Eigenschap:Definitie (nl)

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Deze datatypespecificatie wordt genegeerd; de specificatie uit de externe vocabulaire krijgt voorrang.
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Een begrip kan een formele definitie (Nederlangstalig) hebben. Deze wordt waar mogelijk overgenomen uit een officiële publicatie. (skos:definition)
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 50 pages using this property.
'
De kerk van O.L. Vrouw van Lourdes te 'S-Gravenhage.  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
Woonhuis als onderdeel van een bouwblok, behorende tot het complex Onze Lieve Vrouw van Lourdes.  +
Woning als onderdeel van een bouwblok, behorende tot het complex Onze Lieve Vrouw van Lourdes.  +
Woning als onderdeel van een woonblok, behorende tot het complex Onze Lieve Vrouw van Lourdes.  +
Woning als deel van een bouwblok, behorende tot het complex Onze Lieve Vrouw van Lourdes.  +
Woning als onderdeel van een bouwblok, behorende tot het complex O.L.V. van Lourdes.  +
Woonhuis als onderdeel van een bouwblok, behorende tot het complex Onze Lieve Vrouw van Lourdes.  +
Woonhuis als onderdeel van een bouwblok, behorende tot het complex Onze Lieve Vrouw van Lourdes.  +
Departement, bestaande uit gebouw rond drie binnenplaatsen met binnenstraat.  +
Tweede Vrijzinnig Christelijk Lyceum (later Segbroekcollege): schoolplein met tuin.  +
Begraafplaats "Ter Navolging", gesticht in 1779, op initiatief van Abraham Perrenot. De eerste zogenaamde 'buitenbegraafplaats' in Nederland.  +
Laatmiddeleeuws kasteel bestaande uit een rechthoekige, deels omgrachte hoofdburcht en een omgracht terrein ten noordoosten daarvan, vermoedelijk de voormalige voorburcht.  +
Voormalige paleis van Willem V, gebouwd aan de zuidwestzijde van het Binnenhof, waarvan de balzaal van 1814 tot 1992 in gebruik was als vergaderzaal van de Tweede Kamer.  +
Het Binnenhof is in veel opzichten een symbool van de Nederlandse geschiedenis. Hier heeft zich veel afgespeeld wat die geschiedenis heeft bepaald en dat gebeurt nog steeds. Gebeurtenissen en personen en de bouwgeschiedenis van het complex als geheel, maken dit tot een zeer rijk en gelaagd monument....  +
Middeleeuws poortgebouw behorend bij het grafelijke complex Binnenhof. Vanaf 1428 tevens staatsgevangenis, waaraan het zijn naam Gevangenpoort ontleent. In de vroege 16de eeuw uitgebreid met een cellenblok. Baksteenbouw met karakteristieke trapgevel. Sinds 1883 een museum. De Gevangenpoort is een ...  +
Kantoorgebouw met vijverpartij en twee beelden, gebouwd voor de Nieuwe Nederlandsche-Nieuwe Eerste Nederlandsche (EN-NEN). Later Joegoslavië-tribunaal.  +
Tweede Vrijzinnig Christelijk Lyceum (later Segbroekcollege): schoolgebouw.  +
Tweede Vrijzinnig Christelijk Lyceum (later Segbroekcollege): conciërgewoning.  +
H. Marthakerk. Aan drie zijden vrijstaand kerkgebouw uit 1908-1909, gebouwd naar ontwerp van N. Molenaar sr. in neogotische stijl en voltooid in 1924 met de eindtravee van het schip en de toren door N. Molenaar jr. De kerk was het derde van de vijf kerkgebouwen van architect Molenaar in Den Haag en ...  +
Christus Triomfatorkerk met klokkentoren, trappartij en kosterswoning.  +
Ambassadegebouw, binnenplaats met muur op de parkeerkelder, auditorium en beveiligingsunit.  +
De uit 1956-1958 daterende H.H. Antonius en Lodewijkkerk (vanaf 2006 Emmauskerk genaamd) met bijbehorende klokkentoren en voormalig Franciscaner klooster, gesitueerd rondom een voorplein, is gelegen in het zuidwesten van Den Haag, in de wijk Morgenstond. De twee reusachtige glas-in-loodvensters van ...  +
Woning als deel van een bouwblok, behorende tot het complex Onze Lieve Vrouw van Lourdes.  +
Woning als onderdeel van een bouwblok, behorende tot het complex Onze Lieve Vrouw van Lourdes.  +
Woning als onderdeel van een bouwblok, behorende tot het complex Onze Lieve Vrouw van Lourdes.  +
Woning als onderdeel van een woonblok, behorende tot het complex Onze Lieve Vrouw van Lourdes.  +
Woning als onderdeel van een bouwblok, behorende tot het complex Onze Lieve Vrouw van Lourdes.  +
Woning als onderdeel van een bouwblok, behorende tot het complex Onze Lieve Vrouw van Lourdes.  +
Woning als onderdeel van een bouwblok, behorende tot het complex Onze Lieve Vrouw van Lourdes.  +
Vrijgelegen protestants kerkgebouw uit 1915-1916 naar ontwerp van W.Ch. Kuijper gebouwd in opdracht van de Hervormde Gemeente van 's-Gravenhage op kruisvormige plattegrond in neoromaanse en rationalistische stijl met invloeden uit het werk van K.P.C. de Bazel en H.P. Berlage. De kerk is gebouwd ter ...  +
Kantoorgebouw met toegangsweg. Voormalig hoofdkantoor van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM).  +
Het poortgebouw van de Strafgevangenis is aangewezen als rijksmonument in het kader van het Monumenten Inventarisatie en Selectieproject.  +
Het verzamelaarshuis van baron Van Westreenen van Tielandt bevat bijzondere interieuronderdelen en objecten uit de tijd van bewoning en een zeer gevarieerde, door hem samengestelde collectie, die sinds het gebruik als museum in de oorspronkelijke vitrines wordt bewaard.  +
Bunkerhuis met terrassenaanleg en tuin.  +
Heilige Antonius Abt parochiekerk, gebouwd in 1925-1927 naar ontwerp van J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers jr op rechthoekige plattegrond in zakelijk-expressionistische architectuur. De kerk - het vierde achtereenvolgende kerkgebouw van de parochie - verving een neogotische kerk van architect B.M...  +
Tweede Vrijzinnig Christelijk Lyceum (later Segbroekcollege): lyceum, conciërgewoning en schoolplein met tuin.  +
Het Huis van Lorrie is een van de weinige, mogelijk zelfs het enige Nederlandse huis in de internationale art-nouveau-stijl waarin ook een belangrijk deel van de inboedel van de eigenaar behouden bleef.  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
Cellenblok, gevangenismuur, natuurstenen herdenkingsmonument en ruimte binnen de muur.  +
Bedrijfsgebouw met kantoor, veilingzaal, op- en overslagruimtes, kade en laadperron.  +
De Hoogduitsche Synagoge is een voormalige synagoge van het Nederlands Israëlitische Gemeente aan de Wagenstraat in de voormalige Jodenbuurt in Den Haag. Het gebouw is sinds 1981 in gebruik als de Mescidi Aksamoskee.  +
Hoofdkantoor ANWB, rotonde met luifel en bordes, parkeerterrein, groenaanleg met vijver, brug, hek met zijvleugels/traliehekwerk.  +

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 15 jan 2021 om 15:36.