Eigenschap:Bron text

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Deze datatypespecificatie wordt genegeerd; de specificatie uit de externe vocabulaire krijgt voorrang.
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Ja
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 500 pages using this property.
'
Het ANWB Gebouwencomplex te Den Haag …., I De architectonische en stedenbouwkundige opzet, De ingenieur 73(1961), nr. 47, bt. 153-155  +
Het nieuwe ANWB-gebouw, Baksteen 2(1960) nr. 3, p. 22-24  +
Het ANWB Gebouwencomplex te Den Haag …., II De constructie, De ingenieur 73(1961), nr. 47, bt. 155-168  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
Theo Hoogbergen (red.), Marius de Leeuw, kunstenaar 1915-2000, Zwolle/’s-Hertogenbosch 2005  +
Naoorlogse Scholenbouw, Categoriaal onderzoek Wederopbouw, p. 19-31.  +
Gemeente ’s-Hertogenbosch, redengevende omschrijving Homeruslaan 5/Sweelinckplein 3/Platostraast 1 en 6. Afdeling BAM, 20 mei 2009.  +
A
Meer info over en afbeeldingen van dit rijksmonument  +
[[:Bestand:ORA-019 AlmMumm Almen-Mummies.pdf|Quicksan mummies]] (pdf)  +
[[:Bestand:ORA-018 AlmMumm Almen-Crypte.pdf|Quickscan crypte]] (pdf)  +
[[Bestand:Besluit en besluitmotivering 7510.pdf]] Besluit gedeeltelijke afvoering: officieel besluit van de rijksoverheid tot het gedeeltelijk afvoeren van dit rijksmonument (14 oktober 2022)  +
Meer afbeeldingen in de beeldbank van het RCE  +
Besluit: officieel besluit van de rijksoverheid tot het aanwijzen van dit rijksmonument (9 september 2014) [[Bestand:BESLUIT_Burgerweeshuis_532189.pdf]]  +
Burgerweeshuis - een labyrint in Amsterdam  +
Besluitmotivering: toelichting van de redenen voor het aanwijzen van dit rijksmonument (9 september 2014) [[Bestand:BESLUITMOTIVERING_Burgerweeshuis_532189.pdf]]  +
Besluit: officieel besluit van de rijksoverheid tot het aanwijzen van dit rijksmonument (15 oktober 1997) [[Bestand:Besluit_aanwijzing_508536.pdf]]  +
Website Nederlands Architectuur Instituut  +
Chr. Lyceum “Buitenveldert” te Amsterdam, In: Bouw; 20 (1965) nr. 40, p. 1456-1461  +
Het christelijk lyceum “Buitenveldert” te Amsterdam, In: Bouwkundig Weekblad, 83 (1965) p. 2-6  +
Oldenburger, C. e.a. Gids voor de Nederlandse tuin- en landschapsgeschiedenis, deel west, Rotterdam, z.j.  +
Louwerse, D.C. Wim Boer, beschrijving en documentatie van zijn beroepspraktijk. Wageningen, 1982  +
Deunk, G. Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur van de 20ste eeuw, Rotterdam, 2002  +
In memoriam Wim Boer: zijn leven, zijn werk en zijn visie op Cascade. In: Cascade (2000) nr. 1 p. 5-9  +
Meer foto's en afbeeldingen van dit rijksmonument  +
Besluit en motivering: officieel besluit van de rijksoverheid tot het aanwijzen van dit rijksmonument, inclusief toelichting van de redenen (28 maart 2017) [[Bestand:Besluit_Apeldoorn_ijkbasis.pdf]]  +
Valkenburg, C.C. van, ‘Het leven op het Huis Appeltern in het midden der 19de eeuw’, Bijdragen en Mededelingen Vereniging Gelre, 60(1961), 209-218.  +
Besluit en motivering: officieel besluit van de rijksoverheid tot het aanwijzen van dit rijksmonument, inclusief toelichting van de redenen, (28 mei 2014) [[Bestand: 830archiefaanwijzing_en_motivering_532050_28052014_it3_0001.pdf]]  +
Verschoor, “Bio-herstellingsoord bij Arnhem”, in: Bouwwereld 56 (1960) 20, pp.390-393.  +
D. Broekhuizen, De Stijl toen/ J.J.P. Oud nu. De bijdrage van architect J.J.P. Oud aan herdenken, herstellen en bouwen in Nederland (1938-1963), NAi Uitgevers, Rotterdam 2000, pp.235-255.  +
H. Oud, “Bio-mytylschool te Arnhem”, in: Bouw, 20 (1965) 45.  +
J. Vredenberg, Wederopbouw. Stedenbouw en architectuur in Arnhem 1945-1965 (Arnhemse monumenten reeks 14), Uitgeverij Matrijs, Utrecht/Arnhem 2004, pp.59-61.  +
E. Taverne e.a., J.J.P. Oud Compleet Werk 1890-1963, Rotterdam 2001, pp.510-521.  +
H. Oud, J.J.P. Oud. Architect 1890-1963, Den Haag 1984, pp.169-177.  +
J.J.P. Oud, “Bio-herstellingsoord te Arnhem”, in: Bouw 15 (1960) 44, pp.1306-1311.  +
C. Wagenaar, “Gewoon echt, van binnen uit”, in: Archis (1998) 12.  +
U. Barbieri, J.J.P. Oud, Rotterdam 1987, pp.171-179.  +
Architectural Design 1961, p.127  +
"Over de schoonheid van dansend water", Katholiek Bouwblad, 28 (1961), nr. 18, p. 348 – 31  +
Door Monumenten Advies Bureau, 2022  +
Vredenberg, J., Wederopbouw. Stedenbouw en architectuur in Arnhem 1945-1965, Arnhem/ Utrecht 2004 (Arnhemse monumentenreeks 14)  +
"Het A.K.U.- monument te Arnhem", Bouw, 18 (1963), nr. 39, p. 1274 -1276  +
“Beeldbepalende Arnhemse AKU fontein dreigt te verdwijnen”, Monumenten, 28(2007), nr. 6, p. 24 – 25,27.  +
Gemeentelijke omschrijving (2007)  +
“De A.K.U.-fontein te Arnhem”, Cement, 15 (1963), p. 232 -234.  +
Companjen, L. e.a. (red.), Beelden in Arnhem, Arnhem 1994, p. 13  +
“Geschenk na wederopbouw in de knel: beeldbepalende AKU-fontein Arnhem dreigt te verdwijnen”, Heemschut, 84 (2007), nr. 6, p. 32 – 33.  +
Uitgebreide website over de fontein  +
B
Afbeelding (1710-1735) van de ruïne van het kasteel in Atlas Schoemaker, Koninklijke Bibliotheek  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
Meer foto's en afbeeldingen van dit rijksmonument  +
Meer foto's en afbeeldingen van dit rijksmonument  +
Mail privé persoon over de eerdere geschiedenis, ontvangen door Infodesk RCE op 29-11-2022  +
[[Media:Belastingdienst Vierde deel afstoot rolkarren 19 20 21 en 23.ods|Belastingdienst Vierde deel afstoot, rolkarren 19, 20, 21 en 23 - Map en kleine map]] (ods)  +
[[Media:Belastingdienst Derde deel afstoot rolkar 11 tm 18.ods|Belastingdienst Derde deel afstoot, rolkar 11 tm 18]] (ods)  +
[[Media:Belastingdienst Leeuwarden 34 kunstwerken.ods|Bulkvervreemding 34 kunstwerken Belastingdienst Leeuwarden]] (ods)  +
[[Media: Belastingdienst Eindhoven 88 kunstwerken.ods|Bulkvervreemding 88 kunstwerken Belastingdienst Eindhoven]] (ods)  +
Meer afbeeldingen van dit rijksmonument  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
Meer foto's en afbeeldingen van dit rijksmonument  +
Meer afbeeldingen en foto's van dit rijksmonument  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
