Eigenschap:Bron text

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Deze datatypespecificatie wordt genegeerd; de specificatie uit de externe vocabulaire krijgt voorrang.
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Ja
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 250 pages using this property.
'
Het ANWB Gebouwencomplex te Den Haag …., I De architectonische en stedenbouwkundige opzet, De ingenieur 73(1961), nr. 47, bt. 153-155  +
Het nieuwe ANWB-gebouw, Baksteen 2(1960) nr. 3, p. 22-24  +
Het ANWB Gebouwencomplex te Den Haag …., II De constructie, De ingenieur 73(1961), nr. 47, bt. 155-168  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
Theo Hoogbergen (red.), Marius de Leeuw, kunstenaar 1915-2000, Zwolle/’s-Hertogenbosch 2005  +
Naoorlogse Scholenbouw, Categoriaal onderzoek Wederopbouw, p. 19-31.  +
Gemeente ’s-Hertogenbosch, redengevende omschrijving Homeruslaan 5/Sweelinckplein 3/Platostraast 1 en 6. Afdeling BAM, 20 mei 2009.  +
A
Meer info over en afbeeldingen van dit rijksmonument  +
[[:Bestand:ORA-019 AlmMumm Almen-Mummies.pdf|Quicksan mummies]] (pdf)  +
[[:Bestand:ORA-018 AlmMumm Almen-Crypte.pdf|Quickscan crypte]] (pdf)  +
[[Bestand:Besluit en besluitmotivering 7510.pdf]] Besluit gedeeltelijke afvoering: officieel besluit van de rijksoverheid tot het gedeeltelijk afvoeren van dit rijksmonument (14 oktober 2022)  +
Meer afbeeldingen in de beeldbank van het RCE  +
Besluit: officieel besluit van de rijksoverheid tot het aanwijzen van dit rijksmonument (9 september 2014) [[Bestand:BESLUIT_Burgerweeshuis_532189.pdf]]  +
Burgerweeshuis - een labyrint in Amsterdam  +
Besluitmotivering: toelichting van de redenen voor het aanwijzen van dit rijksmonument (9 september 2014) [[Bestand:BESLUITMOTIVERING_Burgerweeshuis_532189.pdf]]  +
Besluit: officieel besluit van de rijksoverheid tot het aanwijzen van dit rijksmonument (15 oktober 1997) [[Bestand:Besluit_aanwijzing_508536.pdf]]  +
Website Nederlands Architectuur Instituut  +
Chr. Lyceum “Buitenveldert” te Amsterdam, In: Bouw; 20 (1965) nr. 40, p. 1456-1461  +
Het christelijk lyceum “Buitenveldert” te Amsterdam, In: Bouwkundig Weekblad, 83 (1965) p. 2-6  +
Oldenburger, C. e.a. Gids voor de Nederlandse tuin- en landschapsgeschiedenis, deel west, Rotterdam, z.j.  +
Louwerse, D.C. Wim Boer, beschrijving en documentatie van zijn beroepspraktijk. Wageningen, 1982  +
Deunk, G. Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur van de 20ste eeuw, Rotterdam, 2002  +
In memoriam Wim Boer: zijn leven, zijn werk en zijn visie op Cascade. In: Cascade (2000) nr. 1 p. 5-9  +
Meer foto's en afbeeldingen van dit rijksmonument  +
Besluit en motivering: officieel besluit van de rijksoverheid tot het aanwijzen van dit rijksmonument, inclusief toelichting van de redenen (28 maart 2017) [[Bestand:Besluit_Apeldoorn_ijkbasis.pdf]]  +
Valkenburg, C.C. van, ‘Het leven op het Huis Appeltern in het midden der 19de eeuw’, Bijdragen en Mededelingen Vereniging Gelre, 60(1961), 209-218.  +
