Eigenschap:Definitie (nl)

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Deze datatypespecificatie wordt genegeerd; de specificatie uit de externe vocabulaire krijgt voorrang.
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Een begrip kan een formele definitie (Nederlangstalig) hebben. Deze wordt waar mogelijk overgenomen uit een officiële publicatie. (skos:definition)
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 250 pages using this property.
'
De kerk van O.L. Vrouw van Lourdes te 'S-Gravenhage.  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
Woonhuis als onderdeel van een bouwblok, behorende tot het complex Onze Lieve Vrouw van Lourdes.  +
Woning als onderdeel van een bouwblok, behorende tot het complex Onze Lieve Vrouw van Lourdes.  +
Woning als onderdeel van een woonblok, behorende tot het complex Onze Lieve Vrouw van Lourdes.  +
Woning als deel van een bouwblok, behorende tot het complex Onze Lieve Vrouw van Lourdes.  +
Woning als onderdeel van een bouwblok, behorende tot het complex O.L.V. van Lourdes.  +
Woonhuis als onderdeel van een bouwblok, behorende tot het complex Onze Lieve Vrouw van Lourdes.  +
Woonhuis als onderdeel van een bouwblok, behorende tot het complex Onze Lieve Vrouw van Lourdes.  +
Departement, bestaande uit gebouw rond drie binnenplaatsen met binnenstraat.  +
Tweede Vrijzinnig Christelijk Lyceum (later Segbroekcollege): schoolplein met tuin.  +
Begraafplaats "Ter Navolging", gesticht in 1779, op initiatief van Abraham Perrenot. De eerste zogenaamde 'buitenbegraafplaats' in Nederland.  +
Laatmiddeleeuws kasteel bestaande uit een rechthoekige, deels omgrachte hoofdburcht en een omgracht terrein ten noordoosten daarvan, vermoedelijk de voormalige voorburcht.  +
Voormalige paleis van Willem V, gebouwd aan de zuidwestzijde van het Binnenhof, waarvan de balzaal van 1814 tot 1992 in gebruik was als vergaderzaal van de Tweede Kamer.  +
Het Binnenhof is in veel opzichten een symbool van de Nederlandse geschiedenis. Hier heeft zich veel afgespeeld wat die geschiedenis heeft bepaald en dat gebeurt nog steeds. Gebeurtenissen en personen en de bouwgeschiedenis van het complex als geheel, maken dit tot een zeer rijk en gelaagd monument....  +
Middeleeuws poortgebouw behorend bij het grafelijke complex Binnenhof. Vanaf 1428 tevens staatsgevangenis, waaraan het zijn naam Gevangenpoort ontleent. In de vroege 16de eeuw uitgebreid met een cellenblok. Baksteenbouw met karakteristieke trapgevel. Sinds 1883 een museum. De Gevangenpoort is een ...  +
Kantoorgebouw met vijverpartij en twee beelden, gebouwd voor de Nieuwe Nederlandsche-Nieuwe Eerste Nederlandsche (EN-NEN). Later Joegoslavië-tribunaal.  +
Tweede Vrijzinnig Christelijk Lyceum (later Segbroekcollege): schoolgebouw.  +
Tweede Vrijzinnig Christelijk Lyceum (later Segbroekcollege): conciërgewoning.  +
H. Marthakerk. Aan drie zijden vrijstaand kerkgebouw uit 1908-1909, gebouwd naar ontwerp van N. Molenaar sr. in neogotische stijl en voltooid in 1924 met de eindtravee van het schip en de toren door N. Molenaar jr. De kerk was het derde van de vijf kerkgebouwen van architect Molenaar in Den Haag en ...  +
Christus Triomfatorkerk met klokkentoren, trappartij en kosterswoning.  +
Ambassadegebouw, binnenplaats met muur op de parkeerkelder, auditorium en beveiligingsunit.  +