1551 - 3505, 't Huis de Oude Tempel bij Winssen -1732, 1750, Pronk, Cornelis ; Spilman, Hendrik (Topografisch-historische Atlas Gelderland)  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
Meer foto's en afbeeldingen van dit rijksmonument  +
Besluit en motivering: officieel besluit van de rijksoverheid tot het bijbeschermen van dit rijksmonument, inclusief toelichting van de redenen (30 september 2022) [[Bestand:Beverwijk_besluit_bijbeschermen_2022.pdf]]  +
Besluit: officieel besluit van de rijksoverheid tot het aanwijzen van dit rijksmonument (14 april 2000) [[Bestand:Beverwijk_besluit_aanwijzen_2000.pdf]]  +
Afbeeldingen uit Collectie van prenten en tekeningen van de Provinciale Atlas Noord-Holland  +
Meer foto's en afbeeldingen van dit rijksmonument  +
Meer foto's en afbeeldingen van dit rijksmonument  +
Meer foto's en afbeeldingen van dit rijksmonument  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
Hupperetz, Wim, Ben Olde Meierink en Ronald Rommes red., Kastelen in Limburg : Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht 2005.  +
Vemer, J.C., Kastelen in het land van Midden- en Noord-Limburg, Maastricht 1967, p. 83-84.  +
Meer foto's en afbeeldingen van dit rijksmonument  +
Heuff Azn, J.A., ‘Overblijfselen van het kasteel Buren’, Bijdragen en Mededelingen Vereniging Gelre, 3(1900), 237-241.  +
Schilfgaarde, A.P. van, ‘De ondergang van het kasteel van Buren’, in: Bijdragen en Mededelingen Vereniging Gelre, 31(1928), 183-187.  +
Jas, Jorien, Frank Keverling Buisman, Elyze Storm-Smeets, et al. red., Kastelen in Gelderland, Utrecht 2013, 188-189.  +
Heuvel, Charles van den, en Gerard van Wezel, ‘A Pasqualini-Puzzle? Building fragments of Buren’, in: Bers, Günter, en Conrad Dooses, Hrsg., 'Italienische' Renaissancebaukunst an Schelde, Maas und Niederrhein, Jülich 1999, 495-509.  +
Heiningen, H. van, ‘Hertog Arnold in zijn gevangenis. Het kasteel van Buren in de 15e eeuw’, in: De Drie Steden, 16(1995) nr. ½, 3-34.  +
C
Hilde de Haan, Ids Haagsma, ‘De Deltawerken: techniek, politiek, achtergronden, ….1984, o.a. 84-85  +
‘Stormvloedkering Hollandsche IJssel in gebruik. Ter bescherming van enkele miljoenen mensen’, Nieuwsblad van het Noorden, 22 oktober 1958.  +
Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Elisabeth Stades-Vischer, Sabine Broekhoven en Ronald Rommes, Monumenten in Nederland. Zuid-Holland - Krimpen aan den IJssel, Zeist /Zwolle 2004, 68-69.  +
‘De Algerabrug en stormvloedkering bij Krimpen aan den Ijssel’, in: Catharina L. van Groningen, Geïllustreerde beschrijving De Krimpenerwaard, Zwolle/Zeist 1996, 99-100  +
Janssen, C.F., Het kasteel van Coevorden, Coevorden 1972.  +
Grooten, J., ‘Het kasteel van Coevorden in de zestiende eeuw’, in: Nieuwe Drentse Volksalmanak, 102(1985), 1-20.  +
Kleis, Gerrit, Geschiedenis van het kasteel te Coevorden, Coevorden 2005.  +
Janssen, C.F., ‘De restauratie van het Kasteel te Coevorden. Een verantwoording’, in: Nieuwe Drentse Volksalmanak, 39(1973), 213-232.  +
Bos, J., F.J. Hulst en P. Brood, 1989, Huizen van stand. Geschiedenis van de Drentse havezaten en andere herenhuizen en hun bewoners, Meppel/Amsterdam, 86-91.  +
Janssen, H.L., 'Het kasteel Coevorden. 15e- en 16e-eeuwse inventarissen als bron voor de bouwgeschiedenis', in: H.L. Janssen en W. Landewé, Middeleeuwse kastelen in veelvoud. Nieuwe studies over oud erfgoed, Wijk bij Duurstede 2009, 101-133.  +
Braake, G. ter, Drentse Havezaten, Meppel 1985, 135-139.  +
Stenvert, Ronald e.a., Monumenten in Nederland, Drenthe: Coevorden, Zwolle 2001  +
Stichting Menno van Coehoorn, Atlas van historische verdedigingswerken Groningen-Friesland-Drenthe, (2014)  +
G. Kleis, De vestingwerken van Coevorden, Beknopte geschiedenis van een modelvesting 1600-1875, Coevorden 2004  +
D
Geschiedenis van de klompen  +
Besluit: officieel besluit van de rijksoverheid tot het bijbeschermen van dit rijksmonument (21 januari 2021) [[Bestand:Besluit_bijbeschermen_531057.doc.pdf]]  +
Besluitmotivering: toelichting van de redenen voor het aanwijzen van dit rijksmonument (8 april 2011) [[Bestand:034archiefaanwijzing_531057_02062010_it3_0001.pdf]]  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
Ronald Stenvert e.a., Monumenten in Nederland, Noord-Holland: Den Helder, 2006  +
J. van Tongeren, Beknopt overzicht van de geschiedenis Stelling Den Helder in: Stelling Krant, 1e jaargang 2 en tweede jaargang 1, 1992 en 1993  +
Stichting Menno van Coehoorn, Atlas van Historische Vestingwerken in Nederland, Utrecht Noord Holland, 1964  +
J. van Tongeren, Fort Oostoever in volle glorie in: Stelling Krant, 3e jaargang 1, 1994  +
Ronald Stenvert e.a., Monumenten in Nederland, Noord-Holland - Den Helder, 2006  +
J. van Tongeren, Beknopt overzicht van de geschiedenis Stelling Den Helder in: Stelling Krant, 1e jaargang 2 en tweede jaargang 1, 1992 en 1993  +
Stichting Menno van Coehoorn, Atlas van Historische Vestingwerken in Nederland, Utrecht Noord Holland, 1964  +
Fort Dirks Admiraal (Marine Flakbatterie Dirks Admiral)  +
Gemeente Den Helder, Fort Dirksz Admiraal te Den Helder, geschiedenis en meerjarenplan, Den Helder, ongedateerd  +
Ronald Stenvert e.a., Monumenten in Nederland, Noord-Holland - Den Helder 2006  +
J. van Tongeren, Beknopt overzicht van de geschiedenis Stelling Den Helder in: Stelling Krant, 1e jaargang 2 en tweede jaargang 1, 1992 en 1993  +
Stichting Menno van Coehoorn, Atlas van Historische Vestingwerken in Nederland, Utrecht Noord Holland, 1964  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
Ronald Stenvert e.a., Monumenten in Nederland, Noord-Holland - Den Helder, 2006  +
Meer foto's en afbeeldingen van dit rijksmonument  +
Geschiedenis van Joods Deventer  +
overzicht van afbeeldingen van Klooster 21 te Deventer  +
Hopperus Buma, W.W., ‘Aanvulling’, Versl. en Meded. Overijsselsch Regt en Geschiedenis, 67 (1952), 176-178.  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
Kronenberg, H., 'Oud en Nieuw Rande’, Versl. en Meded. Overijsselsch Regt en Geschiedenis, 67 (1952), 169-176  +