Besluit en motivering: officieel besluit van de rijksoverheid tot het aanwijzen van dit rijksmonument, inclusief toelichting van de redenen, (28 mei 2014) [[Bestand: 830archiefaanwijzing_en_motivering_532050_28052014_it3_0001.pdf]]  +
Verschoor, “Bio-herstellingsoord bij Arnhem”, in: Bouwwereld 56 (1960) 20, pp.390-393.  +
D. Broekhuizen, De Stijl toen/ J.J.P. Oud nu. De bijdrage van architect J.J.P. Oud aan herdenken, herstellen en bouwen in Nederland (1938-1963), NAi Uitgevers, Rotterdam 2000, pp.235-255.  +
H. Oud, “Bio-mytylschool te Arnhem”, in: Bouw, 20 (1965) 45.  +
J. Vredenberg, Wederopbouw. Stedenbouw en architectuur in Arnhem 1945-1965 (Arnhemse monumenten reeks 14), Uitgeverij Matrijs, Utrecht/Arnhem 2004, pp.59-61.  +
E. Taverne e.a., J.J.P. Oud Compleet Werk 1890-1963, Rotterdam 2001, pp.510-521.  +
H. Oud, J.J.P. Oud. Architect 1890-1963, Den Haag 1984, pp.169-177.  +
J.J.P. Oud, “Bio-herstellingsoord te Arnhem”, in: Bouw 15 (1960) 44, pp.1306-1311.  +
C. Wagenaar, “Gewoon echt, van binnen uit”, in: Archis (1998) 12.  +
U. Barbieri, J.J.P. Oud, Rotterdam 1987, pp.171-179.  +
Architectural Design 1961, p.127  +
"Over de schoonheid van dansend water", Katholiek Bouwblad, 28 (1961), nr. 18, p. 348 – 31  +
Door Monumenten Advies Bureau, 2022  +
Vredenberg, J., Wederopbouw. Stedenbouw en architectuur in Arnhem 1945-1965, Arnhem/ Utrecht 2004 (Arnhemse monumentenreeks 14)  +
"Het A.K.U.- monument te Arnhem", Bouw, 18 (1963), nr. 39, p. 1274 -1276  +
“Beeldbepalende Arnhemse AKU fontein dreigt te verdwijnen”, Monumenten, 28(2007), nr. 6, p. 24 – 25,27.  +
Gemeentelijke omschrijving (2007)  +
“De A.K.U.-fontein te Arnhem”, Cement, 15 (1963), p. 232 -234.  +
Companjen, L. e.a. (red.), Beelden in Arnhem, Arnhem 1994, p. 13  +
“Geschenk na wederopbouw in de knel: beeldbepalende AKU-fontein Arnhem dreigt te verdwijnen”, Heemschut, 84 (2007), nr. 6, p. 32 – 33.  +
Uitgebreide website over de fontein  +
B
Afbeelding (1710-1735) van de ruïne van het kasteel in Atlas Schoemaker, Koninklijke Bibliotheek  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
Meer foto's en afbeeldingen van dit rijksmonument  +
Meer foto's en afbeeldingen van dit rijksmonument  +
Mail privé persoon over de eerdere geschiedenis, ontvangen door Infodesk RCE op 29-11-2022  +
[[Media:Belastingdienst Vierde deel afstoot rolkarren 19 20 21 en 23.ods|Belastingdienst Vierde deel afstoot, rolkarren 19, 20, 21 en 23 - Map en kleine map]] (ods)  +
[[Media:Belastingdienst Derde deel afstoot rolkar 11 tm 18.ods|Belastingdienst Derde deel afstoot, rolkar 11 tm 18]] (ods)  +
[[Media:Belastingdienst Leeuwarden 34 kunstwerken.ods|Bulkvervreemding 34 kunstwerken Belastingdienst Leeuwarden]] (ods)  +
[[Media: Belastingdienst Eindhoven 88 kunstwerken.ods|Bulkvervreemding 88 kunstwerken Belastingdienst Eindhoven]] (ods)  +
Meer afbeeldingen van dit rijksmonument  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
Meer foto's en afbeeldingen van dit rijksmonument  +
Meer afbeeldingen en foto's van dit rijksmonument  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
