buitenplaatsen

Buitenplaatsen zijn in oorsprong aanzienlijke buitenverblijven met omringende parkaanleg en bijgebouwen, aangelegd vanaf de zeventiende eeuw. De buitenplaatsBuitenplaatsen zijn in oorsprong aanzienlijke buitenverblijven met omringende parkaanleg en bijgebouwen, aangelegd vanaf de zeventiende eeuw. De buitenplaats was goed bereikbaar via water of weg. Vanaf de negentiende eeuw zijn veel buitenplaatsen permanent bewoond. Tegenwoordig ook in gebruik als kantoor, restaurant of museum. was goed bereikbaar via water of wegSmalle strook grond, gebruikt en geschikt gemaakt voor het verkeer. (Thesaurus landschap). Vanaf de negentiende eeuw zijn veel buitenplaatsenBuitenplaatsen zijn in oorsprong aanzienlijke buitenverblijven met omringende parkaanleg en bijgebouwen, aangelegd vanaf de zeventiende eeuw. De buitenplaats was goed bereikbaar via water of weg. Vanaf de negentiende eeuw zijn veel buitenplaatsen permanent bewoond. Tegenwoordig ook in gebruik als kantoor, restaurant of museum. permanent bewoond. Tegenwoordig ook in gebruik als kantoor, restaurant of museum.

In dit thema

Meer informatie

Zie ook


    Specialist(en)


     Contact

     Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 29 jul 2020 om 08:27.