Gevers, A.J. en A.J. Mensema, De havezaten in Salland en hun bewoners, Alphen aan den Rijn 1997, 23-28.  +
Kuile, E.H. ter en A.C.F. Koch, Monumenten van geschiedenis en kunst in de provincie Overijssel. Zuid-Salland, ’s-Gravenhage 1964, 88.  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
Velhorst, G.W., ‘De Kelder ging eeuwenlang van de ene hand in de andere’, in: Kronyck van Deutekom & Salehem (alsoock van Gander), 27 (2003) nr. 109, 2-9.  +
Jas, Jorien, Frank Keverling Buisman, Elyze Storm-Smeets, et al. red., Kastelen in Gelderland, Utrecht 2013, 206-207.  +
Eliëns, F.M. en J. Harenberg, Middeleeuwse kastelen van Gelderland, Rijswijk 1984, 81-85.  +
Jansen, René, red., De geschiedenis van De Kelder, z.p. 2013.  +
Velhorst, G.W., ‘De Kelder werd twee eeuwen niet bewoond’, in: Kronyck van Deutekom & Salehem (alsoock van Gander), 27 (2003) nr. 110, 34-43.  +
Savornin Lohman, R.C.C. de, ‘Opnieuw de havezathe Hagen bij Doetinchem’, in: Kronyck van Deutekom & Salehem (alsoock van Gander), 16 (1992) nr. 65,.  +
Meer afbeeldingen en foto's van dit rijksmonument  +
Hendriks, Johan, ‘De heren van Merwede’, in: Dordrecht in Historisch Perspectief, (2000) nr. 6, 4-5.  +
Hendriks, Johan, ‘Waar woonden de heren Van der Merwede?’, in: Dordrecht in Historisch Perspectief, (2000) nr. 6, 6-7.  +
Hendriks, Johan, ‘Het Huis te Merwede’, in: Dordrecht in Historisch Perspectief, (2000) nr. 6, 8-10.  +
Jensma, Th.E., ‘Het huis Te Merwede’, in: Kwartaal en Teken van Dordrecht, (1976) nr. 6-7, 7-9.  +
Stöver, J., V. Collette, R. van Lit, et al. red., Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland, Zutphen 2000, 430-433.  +
Esch, Cees van der, ‘De verdwenen tiendschuur van het Huis te Merwede’, in: Oud-Dordrecht, 26(2008) nr. 3, 42-47.  +
meer achtergrond over dit pand op website van De Boterbeurs  +
Alfred Tusschenbroek, Boterbeurs – verleden, maar vooral toekomst, in: Dordrecht Monumenteel, nr. 70, januari 2019.  +
Annet Meffert en Ruus Schook, G.N. Itz Stadsbouwmeester van Dordrecht 1832-1867, Delft 1985  +
De briefwisseling tussen Theo van Doesburg en architect C.R. de Boer 1920-1929. Bezorgd en ingeleid door Sjoerd van Faassen en Herman van Bergeijk. Haarlem 2019.  +
Stichting Smelne's Erfskip, De cultuurhistorische betekenis van de Torenstraat. Drachten 2006  +
Bouwhistorisch onderzoek. Architectenbureau BORH, Bouwhistorisch onderzoek ten behoeve van de restauratie en reconstructie van het Van Doesburg-Rinsemahuis in Drachten. Dl I en II, Utrecht 2016  +
Kleuronderzoek exterieur. RCE, Kleurhistorisch onderzoek aan het exterieur van het Van Doesburg Rinsemahuis in Drachten, Onderzoeksrapport Ing. M. de Keijzer, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Ministerie van OCW, In opdracht van: Lisette Kappers Onderzoek & Architectuur, RCE Amsterdam: 2016-023, Datum: Augustus 2016  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
Groeneveld, Ir. N., Afvalwater, industrieel erfgoed van de zuivering van afvalwater in Nederland, Zeist, Stichting Industrieel Erfgoed, 1994, pag. 33  +
Harenberg, J. (Jan), Havezaten en adellijke huizen in de Liemers, Alphen a/d Rijn 2007, 23-27.  +
Eliëns, F.M. en J. Harenberg, Middeleeuwse kastelen van Gelderland, Rijswijk 1984, p. 144-148.  +
Jas, Jorien, Frank Keverling Buisman, Elyze Storm-Smeets, et al. red., Kastelen in Gelderland, Utrecht 2013, 217-219.  +
Dalen, A.G. van, Het huis Poelwijk ; de Magerhorst ; de Ploen, Zevenaar 1965.  +
Hofman, J.H., ‘De Magerhorst’, in: Bijdragen en Mededelingen Vereniging Gelre, 3(1900), 299-300  +
Lensvelt, Ton, Kleine geschiedenissen van Dussen, Deel VI – Kasteel met mensen en verhalen, Dussen 2022.  +
Gulick, F.W. van, Nederlandse Kastelen en Landhuizen, z.p. 1960, 410-416.  +
Aarts, B., ‘Vierkante/ rechthoekige waterburchten in Noord-Brabant’, in: Het Brabants Kasteel, jrg. 3 (1980), nr. 2/3, 35-37.  +
Ros-De korte, G., Kasteel Dussen, z.p. z.j..  +
Kransberg, D./Mils, H., Kastelengids van Nederland, Middeleeuwen, Bussum 1978, p. 187-189  +
Hendriks, J., T. Van der Aalst, Dussen – Van woontoren tot kasteel-raadhuis, Dussen 1985.  +
Hendriks, J., ‘Dussen’, in: B. Aarts e.a. red., Het Brabants Kasteel. Jubileumuitgave, jrg. 16 (1993) 69-91.  +
Becx, E. e.a., Kastelengids van Noord-Brabant, Utrecht 1999, 54-56.  +
Aalst, T. van, J. Didden e.a., Zevenhonderd jaar kasteel Dussen. Een bewogen geschiedenis, Wijk en Aalburg 2003.  +
Oirschot, A. van, Middeleeuwse kastelen van Noord-Brabant, hun bewoners en bewogen geschiedenis, Rijswijk 1981, 291-297.  +
Bos, J., F. J. Hulst & P. Brood, Huizen van stand. Geschiedenis van de Drentse havezaten en andere herenhuizen en hun bewoners, Assen 1989, 145-156.  +
Braake, G. ter, Drentse havezaten, Meppel 1985, 12, 34-39.  +
Joosting, J. G. C., Het huisarchief van Batinge, Leiden 1910.  +
Waterbolk, H.T., ‘De plaats van de havezate Westrup te Westdorp, gem. Borger’, in: Nieuwe Drentse Volksalmanak, 80(1962), 287-302.  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
Bos, J., F.J. Hulst en P. Brood, Huizen van stand. Geschiedenis van de Drentse havezaten en andere herenhuizen en hun bewoners, Meppel/Amsterdam 1989, p. 172-177.  +
Braake, G. ter, Drentse havezaten : van huis te Anssen tot huize Westrup, Meppel 1987, 143-148.  +
E
Salden, A.H., ‘Burchten op 'motten'’, in: Jaarboek Limburg van Mook tot Eijsden, 1980, 60-69.  +
Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes, red., Kastelen in Limburg, Burchten en Landhuizen (1000-1800), Utrecht 2005, 263.  +
Kamerbeek, E., 1995, ‘De heren van Kernhem en het dorp Ede’, in: De Zandloper, 23(1995) nr. 2, 12-18.  +
Snijders, R., Het huis Kernhem, Ede 1979.  +
Denijs, S. B. J., Geschiedenis van Kernhem, Ede 1952.  +
Demesmaeker, Elisabeth, Fred Vogelzang en Ben Olde Meierink m.m.v. Taco Hermans en Carla Oldenburger, Kernhem. Een adellijk slot aan de rand van de Veluwe, Wijk bij Duurstede.  +
Kijlstra, Jan, ‘De naam Kernhem’, in: De Zandloper, 45(2017) nr. 3, 32-34  +
Belonje, J., ‘Een bezoek aan Kernhem’, in: Gens Nostra, 5 (1949) nr. 7/8, 109-118.  +
