Eigenschap:Definitie (nl)

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Deze datatypespecificatie wordt genegeerd; de specificatie uit de externe vocabulaire krijgt voorrang.
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Een begrip kan een formele definitie (Nederlangstalig) hebben. Deze wordt waar mogelijk overgenomen uit een officiële publicatie. (skos:definition)
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 250 pages using this property.
2
De collectie 20e eeuwse beeldende kunst bevat een kleine collectie experimentele film (circa 40 stuks) en videowerken (circa 250 stuks). Deze deelcollectie omvat autonome films, videowerken, multimedia-installaties, registraties van performances en documentair videowerk (bijvoorbeeld interviews met ...  +
A
A/C-profielen zijn bodemprofielen waarin een humusrijke A-horizont direct gelegen is op het ongeroerde moedermateriaal. (C-horizont) (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)  +
De impact van de aardbevingen in Groningen is groot en veel huizen zijn beschadigd. De aardbevingen hebben ook schade toegebracht aan een flink aantal van de ongeveer 1.450 rijksmonumenten in het gebied. Daarnaast is er schade aan gemeentelijke monumenten, de vele beeldbepalende gebouwen en bescherm...  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
In dit artikel is de lijst van gebiedsbeschrijvingen van [[Aardkundig erfgoed|aardkundig waardevolle gebieden]] te vinden.  +
Manifesteren, de trend waar je tegenwoordig in zogenoemde “lifestyle boeken” niet meer omheen kunt. Het wordt ook wel de kunst om je dromen waar te maken genoemd. Bespreek je wensen en dan worden ze vervuld. In de kunstgeschiedenis is het begrip “manifest” een eeuw geleden ontstaan onder het nom van...  +
Dat we maar heel weinig weten over Adriana Spilberg is helaas geen uitzondering voor een zeventiende-eeuwse kunstenares. Over haar geboortedatum wordt getwist en haar sterfdatum is onbekend. Zoals veel van haar vrouwelijke collega’s had Spilberg toegang tot een opleiding en training als schilder via...  +
Het portret van Adya (Adriana Catharina) van Rees-Dutilh (1876-1959) is in 1909 geschilderd door Otto van Rees (1884-1957). Een elegante dame met een zwarte hoed in een groene schouderloze jurk met een zwarte kanten brede sjaal om de schouders geslagen zittend op een fauteuil. De beide handen hou...  +
De 6300 affiches in de collectie dateren uit de late 19e en de 20e eeuw.  +
=== Een stukje geschiedenis === In 2007 zorgde het toenmalige Instituut Collectie Nederland (ICN, sinds 2012 onderdeel van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) voor een primeur door een groot aantal kunstwerken aan te bieden via de veilingsite eBay. Het betrof een selectie van werken in de Ri...  +
De Rijksdienst bezit ruim 600 tekeningen van Albert August Plasschaert (1866-1941, niet te verwarren met zijn bekendere neef, kunstcriticus A.C.A. Plasschaert (1874-1941)).  +
Monumenten die aan de buitenlucht zijn blootgesteld kunnen na verloop van tijd begroeid raken met algen, mossen en korstmossen. Het zijn organismen met verschillende levensvormen die elk op hun wijze van invloed zijn op stenen onderdelen van monumenten. Ze dragen in grote mate bij aan de monumentale...  +
De Hervormde kerk aan de Dorpsstraat in Almen is uitgevoerd in baksteen. *Datering: in de kern 14e eeuw *Uitbreiding: in 1849 is het schip aan de noordzijde uitgebouwd *Restauratie: 1915-1916  +
Amerikaans heeft betrekking op alles wat afkomstig is uit Amerika, als werelddeel of uit de Verenigde Staten van Amerika. Amerikaans-Engels is de naam voor de varianten van de Engelse taal die gesproken worden in de Verenigde Staten van Amerika en bij uitbreiding in Canada.  +
Het Burgerweeshuis is het eerste gebouw in Nederland in de stijl van het structuralisme. Het is een laag gebouw, bestaande uit verschillende bouwdelen in een doolhofachtige vorm. De tuin is onderdeel van het rijksmonument. ===Kenmerken=== * Datering: ontwerp 1955-1957, bouwperiode 1958-1960 * Arch...  +
In 1848-1849 werd in Nieuwendam een nieuwe kerk gebouwd. Het kerkhof ernaast kwam in 1829 in handen van de gemeente Nieuwendam. ===Kenmerken kerk=== * Datering: 1848-1849 * Bouwstijl: Eclecticisme * Architect: Onbekend * Rijksmonument sinds: 28 januari 1998 ===Kenmerken kerkhof=== * Datering: 1829 ...  +
De Amsterdamse School is een stijl in de bouwkunst, te plaatsen in de periode van de moderne bouwkunst, waartoe ook onder meer De Stijl, het nieuwe bouwen, de Chicago School en het expressionisme gerekend worden, die als reactie op de zogenaamde neostijlen te zien zijn. (Wikipedia)  +
Net als haar zuster Anna Rosina (1713-1783) en haar broer Christoph Friedrich (1725-1794) kreeg Anna Dorothea haar eerste schilderlessen van haar vader, de portretschilder Georg (Jerzy) Lisiewski (1674-1750). Anna Dorothea kreeg daarna vermoedelijk ook nog enkele lessen van de in Berlijn gevestigde,...  +
Anna Pieternella Verschuure werd in 1935 in Rotterdam geboren als jongste van twee dochters. Anna bracht haar kinderjaren door in Goes, tot het gezin in 1951 weer terugverhuisden naar Rotterdam. Omdat haar vader wilde dat ze een degelijk vak leerde, rondde ze een opleiding tot kleuterjuf af. Eenmaal...  +
Adviseur Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog  +
De IJkbasis is een landmeetkundig instrument op de Zilvense heide bij Apeldoorn waarmee meetkundige instrumenten konden worden geijkt. De IJkbasis is aangewezen als rijksmonument omdat het een uniek toonbeeld is van de landmeetkunde in Nederland. ==Kenmerken== * Oorspronkelijke functie: IJkbasis * ...  +
De Molukse kerk (ook Eben Haëzer) in Appingedam is een zaalkerk met dakruiter. Het gebouw bevindt zich in de Molukse wijk van Appingedam en is de oudste Molukse kerk in Nederland. De kerk werd in 2014 als voorbeeld van wederopbouwarchitectuur erkend als rijksmonument, opgenomen in het Beschermingspr...  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
Hout was in het verleden een van de belangrijkste brandstoffen en houtskool was het afvalproduct daarvan. <h3>In het kort</h3> <div class="kader"> <strong>Doel</strong>: het bestuderen van houtskoolresten uit grondmonsters en zeefresiduen.<br/><strong>Bruikbaar voor</strong>: het detecteren van vi...  +