1551 - 3505, 't Huis de Oude Tempel bij Winssen -1732, 1750, Pronk, Cornelis ; Spilman, Hendrik (Topografisch-historische Atlas Gelderland)  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
Meer foto's en afbeeldingen van dit rijksmonument  +
Besluit en motivering: officieel besluit van de rijksoverheid tot het bijbeschermen van dit rijksmonument, inclusief toelichting van de redenen (30 september 2022) [[Bestand:Beverwijk_besluit_bijbeschermen_2022.pdf]]  +
Besluit: officieel besluit van de rijksoverheid tot het aanwijzen van dit rijksmonument (14 april 2000) [[Bestand:Beverwijk_besluit_aanwijzen_2000.pdf]]  +
Afbeeldingen uit Collectie van prenten en tekeningen van de Provinciale Atlas Noord-Holland  +
Meer foto's en afbeeldingen van dit rijksmonument  +
Meer foto's en afbeeldingen van dit rijksmonument  +
Meer foto's en afbeeldingen van dit rijksmonument  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
Hupperetz, Wim, Ben Olde Meierink en Ronald Rommes red., Kastelen in Limburg : Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht 2005.  +
Vemer, J.C., Kastelen in het land van Midden- en Noord-Limburg, Maastricht 1967, p. 83-84.  +
Meer foto's en afbeeldingen van dit rijksmonument  +
Heuff Azn, J.A., ‘Overblijfselen van het kasteel Buren’, Bijdragen en Mededelingen Vereniging Gelre, 3(1900), 237-241.  +
Schilfgaarde, A.P. van, ‘De ondergang van het kasteel van Buren’, in: Bijdragen en Mededelingen Vereniging Gelre, 31(1928), 183-187.  +
Jas, Jorien, Frank Keverling Buisman, Elyze Storm-Smeets, et al. red., Kastelen in Gelderland, Utrecht 2013, 188-189.  +
Heuvel, Charles van den, en Gerard van Wezel, ‘A Pasqualini-Puzzle? Building fragments of Buren’, in: Bers, Günter, en Conrad Dooses, Hrsg., 'Italienische' Renaissancebaukunst an Schelde, Maas und Niederrhein, Jülich 1999, 495-509.  +
Heiningen, H. van, ‘Hertog Arnold in zijn gevangenis. Het kasteel van Buren in de 15e eeuw’, in: De Drie Steden, 16(1995) nr. ½, 3-34.  +
C
Hilde de Haan, Ids Haagsma, ‘De Deltawerken: techniek, politiek, achtergronden, ….1984, o.a. 84-85  +
‘Stormvloedkering Hollandsche IJssel in gebruik. Ter bescherming van enkele miljoenen mensen’, Nieuwsblad van het Noorden, 22 oktober 1958.  +
Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Elisabeth Stades-Vischer, Sabine Broekhoven en Ronald Rommes, Monumenten in Nederland. Zuid-Holland - Krimpen aan den IJssel, Zeist /Zwolle 2004, 68-69.  +
‘De Algerabrug en stormvloedkering bij Krimpen aan den Ijssel’, in: Catharina L. van Groningen, Geïllustreerde beschrijving De Krimpenerwaard, Zwolle/Zeist 1996, 99-100  +
Janssen, C.F., Het kasteel van Coevorden, Coevorden 1972.  +
Grooten, J., ‘Het kasteel van Coevorden in de zestiende eeuw’, in: Nieuwe Drentse Volksalmanak, 102(1985), 1-20.  +
Kleis, Gerrit, Geschiedenis van het kasteel te Coevorden, Coevorden 2005.  +
Janssen, C.F., ‘De restauratie van het Kasteel te Coevorden. Een verantwoording’, in: Nieuwe Drentse Volksalmanak, 39(1973), 213-232.  +
Bos, J., F.J. Hulst en P. Brood, 1989, Huizen van stand. Geschiedenis van de Drentse havezaten en andere herenhuizen en hun bewoners, Meppel/Amsterdam, 86-91.  +