Jas, Jorien, Frank Keverling Buisman, Elyze Storm-Smeets, et al. red., Kastelen in Gelderland, Utrecht 2013, 174-176.  +
Schilfgaarde, A.P. van, ‘Eerbeek’, in: Bijdragen en Mededelingen Vereniging Gelre, jrg. 57 (1958), 219-222.  +
Vaarwerk, B.H.M. (Bennie) te, Boedelbeschrijvingen van de Huizen Borculo, Aamschot, Lichtenvoorde, Bronckhorst en Eerbeek uit 1554, webpublicatie 2013 (Boedelbeschrijvingen van de Huizen Borculo, Aamschot, Lichtenvoorde, Bronckhorst en Eerbeek)  +
Groesbeek, J.W., Middeleeuwse kastelen van Noord-Holland, Rijswijk 1981, 189-201.  +
Burger, C.M., 'Het kasteel van Egmond, een schets van de ontwikkeling van het slot 'Slot op den Hoef', Schoorl 2008.  +
Renaud, J.G.N., 'Hoe heeft het slot te Egmond er uit gezien’, in: Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift, 49(1939) nr.98, 162-174.  +
Renaud, J.G.N., 'Uit de bouwgeschiedenis van het Slot op Den Hoef', in: Oudheidkundig Jaarboek, 4de serie 7(1938), 65-83.  +
Nispen tot Sevenaer, E. van, ‘Het kasteel Oost te Eijsden, hoe het is en hoe het was (vóór 1958)’, in: Uit Eijsdens Verleden, 3(1978) nr. 3, 17-22.  +
Janssen de Limpens, K.J.Th., ‘Geschiedenis der heerlijkheid Oost’, in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, 100(1964), 85-147.  +
Hupperetz, Wim, Ben Olde Meierink en Ronald Rommes red., Kastelen in Limburg : Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht 2005, 501-502.  +
Hendriks, S.: Evoluon, 40 jaar boegbeeld van een ambitieuze regio, ’s Hertogenbosch 2006  +
Dam, P. van: Ir. L.C. Kalff, Het artistieke geweten van Philips, Eindhoven, 2006  +
Besluit en motivering: officieel besluit van de rijksoverheid tot het aanwijzen van dit rijksmonument, inclusief toelichting van de redenen (15 februari 2018) [[Bestand:Besluit en besluitmotivering 532277 Evoluon.pdf]]  +
Korpershoek, Hans, ‘Een kasteel in de heerlijkheid Eckart’, in: De Drijehornickels, 18(2009) nr. 1, 11-21.  +
Op den Buijs, Martin, Eindhoven, open venster op Eckart, Eindhoven 1988.  +
Op den Buijs, Martin, Eckart, van hof tot stadsdeel, Eindhoven 1978  +
Korpershoek, Hans, ‘Een kasteel in de heerlijkheid Eckart’, in: De Drijehornickels, 27(2018) nr. 1, 12-19.  +
Tersteeg, D.F., ‘Kasteel "Eckart"’, in: Het Huis Oud & Nieuw, 5(1907), 346-349; 284; 286-290; 314-319.  +
Korpershoek, Hans, ‘De heren van Eckart’, in: De Drijehornickels, 27(2018) nr. 1, 8-11.  +
Sasse van Ysselt, A.F.O. van, ‘De heerlijkheid Eckart en de huizen Lochtenburg en Pasboogaard’, in: Taxandria, 3(1896), 235-251; 288-298.  +
P. Korthagen, M. Moerman en P. Peters, Hergebruik watertorens: maximaal gebruik van bestaande draagkracht; in: Cement; (2009) nr. 4, p. 30-33  +
Ideeënprijsvraag voor een poldertoren te Emmeloord (N.O.P) In; Forum; (1952) p. 60-66  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
Eck A.D. van, Poldertoren te Emmeloord, in: Bouw; 14 (1959) p. 712-717  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
Koning, H.A., De Allersmaborg : Geschiedenis en restauratie, Stadskanaal 1977.  +
Kamphuis, H., Groninger borgen en Drentse havezaten. Kleine monumenten reeks, Zutphen 1995, 82 – 88.  +
Formsma, W.J., R.A. Luitjens-Dijkveld Stol en A. Pathuis, De Ommelander borgen en steenhuizen, Assen/Maastricht 1987, 99-102.  +
Post, Annette van der, en Henk Th, van Veen, Zeven eeuwen Allersmaborg, Gorredijk 2019.  +
Feith, J.A., ‘Allersma’, in: Groningsche Volksalmanak 1901, 52-66.  +
Henssen, E., Allersmaborg, Groningen z.j..  +
F
Meer foto's van dit rijksmonument  +
Molen, S.J. van der, Van stins tot bankgebouw : het Camminghahuis te Franeker en zijn geschiedenis, Franeker 1972.  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
Elward, Ronald, en Peter Karstkarel, Stinsen en states : adellijk wonen in Friesland, Drachten/Leeuwarden 1990, 149.  +
Molen, S.J. van der, ‘Het Camminghahuis te Franeker en zijn geschiedenis’, in: Jaarboek De Vrije Fries, 1971, 33-45.  +
Radetzky, Rita, Stinzen, staten en buitenplaatsen in Friesland, Leeuwarden 2020, 26.  +
G
Asten, A.G.W.G. van, ‘De verdwenen kasteeltoren te Geldrop’, in: Heemkronyk, 28(1989) nr. 1, 25-31.  +
Oirschot, A. Van, Middeleeuwse kastelen van Noord-Brabant. Hun bewoners en bewogen geschiedenis, Rijswijk 1981, 173-179.  +
Verhees-Wouters, Henriëtte, De geschiedenis van het kasteel Geldrop en zijn bewoners, Geldrop 2002.  +
Hermans, Taco, ‘‘Een out casteel op het oude fatsoen thoorens ghewijs seer massif ghebout’. De woontoren van kasteel Geldrop gereconstrueerd’, in: Hermans, Taco, en Rob Gruben, eindred., "Hier wonen wij! Is het niet prachtig!" Recent onderzoek op het gebied van kastelen en buitenplaatsen, Zwolle 2020, 111-124.  +
Hermans, Taco, Middeleeuwse woontorens in Nederland : Een bouwhistorische benadering van een kasteelvorm, band 2, Hilversum 2016, 77-78.  +
ZN, Het Kasteel van Geldrop. Handleiding kasteel en kasteelpark, Geldrop 1979.  +
Franken, Eugène, Bart Klomp en Saskia Minjon, Kasteel Geldrop : Een edel verleden, Utrecht 2016.  +
Broecke, Van den, Middeleeuwse kastelen van Zeeland. Bijzonderheden over verdwenen burchten en ridderhofsteden, Delft 1978, 223-229.  +
Dröge, J.F. (Jan), Slot 'Ostende' Singelstraat 5-5a, Goes Bouwhistorische verkenning, Leiden 2009.  +
D'hondt, F.G.R., Archeologische Begeleiding sloopwerkzaamheden voormalige bioscoop (Singelstraat 5a) en inpandige sloop voormalig Grieks Restaurant Rhodos (Singelstraat 5), Project Slot Ostende, Goes, Gemeente Goes, Heinenoord, 2011.  +
Abelmann, L. J., ‘Het slot Oostende. Een vergeten hoofdstuk uit de Goese geschiedenis', Zeeuws Tijdschrift, 21(1971) nr. 1, 1-4.  +
Swalue, E.B., ‘Het slot Oostende te Goes en de moerbeziënboom van Jacoba van Beyeren op hetzelve’, Zeeuwsche Volks-almanak 1838, 126-134.  +
Dröge, J.F. (Jan), Slot 'Ostende' Singelstraat 5-5a, Goes Bouwhistorische opname, Leiden 2012.  +
Gevers, A.J. en Mensema A.J., De havezaten in Twente en hun bewoners, Zwolle 1995, 307-319.  +
Kuile, G.J. ter, Geschiedkundige aantekeningen op de havezathen van Twente, Hengelo/Arnhem 1911, 117-123.  +