Botanische macroresten zoals zaden, vruchten, wortels, knollen, stengels, bladeren en knoppen kunnen met behulp van een microscoop tot op soort gedetermineerd worden. <h3>In het kort</h3> <div class="kader"><strong>Doel</strong>: reconstructie voedingsmiddelen-spectrum, agrarische economie, ambacht...  +
Palynologisch onderzoek (of pollenonderzoek) richt zich op het onderzoek naar pollen (stuifmeel), sporen (voortplantingscellen van o.a. varens, mossen en schimmels) en andere non-pollen palynomorfen (NPP) als algen, eitjes van darmparasieten, thecamoebae en microscopische plantaardige resten. <h3>I...  +
Parenchym is een plantaardig opslagweefsel. <h3>In het kort</h3> <div class="kader"><strong>Doel</strong>: reconstructie van de voedseleconomie.<br/><strong>Bruikbaar voor</strong>: het vergaren van inzicht in de variëteit in voedselaanbod in en rond de onderzochte vindplaats, seizoensgebondenheid ...  +
Hier bundelen we kennis over Archeologie. ==Factsheets== De factsheets over archeologisch onderzoek zijn terug te vinden in: * [[Thema/Inventariserend_veldonderzoek]] * [[Thema/Natuurwetenschappelijke_archeologische_onderzoekstechnieken]]  +
Resten van dieren uit archeologische opgravingen maken een reconstructie mogelijk van de natuurlijke omgeving van de mens in het verleden en van het gebruik dat mensen maakten van dieren en dierlijke producten. Daarmee scheppen ze tevens een beeld van die mens zelf. Dit artikel beschrijft hoe er bij...  +
Het belang van de archeologische monumentenzorg wordt door verschillende wettelijke instrumenten beschermd.  +
Dierlijke resten worden veelvuldig in archeologische vindplaatsen aangetroffen. Een logisch gevolg van de sterke verbondenheid tussen mens en dier. <h3>In het kort</h3> <div class="kader"><strong>Doel</strong>: reconstructie relatie mens-dier in allerlei facetten (van economisch tot sociaal en cult...  +
De uitwendige skeletdelen van schelpdieren blijven in kalkhoudende grond langdurig bewaard, dit vormt een informatiebron voor onderzoek. <h3>In het kort</h3> <div class="kader"><strong>Doel</strong>: informatie over voedselvoorziening, datering, handel, milieu.<br/><strong>Bruikbaar voor</strong>: ...  +
- Organische kleurstoffen - Chromatografie - Massa spectrometrie  +
De naam Art deco is ontleend aan de grote expositie voor moderne decoratieve kunst, de 'Exposition des Arts décoratifs et Industriels modernes', die in 1925 in Parijs gehouden werd. Nederland kwam met een inzending die gedomineerd werd door de Amsterdamse School. De Amsterdamse school stijl wordt ov...  +
Het doel van deze lijst is aandacht te vragen voor deze bedreigde en kwetsbare bomen en struiken en de focus van beheerders, overheden en groene organisaties op het behoud van de bedreigde wilde bomen en struiken in hun eigen provincie te richten. Het uiteindelijke doel is om van elke soort op de li...  +
Per provincie is een zogenoemde attentielijst gemaakt, met daarin alle soorten bedreigde wilde bomen en struiken van die provincie. Dit is de attentielijst voor Drenthe.  +
Per provincie is een zogenoemde attentielijst gemaakt, met daarin alle soorten bedreigde wilde bomen en struiken van die provincie. Dit is de attentielijst voor Friesland.  +
Per provincie is een zogenoemde attentielijst gemaakt, met daarin alle soorten bedreigde wilde bomen en struiken van die provincie. Dit is de attentielijst voor Gelderland.  +
Per provincie is een zogenoemde attentielijst gemaakt, met daarin alle soorten bedreigde wilde bomen en struiken van die provincie. Dit is de attentielijst voor Groningen.  +
Per provincie is een zogenoemde attentielijst gemaakt, met daarin alle soorten bedreigde wilde bomen en struiken van die provincie. Dit is de attentielijst voor Limburg.  +
Per provincie is een zogenoemde attentielijst gemaakt, met daarin alle soorten bedreigde wilde bomen en struiken van die provincie. Dit is de attentielijst voor Noord-Brabant.  +
Per provincie is een zogenoemde attentielijst gemaakt, met daarin alle soorten bedreigde wilde bomen en struiken van die provincie. Dit is de attentielijst voor Noord-Holland.  +
Per provincie is een zogenoemde attentielijst gemaakt, met daarin alle soorten bedreigde wilde bomen en struiken van die provincie. Dit is de attentielijst voor Overijssel.  +
Per provincie is een zogenoemde attentielijst gemaakt, met daarin alle soorten bedreigde wilde bomen en struiken van die provincie. Dit is de attentielijst voor Utrecht.  +
Per provincie is een zogenoemde attentielijst gemaakt, met daarin alle soorten bedreigde wilde bomen en struiken van die provincie. Dit is de attentielijst voor Zeeland.  +
Per provincie is een zogenoemde attentielijst gemaakt, met daarin alle soorten bedreigde wilde bomen en struiken van die provincie. Dit is de attentielijst voor Zuid-Holland.  +
Augiet is een mafisch mineraal.  +
Authenticiteit gaat over de garantie dat een digitaal object is wat het zegt te zijn. Het object is wat het voorgeeft te zijn; het is aantoonbaar niet onbedoeld veranderd sinds de aanlevering en er kan worden gedemonstreerd dat na transformatie alle kenmerkende eigenschappen zijn behouden.  +
Omschrijf globaal welke maatregelen de betrouwbaarheid van digitale objecten vaststellen en garanderen.  +
Omschrijf globaal met welke maatregelen de herkomst van digitale objecten wordt vastgesteld.  +
Omschrijf globaal met welke maatregelen je de integriteit van digitale objecten wil vaststellen en garanderen.  +
B
B-horizonten (inspoelingshorizonten) zijn op een bepaalde plaats in een bodemprofiel aanwezige inspoelingslagen. Dit ingespoeld materiaal kan humus, klei, ijzer- of aluminiumoxiden betreffen (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) Inspoelingslagen zijn lagen van op een bepaalde plaats in een bodemp...  +
De Nederlandse kunstenaar Babs Haenen (1948) is, naar eigen zeggen, een hardcore keramiste. Ze studeerde af aan de Gerrit Rietveld Academie in 1979, waar ze later ook werkzaam is geweest als docent. Haenens oeuvre kan worden omschreven als expressief en impressionistisch; het samenspel van vormen, k...  +
Bij historische baksteenconstructies komen verschillende vormen van schade voor. Zo is scheurvorming een veelvoorkomend probleem, maar ook afpoederen, afschilferen en afbrokkelen van baksteen en mortel treden regelmatig op. In deze brochure wordt ingegaan op de bouwtechnische en constructieve oorzak...  +
