Landgraaf - Waubach, Rotscherweg

< Rijksmonumenten

(45651) monumentenregisterMonumentnummer: 45651

Introductie

Resten van een pottenbakkerij (ten minste twee pottenbakkersovens).

Luchtfoto van het monument, met een lijn die de afbakening van het terrein toont.
Afb. 1. Foto © beeldmateriaal.nl
Kaartje met afbakening van het terrein.
Afb. 2. Kaartje van het terrein

Kenmerken

  • Type: pottenbakkerij
  • Periode: Middeleeuwen
  • Rijksmonument sinds: 11 maart 1982

Voor de exacte locatie en begrenzing van dit archeologisch rijksmonument: volg de link naar het Monumentenregister rechts bovenaan deze kennisbankpagina, en klik vervolgens daar op het bijbehorende kaartje.

Overblijfselen van een pottenbakkerij verraden zich door grote hoeveelheden houtskool, aardewerkscherven, misbaksels, lemen roosters of ovenwanden. Wanneer vanaf de late middeleeuwen glazuurlagen worden toegepast, zijn proenen ook kenmerkend. Dat zijn kleine aardewerken steunen die tussen de potten werden geplaatst om vastbakken te voorkomen. Pottenbakkerijen liggen vaak in de buurt van geschikte kleilagen.

Vrijstellingsdiepte

30 cm onder maaiveld.

Bij dit rijksmonument liggen de archeologische resten dieper in de ondergrond waardoor er een vrijstellingsdiepte van 30 cm onder maaiveld van toepassing is. Wel is altijd een vergunning vereist voor:

  • bouwwerkzaamheden;
  • het aanbrengen van verhardingen;
  • verandering van grondgebruik, bijvoorbeeld omzetten van grasland in akkerland;
  • ophogen, verlagen of egaliseren.

Archeologisch rijksmonumentenpaspoort

Nederland kent circa 1500 archeologische rijksmonumenten. Om eigenaren beter te informeren over 'hun' monument heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in 2023 per monument een archeologisch rijksmonumentenpaspoort uitgegeven. Het bevat informatie over locatie, ouderdom en het type monument, aangevuld met gegevens over bescherming en zorgvuldig gebruik. Deze pagina is (deels) opgesteld en/of aangevuld op basis van dit paspoort. Het is een aanvulling op de monumentgegevens in het Rijksmonumentenregister.


Meer informatie
Meer over het monumentenregister en de pagina's in deze kennisbank is te vinden in Monumenten - Rijksmonumentenregister.
Meer over wat er is beschermd is te vinden in de leeswijzer.

Vragen, verbeteringen of opmerkingen?
U kunt op deze kennisbank reageren via het reactieformulier.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 mrt 2024 om 16:03.