Smit, Ester, en Dinand Webbink, Van Westerflier tot Grimberg. Op zoek naar kastelen en landhuizen langs de Regge, Nijverdal 2019, 89-96.  +
Hupperetz, Wim, Ben Olde Meierink en Ronald Rommes red., Kastelen in Limburg : Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht 2005, 214-215.  +
Janssen, M.J., ‘Het huis ten Hove te Helden’, in: De Maasgouw, 45(1925) nr. 1-2, 1-3.  +
Krekelberg, Gerhard, ‘Door Limburg, het land van oude boerderijen. Huize en hoeve "Ten Hove" te Grathem’, in: Limburger Koerier, 18 juli 1931, 15.  +
Verzijl, Jan, ‘Huize "Ten Hove" te Grathem’, in: Sibbe : maandblad van het Nederlandsch Verbond voor Sibbekunde, 3(1943), 275-279.  +
Bruins, A.W.A., ‘Huis Rijswijck te Groessen’, in: Oostgelders tijdschrift voor genealogie en boerderijonderzoek, 18(2001) nr. 1, 12-21.  +
Stam, H., ‘De havezathe Rijswijk te Groessen’, in: De Graafschapsbode 27-03-1959, 7.  +
Klingers, Jim, Huis Rijswijk. Raadsel aan de Rijn, Wijster 2015.  +
Riswick, W.Th., ‘Het huis Rijswijk te Groessen (Geld.)’, in: Gens Nostra, 2(1947) nr. 3, 272-273.  +
Dalen, A.G. van, Het huis Hamerden en Ryswyck, Zevenaar 1965.  +
Harenberg, J. (Jan), ‘Twee verkeersslachtoffers in de Achterhoek: Rijswijck en de Boswaay’, in: Jaarboek Achterhoek en Liemers, 23(2000), 87-95.  +
Bruins, A.W.A., en Th.M.J. Jonker, ‘Huis Rijswijck te Groessen’, in: Driepas, 24(2007) nr. 2, 26-46.  +
Eliëns, F.M. en J. Harenberg, Middeleeuwse kastelen van Gelderland, Rijswijk 1984,138-141  +
P. Klein en W. Kliphuis, Van bouwen en wonen: Henk Wegerif …, Apeldoorn, 1997.  +
A.H. Wegerif, De bouw van crematoria …, Bouw 11(1956) p. 707-710.  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
A.H. Wegerif, Ontwerp voor een crematorium te Groningen, Bouw 15(1960) p. 564-565  +
Marieke van der Heide, Redengevende omschrijving gemeentelijk monument Crematoriumlaan 6 (dd. 27 juli 2012). Delen hieruit overgenomen.  +
Historische informatie  +
Technische informatie  +
[[Bestand:Advies verplaatsing monumentnummer 22917.pdf]] Advies m.b.t. de verplaatsing van de molen (RCE, 2007)  +
Verzijl, Jan, ‘De hoeve Cleyn Hambroeck en het huis De Steeg (Ingen Steghen) te Grubbenvorst’, in: De Maasgouw, 48(1928) nr. 11-12, 69-70.  +
Crassier, Louis Baron de, ‘De hoeve Cleyn Hambroeck en het huis In gen Stegen te Grubbenvorst’, in: De Maasgouw, 40(1920) nr. 12, 90-91.  +
Flokstra, M., Kastelen in het land van Kessel, Venraay 2005, 224-235.  +
Hupperetz, Wim, Ben Olde Meierink en Ronald Rommes red., Kastelen in Limburg : Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht 2005, 144-145.  +
Flokstra, M., 1991, ‘De burcht Grebben rond 1300’, in: Castellogica I, 221-226.  +
Mialaret, J.H.A., De monumenten van geschiedenis en kunst: Noord-Limburg, Den Haag 1937, 70-71.  +
H
[[Media: Ontwerpbesluit rijksmonument 532539.pdf |Ontwerpbesluit tot aanwijzing rijksmonument]] (pdf)  +
[[Media: Stukken_rijksmonument_532539.pdf |Onderliggende stukken bij ontwerpbesluit]] (pdf)  +
[[Media:Besluit tot aanwijzing rijksmonument - 532539.pdf | Besluit tot aanwijzing rijksmonument - 532539]] (pdf)  +
[[Media:Onderliggende stukken bij besluit - 532539.pdf|Onderliggende stukken bij besluit - 532539]] (pdf)  +
Groesbeek, J.W., Middeleeuwse kastelen van Noord-Holland, Rijswijk 1981, 23-27.  +
Meer afbeeldingen van dit rijksmonument  +
Bondt, Cees de, ’Heeft yemant lust met bal, of met reket te spelen…?’, Hilversum 1993, 65-67.  +
B.L., ‘Het Huis te Zaanen onder Schoten’, in: Buiten, 1924, 136-138.  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
Groesbeek, J.W., Middeleeuwse kastelen van Noord-Holland, Rijswijk 1981, 28-32.  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
Jas, Jorien, Frank Keverling Buisman, Elyze Storm-Smeets, et al. red., Kastelen in Gelderland, Utrecht 2013, 258-259.  +
Halbertsma, H., 'Hattem (gem. Hattem)', in: Berichten KNOB, LXXXII (1983), 42.  +
Noort, R. van de, ‘Archeologisch onderzoek naar de “Tinne” te Hattem’, in: Castellogica Verkenningen Mededelingen van de Nederlandse Kastelen Stichting II (1988-1992), (1989) nr. 2, 81-85.  +
Zantinge-van Dijkum, J., en A. de Waal, ‘De “Dikke Tinne” te Hattem’, Westerheem, 42(1993) nr. 4, 189-194.  +
Steen, Eveline, en Antje Scheper, Opkomst en ondergang van de Dikke Tinne, Kampen 2003.  +
Nijhoff, I.A., ‘Het kasteel te Hattem’, in: Geldersche Volks-almanak, 1857, 235-246.  +
Vogelzang, Fred, ‘Een Fliegerhorst in Drenthe. Het Huis Overcinge’, in: Het Buiten, 2(2020) nr. 4, 30-32.  +
Bos, J., F.J. Hulst en P. Brood, Huizen van stand. Geschiedenis van de Drentse havezaten en andere herenhuizen en hun bewoners, Meppel/Amsterdam 1989, 182-190.  +
Siertsema, T.W., en S. Vuyk, Het huis Overcinge te Havelte, z.p.  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
Tjessinga, J.C., Enkele gegevens omtrent Adriaan Pauw en het slot van Heemstede deel 2: Het slot van Heemstede onder Adriaan Pauw, Heemstede 1949.  +
Tjessinga, J.C., Enkele gegevens omtrent Adriaan Pauw en het slot van Heemstede deel 1: Schets van het leven van Adriaan Pauw, Heemstede 1949.  +
Groesbeek, J.W., Middeleeuwse kastelen in Noord-Holland, Rijswijk 1981, 35-43.  +
Renaud, J.G.N., Enkele gegevens omtrent Adriaan Pauw en het slot van Heemstede deel 3: Het Huis en de heren van Heemstede tijdens de middeleeuwen, Heemstede 1952.  +
‘Woonhuis te Heerlen’, in: Bouw 21(1966)24, 910-914  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
Woonhuis te Heerlen, in: Bouwkundig Weekblad 84(1966)2, 17-19  +
Monumentencommissie Hengelo, Wederopbouwarchitectuur 1945-1965, Hengelo 2007  +
Steenhuis & Meurs, Raadhuis Hengelo, Cultuurhistorische Verkenning, 8 november 2010  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
M. van Daalen, “Spoorwegproblemen te Hengelo (O.)” in: Publieke Werken (1947) 15 nr. 7, p. 77-80.  +
M. van Daalen, “De spoorwegdoorgangen in Hengelo – Dwingend verbetering gewenst in 16 gevallen-“ in: Tijdschrift Wederopbouw (1947) 2 nr. 2, p. 18-21.  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
Goossens, Wiel, Het verhaal van een landgoed, Hierden 2004.  +
Pijnenburg, Martijn, Rijke baronnen en bezitloze paters. 375 jaar De Essenburgh, Heeswijk 2020.  +