Balegemse steen: zandige kalksteen welke gewonnen wordt nabij het dorp Balegem in de Provincie Oost Vlaanderen, België. De steen is kwartshoudend, groenachtig bruin of blond van kleur en heeft een meestal duidelijk zichtbaar horizontaal leger. De Balegemse steen bevat plaatselijk vrij grote schelpen...  +
''Onderzoeker ruimtelijke analyse, specialist geo-informatie''  +
Baumberger kalksteen: zandige kalksteen welke gewonnen wordt in de heuvelrug Baumberge, in de omgeving van Billerbeck en Havixbeck, 20 km ten westen van Munster, Duitsland. De steen is crème- tot okerkleurig, bevat donkergroene of bruine spikkels van glauconiet en is gelijkmatig en fijn van structuu...  +
In dit artikel worden de afzonderlijke soorten bedreigde wilde bomen en struiken beschreven.  +
De boerderij ligt op een terrein waar een gracht omheen ligt. Deze is ontstaan vanuit een borg. ===Kenmerken=== * Datering: diverse bouwperioden * Rijksmonument sinds: 3 mei 1972  +
Beekdal op de zuidelijke Veluwe, gelegen in een asymmetrisch smeltwaterdal uit de laatste ijstijd. Dit dal ligt op de [[Aardkundig_erfgoed/Spoelzandwaaier Schaarsbergen|spoelzandwaaier van Schaarsbergen]] (zie beschrijving daar). Tussen de Ginkelsche Heide en het Ginkelsche zand ligt een goed zichtb...  +
Foto’s en andere afbeeldingen van rijksmonumenten uit de Beeldbank  +
De Beeldende Kunstenaarsregeling bood kunstenaars van 1949 tot 1987 die niet van hun werk konden leven een tijdelijk inkomen in ruil voor kunstwerken. 5.688 kunstenaars maakten er op enig moment gebruik van de regeling.  +
De collectie beeldhouwwerken bestaat uit ongeveer 3600 werken. Deze dateren van vóór 800 na Christus tot het begin van de 21e eeuw. De collectie is een gevarieerd geheel van oude en moderne vrijstaande beelden, reliëfs en sculpturale bouwfragmenten. Op grond van de toegepaste techniek worden ook tui...  +
Over hoe je grafmonumenten restaureert en begraafplaatsen onderhoud en beheert, is al veel geschreven. Voor historische begraafplaatsen met veel oude grafmonumenten valt nog al eens de frase 'begeleid verval'. Maar informatie over wat dat precies inhoudt is wat lastiger te vinden. Hieronder wordt be...  +
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) beschermt een groot aantal begraafplaatsen en grafmonumenten onder de noemer funerair erfgoed. Nederland kent zo’n 1300 beschermde monumenten op ongeveer 550 begraafplaatsen of kerkhoven. Daarbij is funerair erfgoed in kerken niet in begrepen.  +
Bij een begraafplaats die geen praktisch funeraire functie meer heeft, nemen beheer en onderhoud vaak deels of helemaal af, wordt de administratie verwaarloosd en raakt de begraafplaats in verval. Begraafplaatsen met achterstallig onderhoud krijgen minder bezoekers. Ook nabestaanden bezoeken zulke p...  +
Van oudsher kunnen verschillende bevolkingsgroepen in Nederland hun eigen begraafplaatsen stichten. Zo kennen we naast gemeentelijke begraafplaatsen ook rooms-katholieke, Joodse en bijvoorbeeld orthodox-protestantse begraafplaatsen. Met de komst van andere bevolkingsgroepen ontstaan nieuwe wensen op...  +
Hoe je funerair erfgoed op begraafplaatsen in stand kunt houden, is een grote vraag voor veel beheerders en houders van begraafplaatsen. Op 26 oktober 2022 werd in een [https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2022/01/01/platform-funerair-erfgoed---financiering-van-erfgoed-op-begraafp...  +
Er zijn zo’n 1300 beschermde rijksmonumenten op ongeveer 550 begraafplaatsen of kerkhoven. Herstel, beheer en onderhoud van monumentale begraafplaatsen is specialistisch werk, waar vaak veel geld voor nodig is.  +
Begraafplaatsen zijn terreinen waar stoffelijke resten van overledenen begraven, bijgezet of verstrooid worden. Een begraafplaats wordt ook wel een kerkhof genoemd, omdat een begraafplaats in de christelijke traditie veelal werd aangelegd in de hof van de kerk, de kerktuin. Bij een begraafplaats bev...  +
Wilt u weten welke werkzaamheden uw pand nodig heeft? Een behandelvoorstel kan die vraag beantwoorden. Daarmee kunt u duidelijk gespecificeerde offertes aanvragen, waarmee u regie houdt op de werkzaamheden. Wat een voorstel inhoudt leest u in dit artikel.  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
Een compact, hard marmer uit België, dat wordt beschouwd als het beste zwarte marmer voor beeldhouwen, vanwege de diepe kleur en het ontbreken van aderen en strepen. (AAT-Ned)  +
Belgische hardsteen: polijstbare kalksteen welke gewonnen wordt in de Belgische Ardennen (o.m. in het Ourthe bekken) en bij Soignies , provincie Henegouwen. De grondmassa van Belgische hardsteen is gelijkmatig donker van kleur waarin de versteningen van de doorsneden van crinoiden (stengelfragmenten...  +
Specialist bouwhistorie  +
Bentheimer zandsteen: zandsteen welke gewonnen wordt nabij Bentheim, Duitsland. De steen heeft een geelgrijze tot witte ondergrond bestaande uit kwartskorrels met een middelmatige grove korrel. Door oxidatie van ijzerhoudende bestanddelen kunnen roodbruine strepen aanwezig zijn. De steen is homogeen...  +
Bernice Crijns werkte vijf jaar als zelfstandige voordat zij in 2005 bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed als specialist Kleur en Schilderingen in dienst kwam. Zij is afgestudeerd als architectuurhistoricus (UvA) en restaurator van schilderijen en beschilderde objecten in Historische Binnen...  +
Bij beschermde stads- en dorpsgezichten gaat het om gebieden met een bijzonder, historisch karakter. Dat karakter kan in de loop van eeuwen zijn gegroeid, zoals een historische binnenstad, maar het kan ook gaan om ontworpen gebieden, bijvoorbeeld een villapark.  +
Beton is divers materiaal en kent verschillende samenstellingen, kwaliteiten en verschijningsvormen. In de eenvoudigste vorm worden stukken natuursteen bijeengehouden door leem of klei. De meeste betonsoorten bestaan uit een mengsel van verhard hydraulisch bindmiddel en kalk met tras of cement. Dit ...  +
Behoud van de karakteristieke kenmerken en uitstraling van monumentaal beton staat of valt bij een zorgvuldige uitvoering. In de praktijk blijkt dat niet al het herstelwerk even duurzaam is of bijdraagt aan het behoud van de cultuurhistorische waarden van de historische betonconstructie. Dit kennisa...  +
