Amsterdamse school

Eigenschappen

VoorkeurslabelAmsterdamse schoolDe Amsterdamse school is een richting in de bouwkunst tussen 1913 en 1930, die gekenmerkt wordt door een bijzonder plastische vormgeving en veel decoratie. De decoratie bestaat onder andere uit gevelhekken, lampen en vlaggenstokhouders van siersmeedwerk. Daarnaast zien we ook beeldhouwwerk van natuursteen en baksteen. De gevels van gebouwen uit de periode van de Amsterdamse school kenmerken zich door golvende gevelvlakken en asymmetrie. Ook zien we het gebruik van afwisselende metselverbanden. De ramen in de gebouwen van de Amsterdamse school vertonen veel variatie. (Haslinghuis)
DefinitieDe Amsterdamse schoolDe Amsterdamse school is een richting in de bouwkunst tussen 1913 en 1930, die gekenmerkt wordt door een bijzonder plastische vormgeving en veel decoratie. De decoratie bestaat onder andere uit gevelhekken, lampen en vlaggenstokhouders van siersmeedwerk. Daarnaast zien we ook beeldhouwwerk van natuursteen en baksteen. De gevels van gebouwen uit de periode van de Amsterdamse school kenmerken zich door golvende gevelvlakken en asymmetrie. Ook zien we het gebruik van afwisselende metselverbanden. De ramen in de gebouwen van de Amsterdamse school vertonen veel variatie. (Haslinghuis) is een richting in de bouwkunst tussen 1913 en 1930, die gekenmerkt wordt door een bijzonder plastische vormgevingVormgeving is het verzamelbegrip voor allerlei vormen van ontwerpen. en veel decoratie. De decoratie bestaat onder andere uit gevelhekken, lampen en vlaggenstokhouders van siersmeedwerk. Daarnaast zien we ook beeldhouwwerk van natuursteennatuursteen: gesteente, niet gevormd in ambachtelijke of industriële processen. en baksteen. De gevelsDriehoekige top van een muur of houten wand, die voor het dak is geplaatst, later in het bijz. de gehele driehoekig afgedekte voormuur van een huis of de voormuur in het algemeen, ook als de muur horizontaal is afgedekt. Tenslotte wordt van voor-, achter-, zij- en brandgevels gesproken. Zonder nadere aanduiding betekent gevel echter voorgevel. De esthetische werking van de gevel berust grotendeels op de verhouding en verdeling van gesloten en open partijen (dammen, vensters) en op de geleding: horizontaal door lijsten, friezen enz., verticaal door zuilen, pilasters, risalieten. van gebouwenvrijstaande, overdekte en geheel of gedeeltelijke met wanden omsloten toegankelijke ruimte, die direct of indirect met de grond is verbonden. uit de periode van de Amsterdamse schoolDe Amsterdamse school is een richting in de bouwkunst tussen 1913 en 1930, die gekenmerkt wordt door een bijzonder plastische vormgeving en veel decoratie. De decoratie bestaat onder andere uit gevelhekken, lampen en vlaggenstokhouders van siersmeedwerk. Daarnaast zien we ook beeldhouwwerk van natuursteen en baksteen. De gevels van gebouwen uit de periode van de Amsterdamse school kenmerken zich door golvende gevelvlakken en asymmetrie. Ook zien we het gebruik van afwisselende metselverbanden. De ramen in de gebouwen van de Amsterdamse school vertonen veel variatie. (Haslinghuis) kenmerken zich door golvende gevelvlakken en asymmetrie. Ook zien we het gebruik van afwisselende metselverbandenMetselverbanden zijn steenverbanden, de wijze waarop stenen, m.n. bakstenen, aan de buitenzijde van een muur zijn gerangschikt, om een goede hechtheid van het metselwerk te garanderen en de muur een goed aanzien te geven. Essentieel is dat in opvolgende lagen stootvoegen niet boven elkaar staan. (Haslinghuis). De ramen in de gebouwenvrijstaande, overdekte en geheel of gedeeltelijke met wanden omsloten toegankelijke ruimte, die direct of indirect met de grond is verbonden. van de Amsterdamse schoolDe Amsterdamse school is een richting in de bouwkunst tussen 1913 en 1930, die gekenmerkt wordt door een bijzonder plastische vormgeving en veel decoratie. De decoratie bestaat onder andere uit gevelhekken, lampen en vlaggenstokhouders van siersmeedwerk. Daarnaast zien we ook beeldhouwwerk van natuursteen en baksteen. De gevels van gebouwen uit de periode van de Amsterdamse school kenmerken zich door golvende gevelvlakken en asymmetrie. Ook zien we het gebruik van afwisselende metselverbanden. De ramen in de gebouwen van de Amsterdamse school vertonen veel variatie. (Haslinghuis) vertonen veel variatie. (Haslinghuis)
Bronhttps://thesaurus.cultureelerfgoed.nl/concept/cht:43f8f387-05c7-41ee-9176-78e52c98da3f

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 8 mrt 2021 om 15:05.