Pijnenburg, Martijn, ‘Terugblik: de Essenburgh en zijn bewoners’, in: Vittepraetje, 19(2015) nr. 1, 8-11.  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
Advies m.b.t. de verplaatsing van de vliegtuigloods (RCE, 1998) [[Bestand:Advies verplaatsing monumentnummer 480818.pdf]]  +
Tekeningenarchief RCE: tekeningen m.b.t. verplaatsing vliegtuigloods (op te vragen bij de RCE Bibliotheek)  +
Besluit gedeeltelijke afvoering: officieel besluit van de rijksoverheid tot het gedeeltelijk afvoeren van dit rijksmonument (14 oktober 2022) [[Bestand:Besluit en besluitmotivering 480818.pdf]]  +
Van dit rijksmonument zijn geen besluit en besluitmotivering beschikbaar. Sommige zijn op basis van lijsten aangewezen, waarbij er geen individuele besluiten en besluitmotiveringen zijn opgesteld.  +
S. van Ginkel-Meester e.a., Monumenten in Nederland, Noord-Holland: Huisduinen, 2006  +
K.J. van den Berg, Fort Kijkduin, van nieuwbouw naar restauratie, Den Helder, 1997  +
J. van Tongeren, Beknopt overzicht van de geschiedenis Stelling Den Helder in: Stelling Krant, 1e jaargang 2 en tweede jaargang 1, 1992 en 1993  +
Stichting Menno van Coehoorn, Atlas van Historische Vestingwerken in Nederland, Utrecht Noord Holland, 1964  +
Marijke Martin, Abe Bonnema Architect, Rotterdam 1998  +
Hilde de Haan, Ids Haagsma (red.), Hout in Nederland: balken en stijlen in de architectuur, Den Haag 1995  +
K
Fijma, P., Archeologisch onderzoek Teisterbant te Kerk-Avezaath. Inventariserend veldonderzoek (IVO-B). Grondmij Archeologische Rapporten 403, Assen 2008.  +
Fijma, P., Archeologisch onderzoek Teisterbant te Kerk-Avezaath. Inventariserend veldonderzoek (IVO-B). Grondmij Archeologische Rapporten 403, Assen 2008.  +
Stenvert, R. e.a., Monumenten in Nederland. Gelderland - Kerk Avezaath, Zeist/Zwolle 1999, 210  +
Stenvert, R. e.a., Monumenten in Nederland. Gelderland - Kerk Avezaath, Zeist/Zwolle 1999, 210  +
Beaufort, R.F.P. en H.M. van den Berg, De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. De provincie Gelderland. Het kwartier van Nijmegen. De Betuwe, ’s Gravenhage 1968, 387, 397.  +
Beaufort, R.F.P. en H.M. van den Berg, De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. De provincie Gelderland. Het kwartier van Nijmegen. De Betuwe, ’s Gravenhage 1968, 387, 397.  +
Jas, Jorien, Frank Keverling Buisman, Elyze Storm-Smeets, et al. red., Kastelen in Gelderland, Utrecht 2013, 197.  +
Jas, Jorien, Frank Keverling Buisman, Elyze Storm-Smeets, et al. red., Kastelen in Gelderland, Utrecht 2013, 197.  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
Zandstra, E., Kastelen en huizen in de Betuwe, ’s-Gravenhage/Rotterdam 1962, 103-104.  +
Zandstra, E., Kastelen en huizen in de Betuwe, ’s-Gravenhage/Rotterdam 1962, 103-104.  +
Negri, W. von, 1938, ‘Ehrenstein und die Herren von Ehrenstein‘, De Maasgouw 58 (1938) nr. 6, 64-66  +
Hupperetz, W., B., Olde Meierink en Rommes, R., (red.), 2005, Kastelen in Limburg, Burchten en Landhuizen (1000-1800), Utrecht, 445- 447  +
Meer afbeeldingen van dit monument  +
Augustus, L., 1976, ‘Het geslacht Ederenstein op het gelijknamige kasteel te Kerkrade’, Het land van Herle, 26 (1976) nr. 3, 51-60  +
Augustus, L., 1984, ‘Kasteel Erenstein 875 jaar?’, Het land van Herle 34 (1984), 71 - 80  +
Het Kastelenlexicon, database van Kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats (Nederlandse Kastelenstichting), bevat uitgebreide informatie over dit monument  +
L
Meer foto's en afbeeldingen van dit rijksmonument  +
J. Drentje, ‘Thorbecke Revisited. De rol van het doctrinaire liberalisme in de Nederlandse politiek’ in: BGMN – Low Countries Historical Review 126 (2011) nr. 4 , pp. 3-28  +
[[Bestand:Besluit en besluitmotivering 24676.pdf]] Besluit bijbescherming: officieel besluit van de rijksoverheid tot het bijbeschermen van dit rijksmonument (19 juli 2018)  +
Foto’s van het tuinhuisje  +
Tacozijl – De Joodse begraafplaats  +
Besluit: officieel besluit van de rijksoverheid tot het aanwijzen van dit rijksmonument (11 juni 1977) [[Bestand:Besluit aanwijzen 25772 01061977.pdf ]]  +
Besluit en motivering bijbescherming: officieel besluit van de rijksoverheid tot het bijbeschermen van dit rijksmonument, inclusief toelichting van de redenen (20 september 2022) [[Bestand:Besluit bijbeschermen 25772.pdf]]  +
Willem Reusink, ‘De havezathe ‘De Rees’ te Leuvenheim’ (deel 4), in: De Marke jg. 34 (2010) nr. 2, pp. 24-29.  +
Willem Reusink, ‘De havezathe ‘De Rees’ te Leuvenheim' (deel 2), in: De Marke jg. 33 (2009) nr. 3, pp. 22-28.  +
Willem Reusink, ‘De havezathe ‘De Rees’ te Leuvenheim’ (deel 1), in: De Marke jg. 33 (2009) nr. 2, pp. 22-30.  +
Willem Reusink, ‘De havezathe ‘De Rees’ te Leuvenheim’ (deel 3), in: De Marke jg. 34 (2010) nr. 1, pp. 34-36.  +
Willem Reusink, ‘De havezathe ‘De Rees’ te Leuvenheim’ (deel 5), in: De Marke jg. 34 (2010) nr. 3, pp. 27-31.  +
Harenberg, J. (Jan), Havezaten en adellijke huizen in de Liemers, Alphen a/d Rijn 2007, 28-33.  +
Peters, W.J.Th., en A.J.H. Rutten, ‘De havezate Loowaard’, in: De Driepas, 5(1988) nr. 3, 65-74.  +
Jas, Jorien, Frank Keverling Buisman, Elyze Storm-Smeets, et al. red., Kastelen in Gelderland, Utrecht 2013, 214-217.  +
Bijleveld, W.J.J.C., ‘De gedenksteen van het huis Loowaard’, in: Bijdragen en Mededelingen Vereniging Gelre, 28(1925), 58  +
Eliëns, F.M. en J. Harenberg, Middeleeuwse kastelen van Gelderland, Rijswijk 1984, 141-144.  +
Harenberg, J., De kastelen in Graafschap en Liemers, Zutphen 1969, nr. 54.  +
Soest, J. van, ‘Lottums verleden’, in: Limburg’s Jaarboek, 15(1909), 66-82, aldaar 76-77.  +
Flokstra, M., Kastelen in het land van Kessel, Horst 1991, 46-47.  +
Flokstra, M., Huis Kaldenbroek te Lottum 1394-1820, Castellogica band III, 1994-1/2, 90 -98.  +
Hupperetz, Wim, Ben Olde Meierink en Ronald Rommes red., Kastelen in Limburg : Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht 2005, 139-141.  +
z.n., Huis Kaldenbroek te Lottum, Ohé en Laak 2007.  +
Dijk, X.C.C. van, ‘Een verborgen schat bij Kaldenbroek in Lottum?’, in: Info LGOG Kring Ter Horst, 17(2006) nr. 35, 22-54.  +
