Ezinge - Ezinge/Torenstraat/Centrum

< Rijksmonumenten

(522164) monumentenregisterMonumentnummer: 522164

Introductie

Dorpswierde van Ezinge en het afgegraven deel van die wierde en een kerk met kerkhof.

Luchtfoto van het monument, met een lijn die de afbakening van het terrein toont.
Afb. 1. Foto © beeldmateriaal.nl
Kaartje met afbakening van het terrein.
Afb. 2. Kaartje van het terrein

Kenmerken

  • Type: kerk, kerkhof, terp/wierde
  • Periode: IJzertijd, Romeinse tijd, Middeleeuwen, Nieuwe tijd
  • Rijksmonument sinds: 28 november 2003

Voor de exacte locatie en begrenzing van dit archeologisch rijksmonument: volg de link naar het Monumentenregister rechts bovenaan deze kennisbankpagina, en klik vervolgens daar op het bijbehorende kaartje.

Een wierde (in Friesland spreekt men van 'terp' en in andere delen van Nederland van 'werf' of 'pol') is een kunstmatig opgeworpen verhoging in laag-Nederland om droog te kunnen wonen. Eeuwenlang hebben de bewoners ophogingslagen aangebracht en hun huizen herbouwd. Het ophogen begint in de late ijzertijd (ca. 250 voor Chr.) en loopt door tot in de volle middeleeuwen. Vanaf de wierden is het landschap ontgonnen en benut. Zo ontstonden licht verhoogde akkers rond de wierde, zogenaamde 'valgen'. Veel wierden hebben een radiale indeling met paden die aan de rand samenkomen in een karakteristieke ossengang. De woonheuvels zijn via natuurlijke watergangen verbonden met hun omgeving. Veel wierden zijn tot op de dag van vandaag bewoond en in gebruik. Er zijn er ongeveer 600 in Groningen.

Vrijstellingsdiepte

30 cm onder het maaiveld, 60 cm onder het maaiveld.

Het is toegestaan om zonder vergunning het bovengenoemde beschermde terrein te verstoren tot een diepte van 30 cm onder het maaiveld in het afgegraven deel van de terp en 60 cm onder het maaiveld in het niet-afgegraven deel van de terp, met dien verstande dat wel altijd een vergunning vereist is voor:

  • bouwwerkzaamheden;
  • het aanbrengen van verhardingen; - het ophogen, verlagen of egaliseren van het terrein;
  • het wijzigen van het grondwaterpeil;
  • het dempen/uitdiepen van watergangen of depressies. Voor perceel A-149 (kerk en begraafplaats) geldt dat voor incidentele `normale' begravingen geen vergunning hoeft te worden aangevraagd.

Archeologisch rijksmonumentenpaspoort

Nederland kent circa 1500 archeologische rijksmonumenten. Om eigenaren beter te informeren over 'hun' monument heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in 2023 per monument een archeologisch rijksmonumentenpaspoort uitgegeven. Het bevat informatie over locatie, ouderdom en het type monument, aangevuld met gegevens over bescherming en zorgvuldig gebruik. Deze pagina is (deels) opgesteld en/of aangevuld op basis van dit paspoort. Het is een aanvulling op de monumentgegevens in het Rijksmonumentenregister.


Meer informatie
Meer over het monumentenregister en de pagina's in deze kennisbank is te vinden in Monumenten - Rijksmonumentenregister.
Meer over wat er is beschermd is te vinden in de leeswijzer.

Vragen, verbeteringen of opmerkingen?
U kunt op deze kennisbank reageren via het reactieformulier.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 mrt 2024 om 15:49.