Eigenschap:Monumentnummer

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Ja
Toelichting op formulier
:
Graag het rijksmonumentnummer invullen
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 250 pages using this property.
A
528886, 528857, 528876  +
B
C
D
E
F
G
525939, 525941, 525942, 525944, 525953, 516956, 525954 en 525955  +
H
K
L
517355, 517356  +
M
N
523768, 523770, 523771  +
O
P
32222,32223  +
R
529905, 514957  +
S
521654, 521643, 521644, 521652  +

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 30 sep 2022 om 08:53.