Rossum - Kanaalweg N.Z. Broekmatenweg, Volthe - Hunenborg

< Rijksmonumenten

(46005) monumentenregisterMonumentnummer: 46005

Introductie

Overblijfselen van de ringwalburg Hunenborg.

Kaartje met afbakening van het terrein.
Afb. 1. Kaartje van het terrein

Kenmerken

  • Type: (ring)walburg
  • Periode: Middeleeuwen
  • Rijksmonument sinds: 16 januari 1979

Voor de exacte locatie en begrenzing van dit archeologisch rijksmonument: volg de link naar het Monumentenregister rechts bovenaan deze kennisbankpagina, en klik vervolgens daar op het bijbehorende kaartje.

Rond, ovaal of halfrond terrein, omringd door wallen en grachten. Ringwalburgen zijn vooral verdedigingswerken en meestal niet, of pas later, permanent bewoond geweest. Ze liggen vaak op strategische locaties. We kennen ze uit het einde van de vroege middeleeuwen langs de Noordzeekust, de Rijn en de IJssel. De meeste ringwalburgen lijken te zijn aangelegd ter verdediging tegen de Vikingen.

Vrijstellingsdiepte

35 cm onder het maaiveld.

Bij dit rijksmonument geldt voor de hoofdburcht geen vrijstellingsdiepte. Er is een vrijstellingsdiepte van toepassing van 35 cm onder het maaiveld voor de voorburcht (perceel Weerselo U 598). Wel is altijd een vergunning vereist voor:

  • het verrichten van bouwwerkzaamheden;
  • het aanbrengen van verhardingen;
  • het ophogen, verlagen of egaliseren van het terrein;
  • het wijzigen van het grondwaterpeil;
  • het dempen/uitdiepen van watergangen of depressies.

Archeologisch rijksmonumentenpaspoort

Nederland kent circa 1500 archeologische rijksmonumenten. Om eigenaren beter te informeren over 'hun' monument heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in 2023 per monument een archeologisch rijksmonumentenpaspoort uitgegeven. Het bevat informatie over locatie, ouderdom en het type monument, aangevuld met gegevens over bescherming en zorgvuldig gebruik. Deze pagina is (deels) opgesteld en/of aangevuld op basis van dit paspoort. Het is een aanvulling op de monumentgegevens in het Rijksmonumentenregister.


Meer informatie
Meer over het monumentenregister en de pagina's in deze kennisbank is te vinden in Monumenten - Rijksmonumentenregister.
Meer over wat er is beschermd is te vinden in de leeswijzer.

Vragen, verbeteringen of opmerkingen?
U kunt op deze kennisbank reageren via het reactieformulier.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 mrt 2024 om 15:27.