Flokstra, M., Kastelen in het land van Kessel, Venraay 2005, 237- 253.  +
M
Dingemans, P.H., ‘Conservatorium te Maastricht’, Bouwkundig Weekblad 84(1966)6, 113-117.  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
Dingemans, P., ‘Conservatorium te Maastricht’, Bouw 22(1967)20, 748-753.  +
Geest, van Joosje, 1905-1961 F.C.J. Dingemans stadsarchitect van Maastricht, stichting Bonas, Rotterdam 2012.  +
Jas, Jorien, Frank Keverling Buisman, Elyze Storm-Smeets, et al. red., Kastelen in Gelderland, Utrecht 2013, 390-391.  +
Harenberg, J. (Jan), ‘Verdwenen kastelen: Swanenburg bij Gendringen’, in: Den Schaorpaol, 12(1991) nr. 2, 3-6.  +
Harenberg, J. (Jan), ‘De Swanenburg bij Gendringen’, in: Jaarboek Achterhoek en Liemers, 1995, 110-115.  +
Bresser, Peter, Jules Gervers, Stef Hermsen, et al., De Zwanenburg van burcht tot buurt, Ulft 2005.  +
Meer afbeeldingen van dit rijksmonument  +
Johnson Wax, Mijdrecht. In;Bouw 23 (1968) p. 278 -283  +
K.Z. Messchaert, Waardestelling Welgesteld in: Praktijkhandboek Instandhouding Monumenten 2001 afl7 p. 2 -20  +
De Wasfabriek te Mijdrecht in: Bouw 18 (1936) p. 886  +
Nederlandse fabriek van Johnson Wax in Polytechnisch tijdschrift 22 (1967) p. 254b-257b  +
Carla Debets, Aanpak beton en kozijnen moet verval stoppen; conservering exterieur De Boemerang in Mijdrecht in Bouwwereld 2004 jg 100 nr 9 p. 42 -44  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
[[Media: Overzicht CR000125-A-Z CR000126-A-Z Roosje Klap.pdf |Download Besluit vervreemding Roosje Klap]] (pdf)  +
[[Media: Vervreemding beeld door Ministerie van Buitenlandse Zaken.pdf |Vervreemding beeld ministerie van Buitenlandse Zaken]] (pdf)  +
[[Media:Domeinen 2023 kunst 140 records.odt |Domeinen 2023 kunst 140 records]] (odt)  +
[[Media: Vervreemding God verschijnt aan Abraham te Sichem.odt |Voorgenomen besluit: schilderij God verschijnt aan Abraham te Sichem]] (odt)  +
N
Kerken te Nagele (N.O.P.), in: Bouwkundig Weekblad 81 (1963) nr. 22 p. 414-419  +
Gereformeerde Kerk in Nagele, in: Bouwkundig Weekblad 79 (1961) nr.24, p. 476-483  +
R. Dettingmeijer, De kerk uit het midden: van godshuis tot ’een ander huis: het belang van kerken in de Wederopbouw, In: Bulletin KNOB 101 (2002) nr. 1 p.1-15  +
Text van de radiotoespraak, gehouden voor de microfoon van het I.K.O.R. (“Het Geladen Schip) op zondagavond 28 januari 1962 door Ds. W. Overbosch over de Gereformeerde kerk te Nagele (N.O. Polder) van het architectenbureau Van den Broek en Bakema te Rotterdam, In: Mededelingen Prof. Dr. G. van der Leeuwstichting (1962) p. 916-922  +
La Technique des Traveaux 1962 p.322.  +
Kijk om je heen: de geschiedenis v.d. moderne architectuur in Nederland, Den Haag 1988, p.60.  +
H.P.G. de Boer, Architect GHM Holt (1904). Sociale woningbouw, kerken, theaters. Amsterdam 1983, p.58 ev  +
Architectuur in Nederland 1960-1976, Amsterdam 1969, p.59  +
Publieke Werken 1961, pp.120-124.  +
[[Media: Ontwerpbesluit_467708.pdf|Ontwerpbesluit tot afvoering rijksmonument]] (pdf)  +
[[Media: Onderliggende_stukken_ontwerpbesluit_467708.pdf|Onderliggende stukken bij ontwerpbesluit]] (pdf)  +
O
[[Media: Begeleidende brief ontwerpbesluit gemeente_1441875.pdf |Download brief Gemeente]] (pdf)  +
[[Media: Begeleidende brief ontwerpbesluit aanvrager_1441875.pdf |Download brief Aanvrager]] (pdf)  +
[[Media: Ontwerpbesluit 1441875.pdf | Download Ontwerpbesluit Antoniusstraat 3 te Lievelde]] (pdf)  +
[[Media: Begeleidende brief ontwerpbesluit aanvrager 1437898.pdf |Download Begeleidende brief Akson]] (pdf)  +
[[Media: Begeleidende brief ontwerpbesluit gemeente 1437898.pdf |Download Begeleidende brief Gemeente]] (pdf)  +
[[Media: Ontwerpbesluit 1437898.pdf|Download Ontwerpbesluit]] (pdf)  +
[[Media:Stukken_ontwerpbesluit_Kerkewal_11_Gorredijk.pdf|Onderliggende stukken bij ontwerpgebesluit]] (pdf)  +
[[Media:Ontwerpbesluit tot afvoering rijksmonument 31849.pdf|Ontwerpbesluit tot afvoering rijksmonument]] (pdf)  +
[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-25345.pdf Bekendmaking Staatscourant 2023-25345] (pdf)  +
P
Meer foto's en afbeeldingen van dit rijksmonument  +
R
[[Media:20230828 export CIS incl schouwing en recente fotos.ods|Voorgenomen besluit vervreemding Jan van den Dobbelsteen door Rijksvastgoedbedrijf]] (ods)  +
[[Media: 2022.12.01 percentagekunst 2145-1 Ester van de Wiel.pdf |Voorgenomen besluit tot vervreemding Tuinchoreografie Ester van de Wiel]] (pdf)  +
[[Media:Rijkswaterstaat Gegevens voorgenomen besluit Waterreservoirs.odt|Rijkswaterstaat Gegevens voorgenomen besluit Waterreservoirs]] (odt)  +
[[Media:Rijkswaterstaat Gegevens voorgenomen besluit Noodtoiletten.odt|Rijkswaterstaat Gegevens voorgenomen besluit Noodtoiletten]] (odt)  +
Gemeente Rotterdam, Redengevende omschrijving Stationspostkantoor, gemeentelijke monumentenlijst Rotterdam, zj.  +
25 jaar districtspostkantoor in: Van A tot Z (personeelsblad) 59 (1984)  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
‘Gigantisch kunstwerk’, Nieuwsblad van het Noorden, 13-09-1958, p.1 (foto met bijschrift)  +
Wijnand Galema en Gaby Hutjes, Bonas-boekje Kraaijvanger  +
Gemeente Rotterdam, Redengevende omschrijving Offenbachlaan 5, gemeentelijke monumentenlijst, 2 pagina’s.  +
Bauen + Wohnen, (1963), p. 138  +
Van dit rijksmonument is geen besluitmotivering beschikbaar. Sommige zijn op basis van lijsten aangewezen, waarbij er geen individuele besluiten en besluitmotiveringen zijn opgesteld.  +
Besluit: officieel besluit van de rijksoverheid tot het aanwijzen van dit rijksmonument (2 april 2002) [[Bestand:Besluit Rotterdam Pieter de Hoochstraat 524329.pdf]]  +
Waardestelling gemeente Rotterdam bij aanwijzing als gemeentelijk monument (1999)  +
Uitgebreide geschiedenis van de Doelen op eigen website  +
d' Laine Camp, Modern eclecticisme: wederopbouw-architectuur van H. M. en E. H. Kraaijvanger 1945-1960, In: De architect ; 24(1993), nr. 4, p. 48-67  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
Overzicht van kunstwerken in de Doelen  +
