monumenten

< Begrip

Eigenschappen

Voorkeurslabelmonumenten
DefinitieEen monument is een overblijfsel van kunst, cultuur, architectuur of nijverheid dat van algemeen belang wordt geacht vanwege de historische, volkskundige, artistieke, wetenschappelijke, industrieel-archeologische of andere sociaal-culturele waarde.
Bronhttps://thesaurus.cultureelerfgoed.nl/concept/cht:1287327e-cb98-4a8f-b994-688eea50e08b

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 8 mrt 2021 om 14:04.