Janssen, H.L., 'Het kasteel Coevorden. 15e- en 16e-eeuwse inventarissen als bron voor de bouwgeschiedenis', in: H.L. Janssen en W. Landewé, Middeleeuwse kastelen in veelvoud. Nieuwe studies over oud erfgoed, Wijk bij Duurstede 2009, 101-133.  +
Braake, G. ter, Drentse Havezaten, Meppel 1985, 135-139.  +
Stenvert, Ronald e.a., Monumenten in Nederland, Drenthe: Coevorden, Zwolle 2001  +
Stichting Menno van Coehoorn, Atlas van historische verdedigingswerken Groningen-Friesland-Drenthe, (2014)  +
G. Kleis, De vestingwerken van Coevorden, Beknopte geschiedenis van een modelvesting 1600-1875, Coevorden 2004  +
D
Geschiedenis van de klompen  +
Besluit: officieel besluit van de rijksoverheid tot het bijbeschermen van dit rijksmonument (21 januari 2021) [[Bestand:Besluit_bijbeschermen_531057.doc.pdf]]  +
Besluitmotivering: toelichting van de redenen voor het aanwijzen van dit rijksmonument (8 april 2011) [[Bestand:034archiefaanwijzing_531057_02062010_it3_0001.pdf]]  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
Ronald Stenvert e.a., Monumenten in Nederland, Noord-Holland: Den Helder, 2006  +
J. van Tongeren, Beknopt overzicht van de geschiedenis Stelling Den Helder in: Stelling Krant, 1e jaargang 2 en tweede jaargang 1, 1992 en 1993  +
Stichting Menno van Coehoorn, Atlas van Historische Vestingwerken in Nederland, Utrecht Noord Holland, 1964  +
J. van Tongeren, Fort Oostoever in volle glorie in: Stelling Krant, 3e jaargang 1, 1994  +
Ronald Stenvert e.a., Monumenten in Nederland, Noord-Holland - Den Helder, 2006  +
J. van Tongeren, Beknopt overzicht van de geschiedenis Stelling Den Helder in: Stelling Krant, 1e jaargang 2 en tweede jaargang 1, 1992 en 1993  +
Stichting Menno van Coehoorn, Atlas van Historische Vestingwerken in Nederland, Utrecht Noord Holland, 1964  +
Fort Dirks Admiraal (Marine Flakbatterie Dirks Admiral)  +
Gemeente Den Helder, Fort Dirksz Admiraal te Den Helder, geschiedenis en meerjarenplan, Den Helder, ongedateerd  +
Ronald Stenvert e.a., Monumenten in Nederland, Noord-Holland - Den Helder 2006  +
J. van Tongeren, Beknopt overzicht van de geschiedenis Stelling Den Helder in: Stelling Krant, 1e jaargang 2 en tweede jaargang 1, 1992 en 1993  +
Stichting Menno van Coehoorn, Atlas van Historische Vestingwerken in Nederland, Utrecht Noord Holland, 1964  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
Ronald Stenvert e.a., Monumenten in Nederland, Noord-Holland - Den Helder, 2006  +
Meer foto's en afbeeldingen van dit rijksmonument  +
Geschiedenis van Joods Deventer  +
overzicht van afbeeldingen van Klooster 21 te Deventer  +
Hopperus Buma, W.W., ‘Aanvulling’, Versl. en Meded. Overijsselsch Regt en Geschiedenis, 67 (1952), 176-178.  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
Kronenberg, H., 'Oud en Nieuw Rande’, Versl. en Meded. Overijsselsch Regt en Geschiedenis, 67 (1952), 169-176  +
Gevers, A.J. en A.J. Mensema, De havezaten in Salland en hun bewoners, Alphen aan den Rijn 1997, 23-28.  +
