alle processen en procedures invloed hebben. Op dit moment gebruiken de meeste instellingen als referentiemodel het OAIS model, maar dit sluit gebruik van andere modellen niet uit. Het OAIS model (Open Archival Information System ISO 14721:2012) wordt over het algemeen gezien als het standaard referentiemodel voor digitale duurzaamheid.

Een referentiemodel wordt volgens de OAIS standaard als volgt gedefinieerd:

A framework for understanding significant relationships among the entities of some environment, and for the development of consistent standards or specifications supporting that environment. A reference model is based on a small number of unifying concepts and may be used as a basis for education and explaining standards to a non-specialist.

Wat is het risico als we geen gebruik maken van een referentiemodel?

Als een organisatie bij het inrichten van het digitaal archief geen gebruik maakt van een referentiemodel zoals OAIS is het mogelijk dat ze belangrijke elementen verwaarloost of aan algemene principes voorbij gaat. Dit kan leiden tot een geïsoleerde positie met financiële gevolgen en risico’s voor duurzame toegang tot de digitale collectie.

Welke vragen kunnen wij onszelf stellen?

 • Neemt onze organisatie OAIS als uitgangspunt voor digitale preservering?
 • Zo niet, is een ander referentiemodel het uitgangspunt?
 • Is er binnen de organisatie voldoende kennis om het gekozen referentiemodel te implementeren?
 • Hoe brengt de organisatie in beeld op welke onderdelen de praktijk afwijkt van het model?
 • Is het referentiemodel volledig van toepassing?
 • Heeft de organisatie ook aspecten die buiten de scope van het model vallen en hoe gaat men hier mee om?

Hoe verwoorden andere instellingen referentiemodel voor digitale objecten?

Beeld en Geluid

The common thread in structuring all elements of the preservation workflows and environments at Sound and Vision is the Open Archival Information System (OAIS), ISO Standard 14721.14 This tried and tested reference model for digital archives offers a framework within which the processes for ingestion, storage, access, migration and delivery are interlinked and formally integrated with the outside world (i.e. the depositors and the Designated Communities).

Digital Preservation Strategy Beeld en Geluid

IISG

In structuring the digital repository, the different preservation workflows and the direct surroundings of the repository the IISG uses the OAIS reference model as guideline. In practice this means that the IISG has covered all the different elements in the OAIS functional model. This can be derived from:

 • The different policies in place
 • The different preservation workflows implemented or being implemented
 • The use of Archivematica: Archivematica plays an important role in the creation of SIP's, AIP's and DIP's, in preservation planning and data management.
 • The implementation of a secure, stable and replicated storage system (see chapter 11).
 • By having enough qualified staff and expertise to manage the digital repository.
 • By striving to obtain a Core Trust Seal certificate into which a broad spectrum of OAIS related functions return.

Digital Collections Management IISG

Nationaal Archief

Het Nationaal Archief baseert zich bij deze policy op de volgende standaarden:

ISO 14721 Space data and information transfer systems — Open archival information system (OAIS) — Reference model.

Preservation Policy Nationaal Archief

Regionaal Archief Zutphen

Principe 1

OAIS als uitgangspunt Dit beleidsdocumentis geschreven met als uitgangspunt het OAIS model.Het beschrevenbeleid richt zich met name op de bewaarstrategie en het metadatabeheer. Dit model dient als basis voor de inrichting van een e-depot. Zoals uit afbeelding 1 blijkt, slaat de bewaar-en beheerstrategie(bewaarstrategie) op alle stadia van OAIS, namelijk:

 • opnemen van aangeboden digitale archiefbescheiden(ADA);
 • bewaren en beherenvan opgenomen digitale archiefbescheiden (ODA);
 • beschikbaarstellenvan de digitale archiefbescheiden(BDA).

Omdat de bewaar-en beheerstrategieop alle stadia van het OAIS van toepassing is, zijn deze stadia binnen principe 1 als uitgangspunt genomen om de strategische, tactische en operationele bewaar-en beheerstrategie te beschrijven.

Bewaar en beheerstrategie e-depot Regionaal Archief Zutphen

University of Utah

The Library will strive to:

 • Comply with OAIS and other digital preservation standards and practices
 • Ensure that content remains readable and understandable
 • Participate in the development and adoption of digital preservation community standards, practice and solutions
 • Develop a reliable, scalable, sustainable, and auditable digital preservation repository
 • Manage the hardware, software, and storage media in accordance with environmental standards, quality control specifications, and security requirements

Digital Preservation Policy University of Utah

logo van Netwerk Digigaal Erfgoed
Deze wegwijzer is ontwikkeld binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) en wordt beheerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De illustraties zijn gemaakt door Jørgen Stamp voor digitalbevaring.dk, tenzij anders vermeld.
Vragen, verbeteringen of opmerkingen?
U kunt op deze kennisbank reageren via het reactieformulier.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 15 aug 2023 om 03:03.