Voordat een herstel- en conserveringsadvies voor een bestaande betonconstructie kan worden opgesteld, moet een goed en volledig beeld bestaan van de kwaliteit en de huidige toestand van het beton. Het in kaart brengen van de toestand begint altijd met een visuele inspectie. In veel gevallen echter i...  +
Beton kent vele verschijningsvormen. Bij monumenten zijn de vorm, materiaalopbouw, constructiewijze, kleur, textuur en afwerking van het betonoppervlak vaak bepalend voor de cultuurhistorische waarde. Zorgvuldig herstel en doelmatige conservering met behoud van de karakteristieke detaillering en uit...  +
We kennen allemaal roestende wapening die schollen uit het betonoppervlak drukt. Naast roestende wapening bestaan er ook bedreigingen en schademechanismen die zich minder makkelijk laten herkennen. De kwaliteit van het beton en mogelijk optredende schademechanismen bepalen hoe het materiaal moet wor...  +
Het Fort bij Velsen is onderdeel van de voormalige Stelling van Amsterdam, de permanente verdedigingsbouw rond de hoofdstad. Deze gold ook als Nationaal Reduit (terugvalbasis) en werd aangelegd tussen 1880 en 1920 door het Departement van Oorlog. Naar militaire bevelstructuur behoorde het fort tot d...  +
Informatie over publicaties is te vinden in de Bibliotheekcatalogus  +
De Biedermeier-periode in de Duits/Oostenrijkse (kunst)geschiedenis is ruwweg van 1815 (het Congres van Wenen) tot het revolutiejaar 1848. De Biedermeier was een reactie op de overladen empirestijl en zijn militaire op de Romeinen geïnspireerde ornamenten.  +
Het binnenklimaat is de atmosferische omstandigheden (temperatuur, windsnelheid en luchtvochtigheid) in leefomgevingen zoals broeikassen en gebouwen.  +
Begraafplaatsen kunnen een rol spelen bij herstel of bevordering van biodiversiteit. Het zijn vaak groene oases in een stedelijke omgeving of stepping stones voor planten en dieren in een agrarisch gebied, dat steeds vaker wordt gedomineerd door monoculturen. Wat is die biodiversiteit op begraafplaa...  +
Bitpreservering omvat de werkzaamheden die nodig zijn om de bitstreams (de oorspronkelijke volgorde van nullen en enen) intact en leesbaar te houden.  +
Welke maatregelen worden genomen om de bit integriteit te monitoren?  +
Beschrijf welke maatregelen ervoor zorgen dat digitale objecten altijd raadpleegbaar zijn. Bepaal hoeveel kopieën worden opslagen en onder welke condities.  +
Benoem de maatregelen die nodig zijn om de kwaliteit van digitale objecten bij opname in het digitaal archief vast te stellen.  +
Beschrijf welke maatregelen getroffen worden bij dataverlies door bijvoorbeeld bit rot, natuurrampen of ongelukken.  +
Unieke identificatiecodes zorgen ervoor dat vindbaarheid en de identificatie van digitale objecten gegarandeerd is.  +
Bladkoper wordt al lange tijd toegepast op gebouwen. Men gebruikt het vooral voor dakbedekking, goten en hemelwaterafvoeren. Als materiaal voor dakbedekking zal het door de beeldbepalende oxidatiekleur in eerste instantie vooral gekozen zijn uit architectonische overwegingen. Tegenwoordig past men h...  +
Al zeer lang past men bladlood toe aan gebouwen. Gedurende vele eeuwen is het vaak gebruikt als dakbedekking, voor de bekleding van houtconstructies, voor goten, aansluitingen, waterafvoeren en decoratieve elementen. Dit kennisartikel geeft inzicht in het gebruik en de eigenschappen van lood, de ver...  +
Sinds het begin van de 19e eeuw past men zink toe aan gebouwen. De introductie van zink in Nederland viel vrijwel gelijk met de heroriëntatie op oude bouwstijlen, de intree van de zogenoemde neostijlen. Het gebruik van zink nam een grote vlucht, niet alleen voor dakbedekking, goten en hemelwaterafvo...  +
Booronderzoek is een methode van Inventariserend Veldonderzoek (IVO) om archeologische resten door middel van een boor op te sporen en te onderzoeken en de aardkundige context van deze resten vast te stellen.  +
Boor- en/of proefputtenonderzoek met zeeftechniek is een methode van Inventariserend Veldonderzoek (IVO) met als doel het opsporen van vindplaatsen en het verzamelen van gegevens voor het (verder) toetsen en aanvullen van de gespecificeerde archeologische verwachting.  +
Deze collectie bevat ongeveer 4000 stuks. Ze bestaat voor een groot deel uit bouwbeeldhouwwerk (lapidarium) en verzamelingen historische bouwmaterialen, deuren, vensters, industrieel vervaardigde ornamentiek, molenonderdelen, bakstenen, dakpannen en gipsstudies.  +
Bouwhistorisch onderzoek is een discipline die voor archeologisch onderzoek van toegevoegde waarde kan zijn, zeker in geval van de bebouwde omgeving, stads- en dorpskernen, boerderij- en kasteelsites, kerken/kerkhoven, etc. <h3>In het kort</h3> <div class="kader"> <strong>Doel</strong>: kennis van ...  +
Bouwmaterialen zijn organische en anorganische materialen die worden gebruikt bij de bouw en later herstel of onderhoud van gebouwen. (Conservation Dictionary)  +
Baksteenformaat 18x9x5,2, rood/bruin. (Agriwiki)  +
Wordt gebruikt voor gebeurtenissen waarbij iets geheel of gedeeltelijk door brand wordt verwoest, zowel toevallig als opzettelijk. Gebruik 'verbranden' voor het proces van iets veranderen, verwonden of verwoesten door brand of hitte. (AAT-NED,)  +
Als er ondanks preventieve maatregelen toch ergens brand uitbreekt, is het in afwachting van de brandweer van belang om op de juiste manier te blussen. Ook is het belangrijk de werking van de verschillende soorten brandblussers te kennen, en te weten welke het meest geschikt zijn om de brand te blus...  +
De laatste decennia gingen er meer historische boerderijen in vlammen op dan voorheen. Dat constateert de RCE. Deze toename is zorgelijk en vormt aanleiding om met dit item eigenaren, bewoners, boeren en andere gebruikers van boerderijen bewust te maken van de noodzaak van preventieve maatregelen.  +
Brauvilliers: witte kalksteen welke gewonnen wordt in het Département de la Meuse, Frankrijk. De grondmassa is gelijkmatig van structuur en kleur, het breukvlak is ruw korrelig. Brauvilliers liais: variant van Brauvilliers.  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
Buitenplaatsen zijn in oorsprong aanzienlijke buitenverblijven met omringende parkaanleg en bijgebouwen, aangelegd vanaf de zeventiende eeuw. De buitenplaats was goed bereikbaar via water of weg. Vanaf de negentiende eeuw zijn veel buitenplaatsen permanent bewoond. Tegenwoordig ook in gebruik als ka...  +
C