De uit 1956-1958 daterende H.H. Antonius en Lodewijkkerk (vanaf 2006 Emmauskerk genaamd) met bijbehorende klokkentoren en voormalig Franciscaner klooster, gesitueerd rondom een voorplein, is gelegen in het zuidwesten van Den Haag, in de wijk Morgenstond. De twee reusachtige glas-in-loodvensters van ...  +
Woning als deel van een bouwblok, behorende tot het complex Onze Lieve Vrouw van Lourdes.  +
Woning als onderdeel van een bouwblok, behorende tot het complex Onze Lieve Vrouw van Lourdes.  +
Woning als onderdeel van een bouwblok, behorende tot het complex Onze Lieve Vrouw van Lourdes.  +
Woning als onderdeel van een woonblok, behorende tot het complex Onze Lieve Vrouw van Lourdes.  +
Woning als onderdeel van een bouwblok, behorende tot het complex Onze Lieve Vrouw van Lourdes.  +
Woning als onderdeel van een bouwblok, behorende tot het complex Onze Lieve Vrouw van Lourdes.  +
Woning als onderdeel van een bouwblok, behorende tot het complex Onze Lieve Vrouw van Lourdes.  +
Vrijgelegen protestants kerkgebouw uit 1915-1916 naar ontwerp van W.Ch. Kuijper gebouwd in opdracht van de Hervormde Gemeente van 's-Gravenhage op kruisvormige plattegrond in neoromaanse en rationalistische stijl met invloeden uit het werk van K.P.C. de Bazel en H.P. Berlage. De kerk is gebouwd ter ...  +
Kantoorgebouw met toegangsweg. Voormalig hoofdkantoor van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM).  +
Het poortgebouw van de Strafgevangenis is aangewezen als rijksmonument in het kader van het Monumenten Inventarisatie en Selectieproject.  +
Het verzamelaarshuis van baron Van Westreenen van Tielandt bevat bijzondere interieuronderdelen en objecten uit de tijd van bewoning en een zeer gevarieerde, door hem samengestelde collectie, die sinds het gebruik als museum in de oorspronkelijke vitrines wordt bewaard.  +
Bunkerhuis met terrassenaanleg en tuin.  +
Heilige Antonius Abt parochiekerk, gebouwd in 1925-1927 naar ontwerp van J.Th.J. Cuypers en P.J.J.M. Cuypers jr op rechthoekige plattegrond in zakelijk-expressionistische architectuur. De kerk - het vierde achtereenvolgende kerkgebouw van de parochie - verving een neogotische kerk van architect B.M...  +
Tweede Vrijzinnig Christelijk Lyceum (later Segbroekcollege): lyceum, conciërgewoning en schoolplein met tuin.  +
Het Huis van Lorrie is een van de weinige, mogelijk zelfs het enige Nederlandse huis in de internationale art-nouveau-stijl waarin ook een belangrijk deel van de inboedel van de eigenaar behouden bleef.  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
Cellenblok, gevangenismuur, natuurstenen herdenkingsmonument en ruimte binnen de muur.  +
Bedrijfsgebouw met kantoor, veilingzaal, op- en overslagruimtes, kade en laadperron.  +
De Hoogduitsche Synagoge is een voormalige synagoge van het Nederlands Israëlitische Gemeente aan de Wagenstraat in de voormalige Jodenbuurt in Den Haag. Het gebouw is sinds 1981 in gebruik als de Mescidi Aksamoskee.  +
Hoofdkantoor ANWB, rotonde met luifel en bordes, parkeerterrein, groenaanleg met vijver, brug, hek met zijvleugels/traliehekwerk.  +
Vrijgelegen kerkgebouw, diagonaal geplaatst op een vierkante kavel, waardoor de toren op de hoek van de Wassenaarseweg en de Neuhuyskade kon worden gesitueerd en het schip in plattegrond taps toeloopt, terwijl de zijbeuken ongeveer halverwege het schip eindigen. Het kerkgebouw is naar ontwerp van A....  +