Kuile, E.H. ter en A.C.F. Koch, Monumenten van geschiedenis en kunst in de provincie Overijssel. Zuid-Salland, ’s-Gravenhage 1964, 88.  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
Velhorst, G.W., ‘De Kelder ging eeuwenlang van de ene hand in de andere’, in: Kronyck van Deutekom & Salehem (alsoock van Gander), 27 (2003) nr. 109, 2-9.  +
Jas, Jorien, Frank Keverling Buisman, Elyze Storm-Smeets, et al. red., Kastelen in Gelderland, Utrecht 2013, 206-207.  +
Eliëns, F.M. en J. Harenberg, Middeleeuwse kastelen van Gelderland, Rijswijk 1984, 81-85.  +
Jansen, René, red., De geschiedenis van De Kelder, z.p. 2013.  +
Velhorst, G.W., ‘De Kelder werd twee eeuwen niet bewoond’, in: Kronyck van Deutekom & Salehem (alsoock van Gander), 27 (2003) nr. 110, 34-43.  +
Savornin Lohman, R.C.C. de, ‘Opnieuw de havezathe Hagen bij Doetinchem’, in: Kronyck van Deutekom & Salehem (alsoock van Gander), 16 (1992) nr. 65,.  +
Meer afbeeldingen en foto's van dit rijksmonument  +
Hendriks, Johan, ‘De heren van Merwede’, in: Dordrecht in Historisch Perspectief, (2000) nr. 6, 4-5.  +
Hendriks, Johan, ‘Waar woonden de heren Van der Merwede?’, in: Dordrecht in Historisch Perspectief, (2000) nr. 6, 6-7.  +
Hendriks, Johan, ‘Het Huis te Merwede’, in: Dordrecht in Historisch Perspectief, (2000) nr. 6, 8-10.  +
Jensma, Th.E., ‘Het huis Te Merwede’, in: Kwartaal en Teken van Dordrecht, (1976) nr. 6-7, 7-9.  +
Stöver, J., V. Collette, R. van Lit, et al. red., Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland, Zutphen 2000, 430-433.  +
Esch, Cees van der, ‘De verdwenen tiendschuur van het Huis te Merwede’, in: Oud-Dordrecht, 26(2008) nr. 3, 42-47.  +
meer achtergrond over dit pand op website van De Boterbeurs  +
Alfred Tusschenbroek, Boterbeurs – verleden, maar vooral toekomst, in: Dordrecht Monumenteel, nr. 70, januari 2019.  +
Annet Meffert en Ruus Schook, G.N. Itz Stadsbouwmeester van Dordrecht 1832-1867, Delft 1985  +
De briefwisseling tussen Theo van Doesburg en architect C.R. de Boer 1920-1929. Bezorgd en ingeleid door Sjoerd van Faassen en Herman van Bergeijk. Haarlem 2019.  +
Stichting Smelne's Erfskip, De cultuurhistorische betekenis van de Torenstraat. Drachten 2006  +
Bouwhistorisch onderzoek. Architectenbureau BORH, Bouwhistorisch onderzoek ten behoeve van de restauratie en reconstructie van het Van Doesburg-Rinsemahuis in Drachten. Dl I en II, Utrecht 2016  +
Kleuronderzoek exterieur. RCE, Kleurhistorisch onderzoek aan het exterieur van het Van Doesburg Rinsemahuis in Drachten, Onderzoeksrapport Ing. M. de Keijzer, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Ministerie van OCW, In opdracht van: Lisette Kappers Onderzoek & Architectuur, RCE Amsterdam: 2016-023, Datum: Augustus 2016  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
Groeneveld, Ir. N., Afvalwater, industrieel erfgoed van de zuivering van afvalwater in Nederland, Zeist, Stichting Industrieel Erfgoed, 1994, pag. 33  +
Harenberg, J. (Jan), Havezaten en adellijke huizen in de Liemers, Alphen a/d Rijn 2007, 23-27.  +
Eliëns, F.M. en J. Harenberg, Middeleeuwse kastelen van Gelderland, Rijswijk 1984, p. 144-148.  +