De C-horizont is het horizont onderin het bodemprofiel, bestaande uit ongeconsolideerd (los) moedermateriaal, onaangetast door bodemvorming.  +
Met deze techniek kun je de ouderdom van een organisch monster vaststellen. <h3>In het kort</h3> <div class="kader"><strong>Doel</strong>: dateren, opbouwen chronologie, controle op typologische datering, vaststellen (dis)continuiteit van bewoning.<br/><strong>Bruikbaar voor</strong>: dateringen tu...  +
De L*a*b* kleurenruimte, ook bekend als CIELAB, is een in 1976 door de CIE gedefinieerde manier om kleur uit te drukken als een punt ergens in een bolvormige ruimte. De L* is de lichtheid die van wit naar zwart loopt. De a* geeft de groen-rood waarde en de b* geeft de blauw-geel waarde. Iedere kleur...  +
Calais-afzettingen is een verouderde benaming voor Holocene getijdeafzettingen in het kustgebied langs de zuidelijke Noordzeekust (incl. Nederland). Het zijn zanden en kleien afgezet in getijdegeulen, lagunes, wadplaten, kwelders en rietgorzen. Ze zijn gevormd tijdens het relatief snel stijgen van...  +
Certificering gaat over het meetbaar maken van het vertrouwen dat een digitaal archief werk maakt van duurzame toegang. Na certificering mag het digitaal archief beschouwd worden als een Trustworthy Digital Repository (TDR).  +
Leg vast welke standaarden gebruikt worden voor audit en certificering.  +
De Chaletstijl is een romantiserende bouwstijl die, vooral in het laatste deel van de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw (dus ruwweg rond 1900), onder meer in Duitsland, Nederland, Noorwegen en IJsland, werd toegepast bij villa's, boerderijen en openbare gebouwen.  +
Een vondst onder recenter aangebrachte verflagen is altijd bijzonder! Het is een spannende ontdekking, vergelijkbaar met die van een archeologische vondst. Het is verleidelijk om de mouwen op te stropen. maar een schildering is erg kwetsbaar. Daarom is het raadzaam om eerst de mogelijkheden te verke...  +
Ruim 2000 objecten uit de rijke deelcollectie Delfts aardewerk en Oosterse keramiek zijn afkomstig van baron W.F.K. van Verschuer.  +
In 2004 en 2005 heeft de Staat de kern aangekocht van de collectie Bibliotheca Philosophica Hermetica van de zakenman Joost Ritman (1941).  +
1) het beheren van en toezicht houden op de collecties, de registratie, bruiklenen alsmede de conservatie en restauratie.2) de materiële en wetenschappelijke verzorging en verantwoording van aan de zorgen toevertrouwde verzamelingen en het gebruik daarvan naar vastgestelde regels van algemeen, naar ...  +
Een collectie is een verzameling van verworven voorwerpen die is samengesteld op grond van vastgestelde criteria. (Conservation Dictionary)  +
Registrator en bibliothecaris Kunstcollecties  +
Wie is de jonge vrouw op deze tekening van Corry Gallas uit 1920? Is het misschien de kunstenares zelf? In 1920 was zij 35 jaar oud. Het zou goed kunnen, maar de vrouw op de tekening is misschien toch iets jonger dan 35 jaar. Zij is en profil weergegeven tegen een felgekleurde achtergrond en met een...  +
Een vrouw in blauwe overall raakt de kuit aan van een kolossaal beeld van een naakte vrouw. Iets verder in de ruimte staan nog twee beelden. Naast het grote beeld staat een emmertje met poetsdoeken. Het lijkt wel een karikatuur. Maar dat is absoluut niet het geval. De vrouw in overall is de beeldhou...  +
Crematie-onderzoek helpt bij het verkrijgen van inzicht in menselijke crematies. <h3>In het kort</h3> <div class="kader"><strong>Doel</strong>: per individu: vaststelling geslacht, leeftijd, compleetheid of bewuste incompleetheid; per grafveld aanvullend: samenstelling populatie (minimaal aantal in...  +
In de jaren 1933-1945 heeft het nazi-regime in vele landen, waaronder Nederland, een ongekend aantal cultuurgoederen geroofd en geconfisqueerd. Ook werden objecten, soms onder dwang, afgestaan of verkocht. Na de Tweede Wereldoorlog is een deel daar weer van teruggekomen. Naar de objecten is, en word...  +
Tijdens de Tweede Wereldoorlog en de aanloop daar naartoe (1933-1945) zijn tienduizenden kunstvoorwerpen vanuit Nederland in nazi-Duitsland terechtgekomen. Bijvoorbeeld door verkoop, maar ook door roof of confiscatie. Een deel van deze werken is na de oorlog in Nederland teruggekeerd . Hoe Nederlan...  +
Een overzicht van bronnen en archieven die behulpzaam kunnen zijn bij het doen van herkomstonderzoek naar cultuurgoederen uit de periode 1933-1945; de Tweede Wereldoorlog en de periode daaraan voorafgaand.  +
Verschillende organisaties en commissies hebben een rol bij (de teruggave van) cultuurgoederen die in de periode 1933-1945 zijn geroofd, geconfisqueerd, afgestaan of verkocht. Hieronder wordt nader ingegaan op de achtergrond en rollen van de belangrijkste organisaties.  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
Recuperatie betekent in dit verband het streven naar het opsporen en terugbrengen naar Nederland van kunstwerken die tijdens of als gevolg van de Tweede Wereldoorlog het land verlieten. Het Nederlandse recuperatiebeleid bestaat sinds 2000. Het gaat om voorwerpen die zich buiten Nederland bevinden en...  +
Het Nederlandse landschap is een cultuurlandschap, dat in de loop van duizenden jaren lang door mensen is vormgegeven. De mens heeft bossen gekapt en omgezet in akkers, weilanden en heidevelden, veengebieden ontwaterd, heggen aangeplant en beken rechtgetrokken. Door al die activiteiten werd het oors...  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
In dit artikel worden de stappen besproken, zoals benoemd die achtereenvolgens zouden moeten worden 'afgelopen' om te komen tot een verantwoord cultuurhistorisch beheer (zie ook schema in [[Cultuurhistorie - een nadere kennismaking]]). Allereerst is er de onderzoeksfase, waarbij zowel in het veld a...  +
Met cultuurhistorisch onderzoek wordt cultureel erfgoed geïnventariseerd en gewaardeerd. Met cultuurhistorisch onderzoek in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving, kan het cultureel erfgoed binnen een plangebied in kaart worden gebracht. Dit item beschrijft welke factore...  +
Het Czaar Peterhuisje in Zaandam is één van de oudste houten huisjes van Nederland en een dependance van het Zaans Museum. Het werd in 1632 gebouwd van oud scheepshout en diende als arbeidershuisje . De Russische tsaar Peter de Grote logeerde er in 1697.  +
D