Een van de twee dienstwoningen bij de [[Monumenten/18111|vuurtoren van Scheveningen]].  +
Uit gietijzer geconstrueerde twaalfzijdige vuurtoren. De roodbruin geschilderde schacht heeft een omloop met witgeschilderde balustrade en een wit lichthuis met een groene koperen koepel.  +
Een van de twee dienstwoningen bij de [[Monumenten/18111|vuurtoren van Scheveningen]].  +
Vliedberg (mottekasteel) uit de late middeleeuwen.  +
Vliedberg (mottekasteel) uit de late middeleeuwen.  +
Resten van kasteel Huis te Baarsdorp, een vliedberg(mottekasteel) en de overblijfselen van een kerk met kerkhof uit de late middeleeuwen.  +
Resten van een vliedberg (mottekasteel).  +
De historische tuin- en parkaanleg van kasteel Huis Bergh.  +
Twee voor de dam naar de poortdoorgang van de hoofdburcht gesitueerde sokkels met wapenleeuwen.  +
Twee zandstenen rechthoekige zuilen op zandstenen eveneens rechthoekige sokkels.  +
De Boetzelaersborg of het Drost Daemhuis is een L-vormig huis, ontstaan uit een rechthoekig huis met traptoren.  +
Omgrachte hoofdburcht met ten westen daarvan de omgrachte voorburcht van het laatmiddeleeuwse kasteel Huis Bergh.  +
Omgrachte hoofdburcht met ten westen daarvan de omgrachte voorburcht van het laatmiddeleeuwse kasteel Huis Bergh.  +
Deels nog omgracht terrein met aan de noordzijde het restant van de voorburcht van het in 1672 en 1794 grotendeels verwoest laatmiddeleeuwse kasteel Bokhoven.  +
Raadhuis. Natuurstenen voorgevel uit 1670, daarachter middeleeuwse bebouwing uit verschillende fasen. Rijk interieur uit opeen volgende eeuwen, onder andere goudleer en wandtapijten. Daarnaast ook roerende stukken (schilderijen, kanonnen).  +
St. Janslyceum met binnenplein, schoolplein, hek, gymnastieklokalen en twee dienstwoningen.  +
Voormalige rooms-katholieke kerk St. Jacobus de Meerdere, 1906-1907 door Joseph Cuypers en Jan Stuyt. De grote toren is in 1924 afgebouwd. De kerk verving de nabijgelegen middeleeuwse Jacobskerk. Driebeukige kruisbasiliek met centraliserende aanleg, waarbij de kruising bekroond wordt door een ronde ...  +
St. Catharina of Kruiskerk. Centraalbouw met koepel, gebouwd in 1917-1918 door Jan Stuyt met behoud van de in 1533 gebouwde koorsluiting met noordelijke sacristie van de kloosterkerk der Kruisheren. Dit overblijfsel van het koor is - over de Binnendieze - opgetrokken van baksteen met natuurstenen ba...  +
Het klooster met kapel van de Fraters van Tilburg is in 1928 gebouwd naar een ontwerp van de architect Jos Duynstee in traditionalistische stijl met Amsterdamse School-elementen. Het is gelegen binnen de stadsomwalling en grenst met de achterzijde aan de Dieze. Sinds 1987 is het gebouw in gebruik al...  +
Overblijfselen van de kerk van de middeleeuwse nederzetting Oostrum.  +
Duiventoren van Wickenburgh.  +
Het toegangshek aan het begin van de oprijlaan aan de Wickenburgseweg.  +
Tuinaanleg van Wickenburgh.  +
Bewoningssporen uit de late ijzertijd, Romeinse tijd, vroege en late middeleeuwen en nieuwe tijd.  +
Resten van kasteel 't Goy en een steenbakkerij.  +
L-vormig herenhuis als (verbouwde) opvolger van de dwarshuisboerderij behorende bij het laatmiddeleeuwse kasteel Wickenburg.  +
De historische buitenplaats Wickenburgh.  +
Wierde met resten van de borg Alberdahuis (moated site).  +
