Werelderfgoed

< Thema
Foto van het Rietveld Schröderhuis met kleine tuin en informatiebord.
Het Rietveld Schröderhuis. Foto door Nanette de Jong, 2012. Beeldbank RCE, CC BY-SA 3.0
Luchtfoto van Schokland.
Schokland. Foto: Paul Paris

Nederland heeft 13 door UNESCO aangewezen werelderfgoederen. In het rijksmonumentenregister is geen aparte vermelding van het werelderfgoed opgenomen. Zie info op de website van UNESCO: World Heritage Convention - Kingdom of the Netherlands.

De aard van de beschermenswaardige karakteristieken (‘attributes’) verschilt per site. Sommige zijn van bouwkundige en architectonische aard, andere zijn van ruimtelijke en stedenbouwkundige aard. De bescherming verschilt naar gelang de aard van deze karakteristieken.

Bouwkundige en architectonische karakteristieken

Vier van de Nederlandse werelderfgoedsites zijn vanwege hun bouwkundige en architectonische karakteristieken beschermd als rijksmonument.

Ruimtelijke en stedenbouwkundige karakteristieken

De volgende 7 werelderfgoedsites zijn omwille van hun ruimtelijke en stedenbouwkundige karakteristieken door middel van een ruimtelijk beleid beschermd. In sommige gevallen is daarvoor het rijksbeschermd gezicht ingezet, in andere gevallen een provinciaal ruimtelijk beleid. Enkele van deze werelderfgoedsites hebben bovendien beschermenswaardige bouwkundige en architectonische karakteristieken. Die zijn dan aangewezen en geregistreerd als rijksmonument.

De werelderfgoedsite 'de historische binnenstad van Willemstad op Curaçao' (1997) is weliswaar door het Koninkrijk der Nederlanden voor bescherming genomineerd, maar wordt beschermd vanwege de Monumenteneilandsverordening van Curaçao. Het laatste werelderfgoed, 'de Waddenzee (met Duitsland en Denemarken)' (2009), is een natuurlijk werelderfgoed en komt dus niet voor in het rijksmonumentenregister.

Zie ook

Artikelen in dit thema

Zie ook

Thema's (breder)
Vragen, verbeteringen of opmerkingen?
U kunt op deze kennisbank reageren via het reactieformulier.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 15 mei 2024 om 03:00.