Jas, Jorien, Frank Keverling Buisman, Elyze Storm-Smeets, et al. red., Kastelen in Gelderland, Utrecht 2013, 217-219.  +
Dalen, A.G. van, Het huis Poelwijk ; de Magerhorst ; de Ploen, Zevenaar 1965.  +
Hofman, J.H., ‘De Magerhorst’, in: Bijdragen en Mededelingen Vereniging Gelre, 3(1900), 299-300  +
Lensvelt, Ton, Kleine geschiedenissen van Dussen, Deel VI – Kasteel met mensen en verhalen, Dussen 2022.  +
Gulick, F.W. van, Nederlandse Kastelen en Landhuizen, z.p. 1960, 410-416.  +
Aarts, B., ‘Vierkante/ rechthoekige waterburchten in Noord-Brabant’, in: Het Brabants Kasteel, jrg. 3 (1980), nr. 2/3, 35-37.  +
Ros-De korte, G., Kasteel Dussen, z.p. z.j..  +
Kransberg, D./Mils, H., Kastelengids van Nederland, Middeleeuwen, Bussum 1978, p. 187-189  +
Hendriks, J., T. Van der Aalst, Dussen – Van woontoren tot kasteel-raadhuis, Dussen 1985.  +
Hendriks, J., ‘Dussen’, in: B. Aarts e.a. red., Het Brabants Kasteel. Jubileumuitgave, jrg. 16 (1993) 69-91.  +
Becx, E. e.a., Kastelengids van Noord-Brabant, Utrecht 1999, 54-56.  +
Aalst, T. van, J. Didden e.a., Zevenhonderd jaar kasteel Dussen. Een bewogen geschiedenis, Wijk en Aalburg 2003.  +
Oirschot, A. van, Middeleeuwse kastelen van Noord-Brabant, hun bewoners en bewogen geschiedenis, Rijswijk 1981, 291-297.  +
Bos, J., F. J. Hulst & P. Brood, Huizen van stand. Geschiedenis van de Drentse havezaten en andere herenhuizen en hun bewoners, Assen 1989, 145-156.  +
Braake, G. ter, Drentse havezaten, Meppel 1985, 12, 34-39.  +
Joosting, J. G. C., Het huisarchief van Batinge, Leiden 1910.  +
Waterbolk, H.T., ‘De plaats van de havezate Westrup te Westdorp, gem. Borger’, in: Nieuwe Drentse Volksalmanak, 80(1962), 287-302.  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
Bos, J., F.J. Hulst en P. Brood, Huizen van stand. Geschiedenis van de Drentse havezaten en andere herenhuizen en hun bewoners, Meppel/Amsterdam 1989, p. 172-177.  +
Braake, G. ter, Drentse havezaten : van huis te Anssen tot huize Westrup, Meppel 1987, 143-148.  +
E
Salden, A.H., ‘Burchten op 'motten'’, in: Jaarboek Limburg van Mook tot Eijsden, 1980, 60-69.  +
Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes, red., Kastelen in Limburg, Burchten en Landhuizen (1000-1800), Utrecht 2005, 263.  +
Kamerbeek, E., 1995, ‘De heren van Kernhem en het dorp Ede’, in: De Zandloper, 23(1995) nr. 2, 12-18.  +
Snijders, R., Het huis Kernhem, Ede 1979.  +
Denijs, S. B. J., Geschiedenis van Kernhem, Ede 1952.  +
Demesmaeker, Elisabeth, Fred Vogelzang en Ben Olde Meierink m.m.v. Taco Hermans en Carla Oldenburger, Kernhem. Een adellijk slot aan de rand van de Veluwe, Wijk bij Duurstede.  +
Kijlstra, Jan, ‘De naam Kernhem’, in: De Zandloper, 45(2017) nr. 3, 32-34  +
Belonje, J., ‘Een bezoek aan Kernhem’, in: Gens Nostra, 5 (1949) nr. 7/8, 109-118.  +
Jas, Jorien, Frank Keverling Buisman, Elyze Storm-Smeets, et al. red., Kastelen in Gelderland, Utrecht 2013, 174-176.  +
Schilfgaarde, A.P. van, ‘Eerbeek’, in: Bijdragen en Mededelingen Vereniging Gelre, jrg. 57 (1958), 219-222.  +