Resten van de borg Omtadaburgh (moated site).  +
2
De collectie 20e eeuwse beeldende kunst bevat een kleine collectie experimentele film (circa 40 stuks) en videowerken (circa 250 stuks). Deze deelcollectie omvat autonome films, videowerken, multimedia-installaties, registraties van performances en documentair videowerk (bijvoorbeeld interviews met ...  +
A
A/C-profielen zijn bodemprofielen waarin een humusrijke A-horizont direct gelegen is op het ongeroerde moedermateriaal. (C-horizont) (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)  +
Vliedberg uit de middeleeuwen.  +
Restanten van een vliedberg (mottekasteel).  +
Agathakerk, dateert uit de periode van 1601-1650 en heeft in 1625 een belangrijke verbouwing ondergaan. Van de oudere, middeleeuwse voorganger zijn geen zichtbare restanten bewaard. De oudere toren van de kerk is apart beschermd onder nummer [https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumente...  +
Erfscheiding behorende bij het complex 'doopsgezinde kerk Zijdstraat'.  +
Laatgotische kruishallenkerk, waarvan schip en koor zijn voorzien van zijbeuken met dwarstongewelven en topgevels. Het geheel in hout overwelfd.  +
Dit kerkelijke complex bestaat uit drie onderdelen. De onderdelen hebben ieder een eigen rijksmonumentnummer. # [[Monumenten/524234|Doopsgezinde Kerk (vermaning) met voormalige kosterswoning]] # [[Monumenten/524236|Vrij staand dubbel woonhuis]] # [[Monumenten/524235|Erfscheiding]]  +
De doopsgezinde kerk van Aalsmeer.  +
Dubbel woonhuis, nu woonhuis en winkel, behorende bij het complex 'Doopsgezinde kerk Zijdstraat'.  +
Resten van een terp met ossengang en zogenaamde valgen uit de vroege middeleeuwen en (resten van) een middeleeuwse kerk en kerkhof.  +
Drie huisterpen.  +
De gereformeerde kerk "Oosterkerk", gelegen ten zuiden van de Oosterkerkstraat, is in 1913 gebouwd in opdracht van de gereformeerde kerk van Aalten naar ontwerp van de Friese architect A. Nauta. Voor de bouw van de nieuwe kerk moest de reeds bestaande Oosterkerk (uit 1844) die te klein geworden was,...  +
Bewoningssporen uit de ijzertijd, Romeinse tijd en middeleeuwen.  +
Deze lijst omvat de rijksmonumenten die onderdeel zijn van de versterkingsopgave in Groningen. De versterking van rijksmonumenten is het gevolg van de aardbevingen in de provincie.  +
Vanwege de aardbevingen in Groningen worden gebouwen preventief versterkt. Totaal omvat de versterkingsopgave ongeveer 360 rijksmonumenten. Om erfgoed aan de start van een proces een goede plek te geven en tegelijk rekening te houden met de belangen van de eigenaren en gebruikers op het gebied van...  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
Funderingen van de Mariakerk met bijbehorend kerkhof.  +
Bewoningssporen en overblijfselen van een weg uit de Romeinse tijd en bewoningssporen uit de middeleeuwen.  +
Castellum, weg en brug uit de Romeinse tijd en bewoningssporen uit de middeleeuwen.  +
Sporen van bewoning en begraving uit de Romeinse tijd en bewoningssporen uit de middeleeuwen.  +
Overblijfselen van een klooster.  +
Bewoningssporen, een castellum en een weg uit de Romeinse tijd en een nederzetting uit de late middeleeuwen.  +
Bewoningssporen, een castellum en een weg uit de Romeinse tijd en resten van een vestingwal uit de nieuwe tijd.  +
Castellum uit de Romeinse tijd.  +