Galema W., Hutjes, G. E.H. Kraaijvanger (1899-1978), H.M. Kraaijvanger (1903-1981): tussen traditionalisme en modernisme, op zoek naar schoonheid voor een moderne wereld, Rotterdam, 2000  +
H.J. Tolboom (red), Onvermoede weelde: natuursteengebruik in Rotterdam 1850-1965, Utrecht 2012  +
Oudenaarden, J., De Doelen: een concert- en congresgebouw dat wortelt in de Middeleeuwen: de geschiedenis van de Rotterdamse doelen en zijn vijf voorgangers, Rotterdam, 2000  +
Informatie over het orgel in de Grote Zaal bij orgbase.nl  +
S
Sabine Broekhoven e.a., Monumenten in Nederland, Fryslân - Sloten, Zwolle 2000, pag. 276  +
[[Media: Restitutieverzoek Indonesie 2022 Pita Maha.pdf |Restitutieverzoek Indonesië 2022: collectie Pita Maha]] (pdf)  +
[[Media: Restitutieverzoek Indonesie 2022 Lombok.pdf |Restitutieverzoek Indonesië 2022 Lombok 1894]] (pdf)  +
Stichting Kultuer en Toerisme yn Fryslân, Malen om het peil: enkele gemalen in Friesland en hun achtergrond, Elizabeth de Groot, Leeuwarden, 1996, (Monument van de Maand; jrg. 11 (1996) p. 33-40  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
Piet de Vries, architect; catalogus tentoonstelling Fries Museum, Leeuwarden 18 oktober – 24 november 1908, uitg. Fries Museum/Stichting Moderne Architectuur Friesland, Leeuwarden, 1980 (p. 22, 37-39)  +
P. Terpstra, Het J.L. Hooglandgemaal te Staveren, brochure Wetterskip Fryslân, 1967  +
T
“Stationsoverkapping te Tilburg, Katholiek Bouwblad 1964 pp 620-624  +
K. van der Gaast, “Stationsoverkapping te Tilburg” in: Bouw, 1964 nr 10 pp 311-312  +
A.Barnhard, “Stations Van der Gaast” in: Forum, 1984, nr 4, pp 152-157  +
Meer foto's van dit rijksmonument  +
K. van der Gaast, “Het nieuwe stationsgebouw te Tilburg, Bouw, 1966 nr 18 pp 648-652  +
Frans van der Ven, Jos. Bedaux architect, Tilburg 1989  +
Jas, Jorien, Frank Keverling Buisman, Elyze Storm-Smeets, et al. red., Kastelen in Gelderland, Utrecht 2013, 244-246.  +
Belonje, J., ‘Crayestein onder Tricht’, in: Gelre Bijdragen en Mededeelingen, deel 47 (1944), p. 41-72.  +
Dekker, A., ‘Vrouwe Margarete van Crayesteyn’, in: Mededelingen van de Historische Kring West-Betuwe, 27(1999) nr. 1, 3-9.  +
Dekker, A., ‘Het huis Crayesteyn in Tricht’, Mededelingen van de Historische Kring West-Betuwe, 19(1991) nr. 3, 10-18.  +
Hermans, Taco, Middeleeuwse woontorens in Nederland : Een bouwhistorische benadering van een kasteelvorm, band 2, Hilversum 2016, 260-261.  +
U
Besluit complex: officieel besluit van de rijksoverheid tot het aanwijzen van het complex waar dit rijksmonument onder valt (20 december 2000) [[Bestand:078archiefaanwijzing_21301_20122000_it3.pdf]]  +
Redmer Alma, Sabine Broekhoven, Chris Kolman, Ben Olde Meierink, Ronald Stenvert, Monumenten in Nederland. Groningen, Zwolle 1998  +
Beijer-Frank, G., ‘Kamermeisje op kasteel Schuylenburg’, in: Old Silvolde, 9(2006) nr. 2, 25-31.  +
Daniëls, Aggie, Kasteel Wisch Terborg, Schuilenburg & Ulenpas, IJzerlo 2018.  +
Steynen, J., ‘De Schuijlenburg’, in: Buiten, 11(1917) nr. 30, 352-354.  +
Jas, Jorien, Frank Keverling Buisman, Elyze Storm-Smeets, et al. red., Kastelen in Gelderland, Utrecht 2013, 398.  +
Schilfgaarde, A.P. van, ‘Eenige mededeelingen over het slot Ulft’, in: Gelre Bijdragen en Mededeelingen, 39 (1936), 106-118.  +
Harenberg, J., Harnas en Hoepelrok aan de Oude IJssel, Zutphen 1966, p. 28-30.  +
Dalen, A.G. van, Met het huis Ulft door de historie, Ulft 1974.  +
Jas, Jorien, Frank Keverling Buisman, Elyze Storm-Smeets, et al. red., Kastelen in Gelderland, Utrecht 2013, 392-393.  +
Esch-Hartsinck Hollaar, Annelies van, ‘Huis en Heerlijkheid Ulft’, in: Oudheidkundige Vereniging Gemeente Gendringen, (1989) nr. 8, 31-37.  +
Eliëns, F.M. en J. Harenberg, Middeleeuwse kastelen van Gelderland, Rijswijk 1984, p. 104-108  +
Harenberg, J., Kastelen in Oost-Gelderland. Kleine monumentenreeks, Zutphen 1993, p. 52-58.  +
Jas, Jorien, Frank Keverling Buisman, Elyze Storm-Smeets, et al. red., Kastelen in Gelderland, Utrecht 2013, 393-394.  +
Praktijkvoorbeeld: Restauratie en verduurzaming Jongeriuscomplex  +
Bettina van Santen, Het komt in orde. Het ware verhaal achter Villa Jongerius, Utrecht 2013.  +
SB4, Tuinhistorisch rapport en waardestelling Villa Jongerius, 2012  +
Eric Blok en Birgit Lang, Villatuinen in Nederland 1900-1940, Wageningen-Amersfoort, 2008  +
Bettina van Santen, Het komt in orde. Het ware verhaal achter Villa Jongerius, Utrecht 2013.  +
Eigenaar vertelt - Villa Jongerius in Utrecht: Droomvilla en transparant kantoor  +
Bettina van Santen, 't Komt in orde. Het ware verhaal achter villa Jongerius. Utrecht, 2013  +
‘Kantoorgebouw te Utrecht’ in: Bouw 14 (1959) nr1, p. 14  +
Vliet, Kaj van, ‘Het Utrechtse paltscomplex van keizer en bisschop’, in: Lieven, Jens, Bert Thissen en Ronald Wientjes, Verortete Herrschaft, Bielefeld 2014, 133-152.  +
Koopmans, B., Lofen. Een elfde-eeuws keizerlijk paleis in Utrecht, Utrecht/Zutphen 1989.  +
Koopmans, B., Lofen. Een elfde-eeuws keizerlijk paleis in Utrecht, Utrecht/Zutphen 1989.  +
Koopmans, B., Lofen. Een elfde-eeuws keizerlijk paleis in Utrecht, Utrecht/Zutphen 1989.  +
Ozinga, L.R.P., e.a., Het Romeinse castellum te Utrecht, Utrecht 1989.  +
Vliet, Kaj van, ‘Het Utrechtse paltscomplex van keizer en bisschop’, in: Lieven, Jens, Bert Thissen en Ronald Wientjes, Verortete Herrschaft, Bielefeld 2014, 133-152.  +
Olde Meierink, B., G. van Baaren, R.G. Bosch van Drakestein et al. red., Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, Utrecht 1995, 429-432.  +
Koopmans, B., Lofen. Een elfde-eeuws keizerlijk paleis in Utrecht, Utrecht/Zutphen 1989.  +
Ozinga, L.R.P., e.a., Het Romeinse castellum te Utrecht, Utrecht 1989.  +
Vliet, Kaj van, ‘Het Utrechtse paltscomplex van keizer en bisschop’, in: Lieven, Jens, Bert Thissen en Ronald Wientjes, Verortete Herrschaft, Bielefeld 2014, 133-152.  +
Olde Meierink, B., G. van Baaren, R.G. Bosch van Drakestein et al. red., Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, Utrecht 1995, 429-432.  +

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 8 mrt 2023 om 13:30.