Vaarwerk, B.H.M. (Bennie) te, Boedelbeschrijvingen van de Huizen Borculo, Aamschot, Lichtenvoorde, Bronckhorst en Eerbeek uit 1554, webpublicatie 2013 (Boedelbeschrijvingen van de Huizen Borculo, Aamschot, Lichtenvoorde, Bronckhorst en Eerbeek)  +
Groesbeek, J.W., Middeleeuwse kastelen van Noord-Holland, Rijswijk 1981, 189-201.  +
Burger, C.M., 'Het kasteel van Egmond, een schets van de ontwikkeling van het slot 'Slot op den Hoef', Schoorl 2008.  +
Renaud, J.G.N., 'Hoe heeft het slot te Egmond er uit gezien’, in: Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift, 49(1939) nr.98, 162-174.  +
Renaud, J.G.N., 'Uit de bouwgeschiedenis van het Slot op Den Hoef', in: Oudheidkundig Jaarboek, 4de serie 7(1938), 65-83.  +
Nispen tot Sevenaer, E. van, ‘Het kasteel Oost te Eijsden, hoe het is en hoe het was (vóór 1958)’, in: Uit Eijsdens Verleden, 3(1978) nr. 3, 17-22.  +
Janssen de Limpens, K.J.Th., ‘Geschiedenis der heerlijkheid Oost’, in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, 100(1964), 85-147.  +
Hupperetz, Wim, Ben Olde Meierink en Ronald Rommes red., Kastelen in Limburg : Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht 2005, 501-502.  +
Hendriks, S.: Evoluon, 40 jaar boegbeeld van een ambitieuze regio, ’s Hertogenbosch 2006  +
Dam, P. van: Ir. L.C. Kalff, Het artistieke geweten van Philips, Eindhoven, 2006  +
Besluit en motivering: officieel besluit van de rijksoverheid tot het aanwijzen van dit rijksmonument, inclusief toelichting van de redenen (15 februari 2018) [[Bestand:Besluit en besluitmotivering 532277 Evoluon.pdf]]  +
Korpershoek, Hans, ‘Een kasteel in de heerlijkheid Eckart’, in: De Drijehornickels, 18(2009) nr. 1, 11-21.  +
Op den Buijs, Martin, Eindhoven, open venster op Eckart, Eindhoven 1988.  +
Op den Buijs, Martin, Eckart, van hof tot stadsdeel, Eindhoven 1978  +
Korpershoek, Hans, ‘Een kasteel in de heerlijkheid Eckart’, in: De Drijehornickels, 27(2018) nr. 1, 12-19.  +
Tersteeg, D.F., ‘Kasteel "Eckart"’, in: Het Huis Oud & Nieuw, 5(1907), 346-349; 284; 286-290; 314-319.  +
Korpershoek, Hans, ‘De heren van Eckart’, in: De Drijehornickels, 27(2018) nr. 1, 8-11.  +
Sasse van Ysselt, A.F.O. van, ‘De heerlijkheid Eckart en de huizen Lochtenburg en Pasboogaard’, in: Taxandria, 3(1896), 235-251; 288-298.  +
P. Korthagen, M. Moerman en P. Peters, Hergebruik watertorens: maximaal gebruik van bestaande draagkracht; in: Cement; (2009) nr. 4, p. 30-33  +
Ideeënprijsvraag voor een poldertoren te Emmeloord (N.O.P) In; Forum; (1952) p. 60-66  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
Eck A.D. van, Poldertoren te Emmeloord, in: Bouw; 14 (1959) p. 712-717  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
Koning, H.A., De Allersmaborg : Geschiedenis en restauratie, Stadskanaal 1977.  +
Kamphuis, H., Groninger borgen en Drentse havezaten. Kleine monumenten reeks, Zutphen 1995, 82 – 88.  +
Formsma, W.J., R.A. Luitjens-Dijkveld Stol en A. Pathuis, De Ommelander borgen en steenhuizen, Assen/Maastricht 1987, 99-102.  +
Post, Annette van der, en Henk Th, van Veen, Zeven eeuwen Allersmaborg, Gorredijk 2019.  +