Overblijfselen van een castellum uit de Romeinse tijd, resten van een kerk uit de vroege middeleeuwen en bijzondere vormen van begraving (beschilderde grafkelders) uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd.  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
In dit artikel zijn alle gebiedsbeschrijvingen van [[Aardkundig erfgoed|aardkundig waardevolle gebieden]] op de RCE kennisbank doorzoekbaar gemaakt in een tabel. Gebruik de zoekfunctie of sorteerfunctie (bij de koppen bovenaan) om te zoeken of sorteren.  +
In dit artikel zijn alle gebiedsbeschrijvingen van [[Aardkundig erfgoed|aardkundig waardevolle gebieden]] op de RCE kennisbank doorzoekbaar gemaakt in een tabel. Gebruik de zoekfunctie of sorteerfunctie (bij de koppen bovenaan) om te zoeken of sorteren.  +
Herv. Kerk. Gebouwd ter vervanging van een afgebroken kerk uit 1665. Karakteristieke kruiskerk met geveltorentje in rationalistische trant, geïnspireerd op de protestantse kerkbouw uit de 17e eeuw. In de kerk zijn overgebracht: een preekstoel met doophek, tweede helft 17e eeuw; een stenen laatgotisc...  +
Poortgebouw behorende tot de buitenplaats Kasteel Croy.  +
Schaapskooi (folly) behorende tot de buitenplaats Kasteel Croy.  +
Toegangsbrug behorende tot de buitenplaats Kasteel Croy.  +
Tuinmuur behorende tot de buitenplaats Kasteel Croy.  +
Kasteelboerderij behorende tot de buitenplaats Kasteel Croy.  +
Omgracht terrein met de hoofdburcht van het laatmiddeleeuwse kasteel Croy, met ten noordoosten een voorplein met aan de noordwestzijde een bijgebouw. Het kasteel maakt deel uit van een rijksmonumentencomplex (515753) dat zeven afzonderlijke rijksmonumenten telt.  +
Historische Tuin- en Parkaanleg behorende tot de buitenplaats Kasteel Croy.  +
Overblijfselen van een kasteel.  +
Resten van kasteel Het Gulden Huis.  +
Overblijfselen van het voormalige kasteel Abcoude.  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
Overblijfselen van het bisschoppelijk kasteel Ter Horst.  +
De kruiskerk aan de Hessenweg in Achterveld, de rooms-katholieke parochiekerk van de H. Jozef, is in 1932-33 gebouwd door architect H.W. Valk uit 's-Hertogenbosch in traditionalistische stijl onder invloed van het romaans. Bij het ontwerp heeft Valk zich laten inspireren door de oude abdijkerken in ...  +
Manifesteren, de trend waar je tegenwoordig in zogenoemde “lifestyle boeken” niet meer omheen kunt. Het wordt ook wel de kunst om je dromen waar te maken genoemd. Bespreek je wensen en dan worden ze vervuld. In de kunstgeschiedenis is het begrip “manifest” een eeuw geleden ontstaan onder het nom van...  +
Overblijfselen van een laat-middeleeuwse steenoven.  +
Kasteel Harssensbosch met grachten en singel, waarbinnen een wierde.  +
Cluster van drie huiswierden 'Hekkum'.  +
Wierde uit de vroege middeleeuwen.  +
Vroeg-middeleeuwse dorpswierde.  +
Overblijfselen van een middeleeuws kasteel (Borg Huis Harssens).  +
Drie huiswierden.  +
Wierde die op haar beurt mogelijk uit twee afzonderlijke wierden bestaat.  +
Gedeelte van de dorpswierde van Wierum.  +
Dat we maar heel weinig weten over Adriana Spilberg is helaas geen uitzondering voor een zeventiende-eeuwse kunstenares. Over haar geboortedatum wordt getwist en haar sterfdatum is onbekend. Zoals veel van haar vrouwelijke collega’s had Spilberg toegang tot een opleiding en training als schilder via...  +