Bij een DNA-onderzoek worden DNA-profielen bepaald en met elkaar vergeleken. <h3>In het kort</h3> <div class="kader"> <strong>Doel</strong>: geslachtsbepaling, verwantschapsonderzoek, genetische samenstelling groep, reconstructie geografische herkomst.<br/><strong>Bruikbaar voor</strong>: menselijk...  +
Onderzoek van een monster, liefst vrij van contaminatie, van bijv. menselijke skeletresten om geslachtsbepaling, verwantschapsonderzoek, genetische groepssamenstelling groep, geografische herkomst te bepalen.  +
Boerderij met schuur, klompenmakershuisje en eenroedige hooiberg. ===Kenmerken=== * Datering: eind 19de eeuw * Architect: Onbekend * Bouwstijl: Onbekend * Rijksmonument sinds: 5 oktober 1966 * Uitbreiding bescherming: 28 januari 2022  +
Romeins landschap met infrastructuur (onder meer tracé van de Romeinse Limesweg, kadebeschoeiing), scheepswrak de Meern 4 en resten van een wachttoren. ===Kenmerken=== * Datering: Romeins * Rijksmonument sinds: 8 april 2011 * Uitbreiding bescherming: 21 januari 2021  +
Deze collectie bestaat uit keramische objecten (650) en ontwerptekeningen (2288) uit de fabriekscollectie van de NV Koninklijke Delftsche Aardewerkfabriek De Porceleyne Fles te Delft.  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
De [[Thema/Rijkscollectie_RCE]] bestaat uit diverse deelcollecties, die afzonderlijk worden beschreven.  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
Het Deltaplan voor het Cultuurbehoud was een rijkssubsidiebeleid om de achterstand in behoud en beheer van de Nederlandse erfgoedinstellingen (musea, bibliotheken en archieven) in te lopen.De subsidie werd beschikbaar gesteld van 1990 tot 1994. De subsidieregeling werd daarna met vier jaar verlengd ...  +
Dendrochronologie of jaarringenonderzoek is de wetenschaps die zich bezighoudt met het dateren van houten voorwerpen of archeologische vondsten aan de hand van in de voorwerpen herkenbare groeiringen. ===In het kort=== <div class="kader"><strong>Doel</strong>: dateren, landschap- en klimaatreconstr...  +
Pand dat als achterdeel van het perceel Noordenbergstraat 38 deel uit maakt van het Kloostercomplex. Het pand is gebouwd in 1644.  +
Specialist geografische informatie  +
Diatomeeën of kiezelwieren zijn eencellige algen met een exoskelet van kiezel. Ze zijn goede milieu-indicatoren en worden daarom vaak gebruikt in onderzoek. <h3>In het kort</h3> <div class="kader"> <strong>Doel</strong>: reconstructie van de leefomgeving.<br/><strong>Bruikbaar voor</strong>: het in...  +
Webmaster en specialist online.  +
Een digitaal object is een reeks van nullen en enen (de bitstream) op één of andere drager, opgeslagen in een bepaald bestandsformaat, gebruikmakend van een specifieke combinatie van software en hardware.  +
Stel vast hoe de organisatie om wil gaan met het verwijderen of vernietigen van digitale objecten en leg vast welke informatie in het archief zichtbaar blijft over de verwijderde objecten.  +
Stel per collectie vast wat je precies van de originele objecten wilt behouden voor toekomstig gebruik.  +
Stel vast hoe de organisatie om wil gaan met het ontoegankelijk maken van digitale objecten.  +
Beschrijf hoe de authenticiteit, bruikbaarheid en duurzame toegang van de digitale collecties wordt gegarandeerd door vernieuwingen op het gebied van opslagmedia, bestandsformaten, manieren van presentatie en andere (technologie)wijzigingen te volgen.  +
Een helder duurzaamheidsbeleid maakt het behoud van en lange termijn toegang tot digitale erfgoedcollecties mogelijk.<br/> <br/> In het artikel [[Duurzaamheidsbeleid voor digitale objecten - aandachtsgebieden|aandachtsgebieden]] kun je direct aan de slag met de tien aandachtsgebieden en hun uitwerki...  +
Documenten van de RCE  +
Dolines zijn ronde depressies die ontstaan door oplossing van kalkrijk gesteente in de ondergrond. Ze komen voor in de kalksteen van Zuid-Limburg. <div class="kader klein"> ===Dolines in het kort=== ====Kenmerkendheid==== * Dolines zijn markante ronde depressies van enkele meters diep en enkele tie...  +
Doornikse steen is een zwartblauwe, gelaagde kalksteensoort, die in de omgeving van Doornik wordt gewonnen. Door verwering wordt de steen zilvergrijs. (Wikipedia)  +
Trachiet werd gewonnen op de Drachenfels in het Siebengebirge in Duitsland, tegenwoordig een natuurreservaat. Vandaar de naam Drakenvelder steen of Drachenfelstrachiet. (www.joostdevree.nl)  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
Zeer fraai dalsysteem, ontstaan aan de rand van de stuwwal van de Veluwe (Veluwezoom). Deze sterk vertakte en diep ingesneden sneeuwsmeltwaterdalen zijn ontstaan tijdens de laatste ijstijd (het Weichselien, 115.000-11.700 jaar geleden). Door aansnijding van de Rijn aan de zuidrand van de stuwwal in...  +
Duinkerke-afzettingen is een verouderde benaming voor Holocene getijdeafzettingen in het kustgebied langs de zuidelijke Noordzeekust (incl. Nederland). Het zijn zanden en kleien afgezet in getijdegeulen, lagunes, wadplaten en kwelders. Ze zijn gevormd tijdens inbraken in het Laat-Holoceen (Subbore...  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
E
E-horizonten bestaan uit de uitspoelingslaag van een podzol of brikgrond. Mineralen en humus zijn hier uitgespoeld. In podzols is dit horizont daarom grauwgrijs van kleur. (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)  +
EPDM staat voor Ethyleen Propyleen Dieen Monomeer en is een synthetisch rubber; ook de variant met Terpolymeer i.p.v. Monomeer wordt EPDM genoemd. Meestal worden extra stoffen toegevoegd om de karakteristieken te verbeteren, bijvoorbeeld roet en vulkaniseermiddelen. Er is ook een gewapende variant. ...  +
De stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) is een platform voor monumenteneigenaren, ontwerpers en uitvoerders, en toezichthouders. Gezamenlijk werken zij heel praktijkgericht aan de kwaliteit bij onderhoud en restauratie van monumenten. En natuurlijk hoort het verduurzamen van m...  +
Het Eemien was het laatste interglaciaal (warme tijdperk) in het Pleistoceen. Het klimaat van het Eemien was te vergelijken met het huidige warme tijdperk, het Holoceen, of zelfs iets warmer. De naam Eemien wordt vooral gebruikt in de geologische tijdschaal voor het vasteland van Europa. Het Eemien ...  +