Feith, J.A., ‘Allersma’, in: Groningsche Volksalmanak 1901, 52-66.  +
Henssen, E., Allersmaborg, Groningen z.j..  +
F
Meer foto's van dit rijksmonument  +
Molen, S.J. van der, Van stins tot bankgebouw : het Camminghahuis te Franeker en zijn geschiedenis, Franeker 1972.  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
Elward, Ronald, en Peter Karstkarel, Stinsen en states : adellijk wonen in Friesland, Drachten/Leeuwarden 1990, 149.  +
Molen, S.J. van der, ‘Het Camminghahuis te Franeker en zijn geschiedenis’, in: Jaarboek De Vrije Fries, 1971, 33-45.  +
Radetzky, Rita, Stinzen, staten en buitenplaatsen in Friesland, Leeuwarden 2020, 26.  +
G
Asten, A.G.W.G. van, ‘De verdwenen kasteeltoren te Geldrop’, in: Heemkronyk, 28(1989) nr. 1, 25-31.  +
Oirschot, A. Van, Middeleeuwse kastelen van Noord-Brabant. Hun bewoners en bewogen geschiedenis, Rijswijk 1981, 173-179.  +
Verhees-Wouters, Henriëtte, De geschiedenis van het kasteel Geldrop en zijn bewoners, Geldrop 2002.  +
Hermans, Taco, ‘‘Een out casteel op het oude fatsoen thoorens ghewijs seer massif ghebout’. De woontoren van kasteel Geldrop gereconstrueerd’, in: Hermans, Taco, en Rob Gruben, eindred., "Hier wonen wij! Is het niet prachtig!" Recent onderzoek op het gebied van kastelen en buitenplaatsen, Zwolle 2020, 111-124.  +
Hermans, Taco, Middeleeuwse woontorens in Nederland : Een bouwhistorische benadering van een kasteelvorm, band 2, Hilversum 2016, 77-78.  +
ZN, Het Kasteel van Geldrop. Handleiding kasteel en kasteelpark, Geldrop 1979.  +
Franken, Eugène, Bart Klomp en Saskia Minjon, Kasteel Geldrop : Een edel verleden, Utrecht 2016.  +
Broecke, Van den, Middeleeuwse kastelen van Zeeland. Bijzonderheden over verdwenen burchten en ridderhofsteden, Delft 1978, 223-229.  +
Dröge, J.F. (Jan), Slot 'Ostende' Singelstraat 5-5a, Goes Bouwhistorische verkenning, Leiden 2009.  +
D'hondt, F.G.R., Archeologische Begeleiding sloopwerkzaamheden voormalige bioscoop (Singelstraat 5a) en inpandige sloop voormalig Grieks Restaurant Rhodos (Singelstraat 5), Project Slot Ostende, Goes, Gemeente Goes, Heinenoord, 2011.  +
Abelmann, L. J., ‘Het slot Oostende. Een vergeten hoofdstuk uit de Goese geschiedenis', Zeeuws Tijdschrift, 21(1971) nr. 1, 1-4.  +
Swalue, E.B., ‘Het slot Oostende te Goes en de moerbeziënboom van Jacoba van Beyeren op hetzelve’, Zeeuwsche Volks-almanak 1838, 126-134.  +
Dröge, J.F. (Jan), Slot 'Ostende' Singelstraat 5-5a, Goes Bouwhistorische opname, Leiden 2012.  +
Gevers, A.J. en Mensema A.J., De havezaten in Twente en hun bewoners, Zwolle 1995, 307-319.  +
Kuile, G.J. ter, Geschiedkundige aantekeningen op de havezathen van Twente, Hengelo/Arnhem 1911, 117-123.  +
Smit, Ester, en Dinand Webbink, Van Westerflier tot Grimberg. Op zoek naar kastelen en landhuizen langs de Regge, Nijverdal 2019, 89-96.  +
Hupperetz, Wim, Ben Olde Meierink en Ronald Rommes red., Kastelen in Limburg : Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht 2005, 214-215.  +

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 8 mrt 2023 om 13:30.