Wierde met resten van het cisterciënzer Bernardusklooster.  +
Huiswierde.  +
Het portret van Adya (Adriana Catharina) van Rees-Dutilh (1876-1959) is in 1909 geschilderd door Otto van Rees (1884-1957). Een elegante dame met een zwarte hoed in een groene schouderloze jurk met een zwarte kanten brede sjaal om de schouders geslagen zittend op een fauteuil. De beide handen hou...  +
De uit 1958 daterende N.H. Adventkerk met toegangspad met lampen annex banken, naar ontwerp van Karel Lodewijk Sijmons vormt een mijlpaal in de (protestantse) kerkbouwkunst.  +
Woonhuis met garage, binnentuin en terras.  +
Historische tuin- en parkaanleg, behorende tot het complex historische buitenplaats Bleijenbeek.  +
Omgracht terrein met de ruïne van het laatmiddeleeuwse kasteel Bleijenbeek.  +
De 6300 affiches in de collectie dateren uit de late 19e en de 20e eeuw.  +
=== Een stukje geschiedenis === In 2007 zorgde het toenmalige Instituut Collectie Nederland (ICN, sinds 2012 onderdeel van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) voor een primeur door een groot aantal kunstwerken aan te bieden via de veilingsite eBay. Het betrof een selectie van werken in de Ri...  +
Dit artikel schetst de reikwijdte van agrarisch erfgoed  +
Kop-romp-boerderij.  +
Overblijfselen van havezathe Weemselo (moated site).  +
Meerdere grafheuvels en een urnenveld.  +
De Rijksdienst bezit ruim 600 tekeningen van Albert August Plasschaert (1866-1941, niet te verwarren met zijn bekendere neef, kunstcriticus A.C.A. Plasschaert (1874-1941)).  +
Overblijfselen van kasteel Souburgh.  +
Éen, mogelijk meerdere huisterpen.  +
Bewoningssporen uit de Romeinse tijd.  +
Brug behorende tot de buitenplaats De Klinze.  +
Hekken op het voorplein behorend tot de buitenplaats De Klinze.  +
Voormalig koetshuis behorende tot de buitenplaats De Klinze.  +
Oranjerie behorend tot de buitenplaats De Klinze.  +
Prieel behorend tot de buitenplaats De Klinze.  +
Toegangshekken behorende tot de buitenplaats De Klinze.  +
Tuinmanswoning behorend tot de buitenplaats De Klinze.  +
De Klinze / Heemstra huis, Aysma of Sminia. Omgracht terrein met een blokvormig landhuis, rond 1665 gebouwd op de plek van het laatmiddeleeuwse kasteel Aysma.  +
De Klinze / Heemstra huis, Aysma of Sminia. Omgracht terrein met een blokvormig landhuis, rond 1665 gebouwd op de plek van het laatmiddeleeuwse kasteel Aysma.  +
Historische tuin- en parkaanleg behorende tot de buitenplaats De Klinze.  +
Senior adviseur collectiemanagement binnen en buiten musea  +
Monumenten die aan de buitenlucht zijn blootgesteld kunnen na verloop van tijd begroeid raken met algen, mossen en korstmossen. Het zijn organismen met verschillende levensvormen die elk op hun wijze van invloed zijn op stenen onderdelen van monumenten. Ze dragen in grote mate bij aan de monumentale...  +
Erfscheiding bij de Josephkerk.  +
Elisabethziekenhuis / Medisch Centrum Alkmaar. Voormalig rooms katholiek ziekenhuis "St. Elisabeth" uit 1925-1927 ontworpen door de Haagse architect Jan Stuyt (1868-1934) in een traditionalistische bouwtrant. Opdrachtgever was de congregatie van de Zusters Augustinessen van Barmhartigheid in Delft, ...  +