Het Evoluon werd in 1966 geopend als tentoonstellingsgebouw. Het gebouw ziet eruit als een vliegende schotel. ===Kenmerken=== * Datering: 1966 * Architect: Leo de Bever, Louis Christiaan Kalff * Bouwstijl: Onbekend * Rijksmonument sinds: 17 april 2018  +
Het Engels (English) is een Indo-Europese taal, die vanwege de nauwe verwantschap met talen als het Fries, (Neder-)Duits en Nederlands tot de West-Germaanse talen wordt gerekend. De taal is ontstaan in Engeland in de tijd van de Angelsaksen en is nu de lingua franca in grote delen van de wereld, als...  +
Cijfers en data over erfgoed zijn te vinden in de Bibliotheekcatalogus  +
De Erfgoedwet bundelt bestaande wet- en regelgeving voor behoud en beheer van het cultureel erfgoed in Nederland. Bovendien zijn aan de Erfgoedwet een aantal nieuwe bepalingen toegevoegd. Het beschermingsniveau zoals die in de oude wetten en regelingen golden blijven gehandhaafd.  +
De Erfgoedwet is een Nederlandse wet gericht op de bescherming van (erfgoed) collecties van nationaal belang. (Wikipedia)  +
Een erker is een ondiepe uitbouw met veel glas, die buiten de gevel steekt. Als je bijvoorbeeld in Den Haag door het statige Noordeinde loopt, zie je tientallen erkers boven de winkels, op de verdieping van de woonhuizen. Sommige zijn eenvoudig van vorm, andere zijn rijk uitgevoerd en fijn gedetaill...  +
Historische erkers zijn gevoelig voor onderhoud en restauratie. Om historische erkers voor de toekomst te bewaren is regelmatig onderhoud dan ook essentieel.  +
Ethafoam is een duurzaam en stevig schuim met een dichte celstructuur gemaakt van polyetheen. Het wordt gebruikt voor het maken van steunen voor driedimensionale voorwerpen.  +
Deze notitie bevat de uitgangspunten die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) hanteert bij (tijdelijke) evenementen in parken, buitenplaatsen en andere beschermde groene monumenten.  +
Expressionisme is een bouwstijl waarbij de expressie van een innerlijke ervaring van de architect een vorm creeert waarbij een emotioneel effect wordt bewerkstelligd. In de Nederlandse architctuur wordt het expressionisme vooral gekenmerkt door expressieve baksteenarchitectuur tussen 1910 en 1930 me...  +
F
Historische fabrieksschoorstenen vormen een bijzondere categorie binnen het industriële erfgoed. Net als watertorens en vuurtorens zijn het markante elementen in het beeld van stad en land. De herwaardering van de schoorsteen als monument van bedrijf en techniek heeft inmiddels zo’n hoge vlucht geno...  +
Met ruim 70 schilderijen heeft de Rijksdienst een grote collectie van het werk van Ferdinand Erfmann (1901-1968) in beheer.  +
Florale Jugendstil is een subtak van de Jugendstil waarbij asymmetrie en zogenaamde zweepslagmotieven van belang zijn. (Bouwstijlen in Nederland 1040-1940 / Roland Blijdestijn, Ronald Stenvert, 2000)  +
In vrijwel alle museum-, archief-, en bibliotheekcollecties bewaart men fotografisch materiaal, in de vorm van negatieven, dia’s, afdrukken en films, zowel in zwart-wit als in kleur. Deze beelddragers zijn gemaakt met verscheidene technieken en procedés, waardoor ze variëren in samenstelling, vorm, ...  +
===Publicaties=== # '''Geldof M, Proaño Gaibor A, Kirchner E and Ligterink F (2018)''', "Reconstructing Van Gogh’s palette to determine the optical characteristics of his paints", Heritage Science. Vol. 6(17), pp. 1--20. # '''Porck H, Ligterink F, Bruin G de and Scholten S (2006)''', ''[https://do...  +
Verzamelnaam voor meer dan honderd witgele en geelbeige kalksteensoorten uit Frankrijk. (Haslinghuis)  +
Kerkje uit 1795, gelegen op hoge terp in weidelandschap. In de kerk rouwborden voor de familie Sytzama en op het kerkhof met negentiende-eeuwse zerken een familiegraf van de Sytzama's met acht hardstenen zerken. ===Kenmerken kerk=== * Datering: 1795 * Architect: Onbekend * Rijksmonument sinds: 24 n...  +
Friese pannen zijn machinaal vervaardigde dakpannen die in verschillende vormen in de tweede helft van de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw in Friesland gemaakt zijn. Er zijn vlakke en gegolfde modellen. Gegolfde pannen komen met twee en drie golven voor.  +
Functionele preservering is bedoeld om door de tijd heen de duurzame toegankelijkheid van digitale informatie te waarborgen, door maatregelen te nemen om informatieverlies door technologische veranderingen te voorkomen. Omschrijf wat onder functionele preservering verstaan wordt. Op welke manier wi...  +
Beschrijf hoe de organisatie gaat vaststellen welke bestandsformaten instromen in het digitaal archief en wat daarbij de rol kan zijn van het vaststellen van voorkeursformaten.  +
Maak een plan om verouderde apparatuur te conserveren.  +
Maak een plan om informatie mee te nemen door de tijd.  +
Leg beleid voor versiebeheer vast. Hoe omgaan met verschillende versies van digitale objecten in het digitaal archief?  +
G
vrijstaande, overdekte en geheel of gedeeltelijke met wanden omsloten toegankelijke ruimte, die direct of indirect met de grond is verbonden.  +
De objecten die bij een opgraving aan het licht komen, geven inzicht in het dagelijks leven dat zich in het verleden afspeelde op de vindplaats. <h3>In het kort</h3> <div class="kader"><strong>Doel</strong>: vaststellen van functie (bewerkt materiaal, uitgevoerde beweging) en/of productiewijze, in...  +
Volgens de Wet op de lijkbezorging kent Nederland twee typen begraafplaatsen: gemeentelijke en bijzondere. Dat zegt maar heel weinig over hoe die begraafplaatsen eruit zien. Met een verwijzing naar gezindte, eigendom of status wordt al meer duidelijk. Zo zijn er bijvoorbeeld gemeentelijke begraafpla...  +
Afronding van geofysisch onderzoek tijdens archeologische prospectie vereist een aantal specifieke stappen.  +
Bij de factsheets over geofysisch onderzoek hoort een beslismatrix, deze is op deze pagina te downloaden.  +
Tijdens elektromagnetisch (EM-) onderzoek, ook bekend als elektromagnetisch inductie (EMI-) onderzoek, wordt door middel van een elektrospoel een elektromagnetisch veld opgewekt waarop de bodem reageert. Aan de hand van de opgewekte stroom wordt de weerstand (mate van geleidbaarheid) van de bodem ge...  +
Tijdens elektrisch weerstandsonderzoek wordt stroom vanaf het oppervlak door middel van elektroden de grond ingestuurd en wordt de weerstand van de bodem gemeten. Elektrisch weerstandsonderzoek wordt vooral in de karterende fase en de waarderende fase van het Inventariserend Veldonderzoek (IVO) inge...  +
