Digitaal object - ontoegankelijk maken

Versie door RCEbot (overleg | bijdragen) op 15 aug 2023 om 03:02
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Introductie

Stel vast hoe de organisatie om wil gaan met het ontoegankelijk maken van digitale objecten.

Tekening van een man die bestanden inpakt en archiveert

Wat verstaan we onder ontoegankelijk maken?

Bij het ontoegankelijk maken bewaar je de digitale objecten nog wel, maar laat je ze niet meer zien, mogelijk alleen voor bepaalde doelgroepen. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een digitaal object of collectie ontoegankelijk moet worden gemaakt (uit het publieke zicht moet worden gehaald), zoals:

Auteursrecht

Een organisatie blijkt bijvoorbeeld niet over de juiste rechten te beschikken en maakt de informatie op verzoek van een rechthebbende ontoegankelijk. Zie ook het aandachtsgebied Rechten van digitale objecten.

Privacy

Een organisatie blijkt iemands privacy te schenden en maakt de informatie op verzoek van een rechthebbende ontoegankelijk. Mogelijk op basis van de AVG.

Ethische gronden

Er kunnen ook ethische gronden zijn voor het ontoegankelijk maken.

Wat is het risico als er geen beleid is voor het ontoegankelijk maken van digitale objecten?

Een helder beleid maakt aan de producenten/depotgevers van digitale objecten en gebruikers van het archief duidelijk welke acties de organisatie zal ondernemen als er een verzoek komt om een digitaal object ontoegankelijk te maken. Als een organisatie verzuimt om duidelijk te maken wat zij in zo’n geval zal doen, komt de geloofwaardigheid van het digitale archief in het geding.

Welke vragen kunnen wij onszelf stellen?

  • Wat doet onze organisatie op het moment dat er een verzoek komt om materiaal ontoegankelijk te maken vanwege een inbreuk op auteursrecht?
  • Wat doet onze organisatie als er een verzoek komt materiaal ontoegankelijk te maken vanwege schending van de privacy?
  • Is er vastgesteld of en zo ja, welke metadata worden gecreëerd bij het ontoegankelijk maken van objecten?

Hoe verwoorden andere instellingen ontoegankelijk maken?

Beeld en geluid

Ongepland verwijderen

Beeld en Geluid’s algemene beleid inzake AV-copyright vormt onderdeel van alle contracten met de depotgevers/rechtenhouders. Als gebruikers zich niet aan de regels houden, worden – afhankelijk van het type inbreuk/misbruik – maatregelen getroffen die zijn overeengekomen met de rechtenhouders. Er bestaan speciale voorwaarden voor (her)gebruik door medewerkers van publieke omroepen. In geval van overtreding wordt teruggegrepen op de Nederlandse wetgeving.

Contracten met niet omroep-depotgevers bevatten een sectie met privacy afspraken, gebaseerd op de de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Er zijn hierbij additionele technische en organisatorische maatregelen gedefinieerd. De algemene maatregelen voor het blokkeren van omroepmateriaal staan in de contracten met de omroep-depotgevers. Rechtenhouders kunnen de metadata, die toegang verschaft tot het AV-materiaal, zelf laten blokkeren. Vertrouwelijke data is wordt niet beschikbaar gesteld, maar kan op aanvraag in bepaalde gevallen wel intern bekeken worden.

Koninklijke Bibliotheek

Verwijdering van objecten

De KB verwijdert in principe geen digitale objecten die eenmaal zijn opgeslagen. In uitzonderlijke gevallen kan een object ontoegankelijk gemaakt worden voor publieke raadpleging. Als een leverancier expliciet vraagt om het laten verwijderen van een object uit het e-Depot, dan voert de KB dit uit volgens de afspraken die hierover zijn gemaakt in de bewaarovereenkomst.

Koninklijke Bibliotheek

UK Data Archive

In cases of the withdrawal of a data collection, the administrative metadata are updated, and the external view of the catalogue record is updated to reflect the change of status of the collection (with information about why the collection had been withdrawn, dates of its availability, and where appropriate reasons for withdrawal).

Preservation Policy UK Data Archive

logo van Netwerk Digigaal Erfgoed
Deze wegwijzer is ontwikkeld binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) en wordt beheerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De illustraties zijn gemaakt door Jørgen Stamp voor digitalbevaring.dk, tenzij anders vermeld.
Vragen, verbeteringen of opmerkingen?
U kunt op deze kennisbank reageren via het reactieformulier.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 15 aug 2023 om 03:02.