Peter Struycken & Ad Dekkers (deelcollectie)

Introductie

De Rijksdienst heeft van zowel Peter Struycken als Ad Dekkers een groot aantal werken in beheer.

P. Struycken, Zonder titel (1963), gouacheverf en potlood op kalkeer papier, 29,1 x 41,5 cm
P. Struycken, Zonder titel (1963), gouacheverf en potlood op kalkeer papier, 29,1 x 41,5 cm

Peter Struycken

Van Peter Struycken (1939) heeft de Rijksdienst 1030 schetsen en voorstudies in beheer. De vroegste werken dateren uit 1963. Ze zijn gemaakt na Struyckens overgang van figuratieve naar abstracte kunst. Het zijn schetsen van experimenten met de verdeling van vierkanten. Die verdelingen leidden tot assenstelsels die hij gebruikte als basis voor zijn eerste zogenoemde Wetmatige Bewegingen: veranderingen van grootte en de begrenzing van een vormDe omtrek, vorm of kenmerkende configuratie van een object met inbegrip van zijn contouren; de uiterlijke verschijningsvorm of buitenste begrenzing van het object. (AAT-Ned) over het vlak volgens een vooropgezet systeem. Dit deed hij door een vlak te verdelen in kleinere vlakken waarin elke deel een variatie was op het voorafgaande. Zo kreeg hij evenwijdige of convergerende banen.

Behalve in de vormDe omtrek, vorm of kenmerkende configuratie van een object met inbegrip van zijn contouren; de uiterlijke verschijningsvorm of buitenste begrenzing van het object. (AAT-Ned) paste hij ook in de kleurKleur is een eigenschap van licht die wordt bepaald door de verschillende golflengtes waaruit dat licht is samengesteld. wetmatigheid toe. In zijn gouaches is te zien dat hij veel experimenteerde om de juiste kleurstellingen te krijgen. In 1967 veranderde hij zijn werkwijze. Toen werd het uitgangspunt een vierkant dat horizontaal of verticaal wordt versmald of ingekort.

Struycken zette verschillende van deze basisstructuren verschoven, gedraaid of gespiegeld over elkaar heen. Hij deed dit met willekeurige uitsneden en gebruikte daarbij allerlei kleuren. Zo ontstonden ingewikkelde composities waarin het basisvierkant met moeite te herkennen viel. Hij gebruikte bij de voorstudies vaak kalkeerpapier als drager, bij de uiteindelijke werken meestal acrylaat. De volgende fase in zijn werk is het gebruik van de computer. Als gastdocent aan de Universiteit van Utrecht werkte hij met reeksen kleine elementen die hij in verhoudingen over het vlak verdeelde. In de schenking zijn dan ook vele computeruitdraaien die hij met zwarte viltstift ‘inkleurde’.

Ad Dekkers

Ad Dekkers (1938-1974) was een geloofsgenoot en vriend van Struycken. Van hem heeft de Rijksdienst ongeveer 2200 werken in beheer. Het gaat om (vaak driedimensionale) werken op papier, karton en hout. Sommige daarvan zijn volledig uitgewerkt en andere verkeren nog in het schetsstadium. Soms staan op de achterzijde uitwerkingsopmerkingen als ‘uitvoeren’ of ‘nog een keer proberen’. Ze laten vaak Dekkers precisie zien. Dekkers experimenteerde vanaf 1965 vooral met cirkels, vierkanten en driehoeken, waarvan hij reliëfs in oplage maakte. Hij liet ze gietenHet smelten (in verband met glas ook het fuseren) en in een vorm gieten van materialen, bijvoorbeeld metaal of glas. in een malEen mal is een gietvorm waarmee een afgietsel van een voorwerp of een onderdeel wordt gemaakt. Vloeistof wordt in de mal gegoten en stolt, waardoor de na te maken vorm ontstaat. (Conservation Dictionary), zodat ze goedkoop in meervoud konden worden geproduceerd. Zo wilde hij dure kunst binnenHet binnenmilieu is wat men binnen in een gebouw ervaart. ieders bereik brengen.

Over deze deelcollectie

Depotschatten

Ad Dekkers, Voorstudie voor Verschoven achthoeken, 1960-1974.

Herkomst

Toen de Rijksdienst in 1984 een werk van Struycken uit 1964 kocht, besloot deze de collectie in zijn geheel bij de Rijksdienst onder te brengen. Tot dat moment was de collectie sinds 1969 in beheer bij het Kunsthistorisch Instituut in Utrecht. De erven Dekkers schonken in 1999 voorstudies en schetsen aan Instituut Collectie Nederland, een van de voorgangers van de Rijksdienst.

Relatie met andere collecties

Het werk van Struycken en Ad Dekkers vormt een aanvulling op deelcollecties geometrisch-abstracte kunst. Hiertoe behoort ook werk van Theo van Doesburg, Ger Gerrits en Cesar Domela Nieuwenhuis.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 25 jan 2021 om 13:24.