Rooms-katholiek kerkcomplex "St. Joseph" omvat een KERKGEBOUW met PASTORIE uit 1909 en bijbehorende ERFSCHEIDING langs de Nassaulaan en de Kennemersingel. De gebouwen zijn opgetrokken in neogotische trant naar ontwerp van het Rotterdamse architectenbureau Gebr. Margry en Snickers. Aannemer was N.J.H...  +
Rooms-Katholiek kerkgebouw St. Joseph.  +
Pastorie bij de Josephkerk.  +
Overblijfselen van Floris V's kasteel Middelburg.  +
Overblijfselen van Kasteel de Nieuwburg.  +
In Het Hooge Huys in Alkmaar zetelde lange tijd het hoofdkantoor van de Noord-Hollandsche Levensverzekering Maatschappij. Het bevat een compleet kantoorinterieur uit de jaren '30 van de vorige eeuw, en is met zijn afwerking en meubels ontworpen als totaalkunstwerk.  +
De kwekerij met muur en kassen horende bij Bellinckhof.  +
Brug over de gracht naar het kasteeleiland.  +
Grafmonument en grafzerk, behorend tot de historische buitenplaats Almelo.  +
Toegangshek behorend tot de historische buitenplaats Almelo.  +
Historische tuin- en parkaanleg.  +
Zonnewijzer behorend tot de historische buitenplaats Almelo.  +
Bakhuisje deeluitmakend van een ensemble van jachtopzienerswoning met bakhuisje, behorend tot de historische buitenplaats Almelo  +
Oude Joodse begraafplaats op het Sluitersveld.  +
De tuin van Bellinckhof.  +
Zonnewijzer, bruggen en lantaarns van Bellinckhof.  +
Nieuwe Joodse begraafplaats van Almelo.  +
De neogotische rooms-katholieke KRUISBASILIEK, St. Georgius, is in 1901 gebouwd naar een ontwerp van de architect Wolter te Riele (1867 - 1937). In de westgevel van de kerk zijn de namen ingekrast van degenen die destijds de bouw van de kerk mede hebben gefinancierd. Het interieur van de kerk is in ...  +
Twee omgrachte terreinen met op het westelijke de hoofdburcht van het kasteel Almelo en op het oostelijke twee bijgebouwen aan weerszijden van een voorplein.  +
Twee omgrachte terreinen met op het westelijke de hoofdburcht van het kasteel Almelo en op het oostelijke twee bijgebouwen aan weerszijden van een voorplein.  +
Voormalige rentmeesterswoning horend tot de historische buitenplaats Almelo.  +
Boerderij behorend bij het landgoed Almelo.  +
Voormalig tolhuis van Huis Almelo.  +
Zuidelijke of linker bouwhuis van twee bouwhuizen, behorend tot de historische buitenplaats Almelo.  +
Oranjerie behorend tot de historische buitenplaats Almelo.  +
Noordelijke of rechter bouwhuis van twee bouwhuizen behorend tot de historische buitenplaats Almelo.  +
Jachtopzienerswoning deeluitmakend van een ensemble van jachtopzienerswoning met bakhuisje, behorend tot de historische buitenplaats Almelo.  +
Blok van twaalf woningen.  +
Spoorwegstationsgebouw met overkapping, aan- en uitbouwen, toren en fietsers- en voetgangerstunnel.  +
Noordelijke dienstwoning horende bij Bellinckhof.  +
Zuidelijke dienstwoning horende bij Bellinckhof.  +
Bellinckhof / Vogelzang. Rechthoekig landhuis met hoekrisalieten aan voor- en achterzijde uit 1920, gebouwd ten noorden van de plek van de oorspronkelijke laatmiddeleeuwse havezate.  +
Rechthoekig landhuis met hoekrisalieten aan voor- en achterzijde uit 1920, gebouwd ten noorden van de plek van de oorspronkelijke laatmiddeleeuwse havezate.  +
Het koetshuis van Bellinckhof.  +
Veertiende eeuwse kerk met toren uitgevoerd in baksteen. === Kenmerken === *Datering: in de kern 14e eeuw *Uitbreiding: in 1849 is het schip aan de noordzijde uitgebouwd *Restauratie: 1915-1916 * Bouwstijl: late gotiek, sober * Rijksmonument sinds: 5 oktober 1966  +
