Uitgebrachte adviezen over rijksmonumenten

Uitgebrachte adviezen
over rijksmonumenten
Deze pagina bevat een overzicht van adviezen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van rijksmonumenten.

Adviezen


Alle adviezen zijn ook terug te vinden in de Categorie:Adviezen.

Wabo

De adviezen zijn uitgebracht in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning.

Datering

Deze adviezen zijn uitgebracht na 1 juni 2023.

Adviezen van eerdere datum zijn te vinden op open.overheid.nl.

Meer informatie

Meer informatie over de adviezen van de RCE en het vergunningstelsel voor rijksmonumenten is te vinden via Uitgebrachte adviezen over rijksmonumenten

U kunt op deze kennisbank reageren via het reactieformulier.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 5 mrt 2024 om 04:02.