Grafheuvel.  +
Overblijfselen van een vrachtschip uit het midden van de zestiende eeuw.  +
Overblijfselen van een waterschip uit de eerste helft van de zestiende eeuw.  +
Overblijfselen van een vrachtschip dat rond 1500 is vergaan.  +
Overblijfselen van een vrachtschip uit de eerste helft van de zeventiende eeuw..  +
Overblijfselen van een vrachtschip uit de tweede helft van de zeventiende eeuw.  +
Overblijfselen van een werk- of vissersboot uit de tweede helft van de negentiende eeuw.  +
Overblijfselen van een waterschip uit het midden van de zestiende eeuw.  +
Overblijfselen van een waterschip uit de laat-zestiende of begin zeventiende eeuw.  +
Overblijfselen van een vrachtschip uit het einde van de zestiende of het begin van de zeventiende eeuw.  +
Overblijfselen van een tjalkachtig vrachtschip uit de tweede helft van de achttiende eeuw.  +
Overblijfselen van een vrachtscheepje uit de eerste helft van de zeventiende eeuw.  +
Bewoningssporen uit de late steentijd.  +
Bewoningssporen uit de late steentijd.  +
Bewoningssporen uit de late steentijd.  +
Bewoningssporen uit de late steentijd.  +
Overblijfselen van een mottekasteel met omgrachting en restanten van de gesloopte gebouwen.  +
Bij de bouw van een nieuwe kerk in 1930 door de architect Valk bleven van de middeleeuwse dorpskerk bewaard: de laat-gotische koorsluiting en de noordelijke zijbeuk. Onder het schip zijn overgebleven en na het aanbrengen van een betonvloer zichtbaar gemaakt de overblijfselen van een wellicht 10de-ee...  +
Gepleisterde boerderij en zomerhuis. Oorspronkelijk was ook de roedenberg (hooiberg) beschermd. De roedenberg is echter al geruime tijd verdwenen.  +
Bewoningssporen uit de ijzertijd.  +
Amerikaans heeft betrekking op alles wat afkomstig is uit Amerika, als werelddeel of uit de Verenigde Staten van Amerika. Amerikaans-Engels is de naam voor de varianten van de Engelse taal die gesproken worden in de Verenigde Staten van Amerika en bij uitbreiding in Canada.  +
Muren om de kleine moestuin, behorende tot de buitenplaats Amerongen.  +
Beeld van Diana in het zuidelijke parkdeel van buitenplaats Amerongen.  +
Dubbele brug tussen het voorplein en hoofdgebouw, behorende tot de buitenplaats Amerongen.  +
Hekken aan het pad onderlangs het voorplein, behorende tot de buitenplaats Amerongen.  +
Klokkenstoel met bel, behorende bij de buitenplaats Amerongen.  +
Twee lantarens op het voorplein, behorende tot de buitenplaats Amerongen.  +
Muren met vaas van de oprit naast het voorplein, behorende tot de buitenplaats Amerongen.  +
Paardegraf behorende tot de buitenplaats Amerongen.  +
Poort en doorgang aan het voorplein.  +
Stal, koetshuis en dienstwoningen, behorende tot de buitenplaats Amerongen.  +
Muren en trappen met beelden en bollen van het voorplein.  +
Tuin- en parkaanleg van kasteel Amerongen.  +
Twee vazen in de boulingrins in het zuidelijke parkdeel van buitenplaats Amerongen.  +
Twee vazen op het L-vormige grasveld in het zuidelijk parkdeel van buitenplaats Amerongen.  +
Walmuurtjes langs de binnengracht, behorende tot de buitenplaats Amerongen.  +
Walmuur van het pad onderlangs het voorplein, behorende tot de buitenplaats Amerongen.  +

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 15 jan 2021 om 15:36.