Bij grondradaronderzoek wordt een radarsignaal de grond ingestuurd. Dit radarsignaal kan weerkaatsen op objecten of op overgangen in bodemlagen in de ondergrond. Het terugkaatsende radarsignaal wordt opgevangen, gemeten en opgeslagen. Voor succesvol gebruik bij archeologisch veldwerk moeten de arche...  +
Tijdens magnetometrisch onderzoek worden met magnetische sensoren variaties in het aardmagnetisch veld gemeten. Deze variaties (of verstoringen) kunnen het resultaat zijn van archeologische resten (bijv. structuren) in de ondergrond.  +
Tijdens elektromagnetisch (EM-) onderzoek, ook bekend als elektromagnetisch inductie (EMI-) onderzoek, wordt door middel van een elektrospoel een elektromagnetisch veld opgewekt waarop de bodem reageert. Aan de hand van de opgewekte stroom wordt de weerstand (mate van geleidbaarheid) van de bodem ge...  +
Conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) is het eindresultaat van het Bureauonderzoek een gespecificeerde archeologische verwachting. Hierin wordt beschreven waar in het onderzoeks- of plangebied archeologische vindplaatsen worden verwacht en wat de eigenschappen (aard, datering, diep...  +
Geofysica is een non-destructieve methode van veldonderzoek waarbij door metingen aan het oppervlak informatie verkregen wordt over structuren in de ondergrond.  +
Specialist molens en waterbouwkundige constructies. Kennis van [[Thema/Molens]] Stoominstallaties, Dieselmotoren, Gemalen, Sluizen, Civiele techniek, Werktuigbouwkunde, Ambacht van molenaar, Klinken, Touwslaan, Bruine vloot  +
Het kiezen voor de juiste specialist kan u veel geld en tijd besparen. Ook helpt het onnodige schade of waardevermindering te voorkomen. Het kiezen van de juiste specialist is niet eenvoudig, deze checklist help u daarbij. De ervaring leert dat de expertise te vinden is bij de individuele specialist...  +
Dit artikel gaat over het reinigen van gevels. Gevelreiniging brengt risico's met zich mee vraagt om een zorgvuldig plan waarbij met veel aspecten rekening moet worden gehouden. In dit artikel wordt aan de hand van een stappenplan duidelijk hoe je een goed plan tot stand komt.  +
Uit de periode 1930-1970 bezit de Rijksdienst de grootste en meest gevarieerde collectie Gispen-meubelen in Nederland.  +
Glas is een amorfe (ofwel niet-kristallijne) vaste stof, met als hoofdbestanddeel kwarts, en is meestal transparant. Het wordt gemaakt door een mengsel van gesmolten zand en hulpstoffen zoals soda of potas en kalk(steen) af te koelen.  +
Glas is mede bepalend voor het karakter van een monument en vormt een belangrijk onderdeel van de bouwhistorie ervan. Dit artikel gaat in op de grondstoffen en de kleuren van vlakglas.  +
Glas is binnen de architectuur regelmatig toegepast in een andere vorm of soort dan vlakglas, met name vanaf het eind van de 19<sup>de</sup> eeuw. Bijvoorbeeld vloertegels die voor meer licht in kelders zorgen en bouwstenen waarmee je hele muren kan metselen. Het merendeel van dit glas is semi-trans...  +
Vlakglas is een verzamelnaam voor een vlakke plaat glas met een bepaalde dikte (die overigens ook gebogen kan zijn). Binnen de architectuur is vlakglas de meest toegepaste vorm van glas. Er zijn verschillende soorten vlakglas, met ieder hun eigen productiewijze, dimensies, eigenschappen en uitstrali...  +
Glasschilderkunst was tot de jaren 60 van de vorige eeuw populair en talloze ontwerpers en glasateliers hebben gezorgd voor een rijke historie op dit gebied.  +
Wanneer je een nieuwe en geschikte plek zoekt voor een glas-in-loodraam dat uit zijn oorspronkelijke context verwijderd is, of zal worden verwijderd, kun je een aantal stappen doorlopen. Deze stappen zijn voortgekomen uit ervaringen die zijn opgedaan bij verschillende casestudies uit de praktijk. U...  +
De kunstnijverheidscollectie van de Glasfabriek Leerdam is in 2000 aangekocht door het ministerie van OCW, de Mondriaan Stichting en de Vereniging Rembrandt.  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
De gemeentelijke begraafplaats in Gorredijk werd oorspronkelijk aangelegd in 1926 en later uitgebreid in 1942/46. Opvallend zijn de gebouwde elementen die ontworpen zijn in een expressionistische stijl, ontworpen door gemeentearchitect C. van Wamel. De begraafplaats zelf heeft een formele aanleg. D...  +
Eigenaren en monumentenzorgers worden met regelmaat geconfronteerd met schade aan monumenten die direct of indirect het gevolg is van graffiti. Goedbedoelde reinigingsacties leiden te vaak tot beschadiging van de gevel. Het verwijderen vereist namelijk maatwerk en deskundigheid. En het beschermen te...  +
IJzer is, naast natuursteen, een materiaal dat is gebruikt voor zowel graftekens als omheiningen van begraafplaatsen, kerkhoven en de graven zelf. Graftekens kunnen ook zijn gemetseld of als monoliet in kunststeen zijn uitgevoerd. Van de houten graftekens zijn er nog maar weinig over, vooral in het ...  +
Alle materiaal is aan verwering onderhevig. Zo ook graftekens gemaakt van ijzer, kunststeen en hout. De soorten verwering en het benodigde herstel of onderhoud verschillen per materiaalsoort.  +
Nederland is rijk aan historische begraafplaatsen; niet alleen aan kerkhoven gelegen rondom of bij kerken, maar ook aan begraafplaatsen die zijn aangelegd buiten de bebouwde kom of in het vrije veld. Veel van deze begraafplaatsen zijn inmiddels rijksmonument.  +
Alle materiaal is aan verwering onderhevig, ook natuurstenen graftekens. Onder verwering wordt de aantasting door weersinvloeden verstaan. Chemische en fysische aspecten spelen daarbij een belangrijke rol. Deze zijn vaak te herleiden tot de invloed van warmte (zon), koude (vorst), water (neerslag) e...  +
Groen erfgoed is cultureel erfgoed bestaande uit een groenaanleg met cultuurhistorische, horticulturele of architectuurhistorische waarden zoals een park, tuin, begraafplaats, boerenerf, verdedigingswerk, hortus botanicus en wijk- of wegbeplanting. Cultuurlandschappen met door de mens beïnvloed groe...  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
De Haensmole is een spinnenkopmolen aan het Prinses Margrietkanaal te Grou. De molen dateert vermoedelijk uit de achttiende eeuw en werd gebouwd ter bemaling van de polder de Gallelannen. De molen stond aanvankelijk op de plek waar het Prinses Margrietkanaal uitmondt in het Pikmeer, maar is in 2007 ...  +
H
Het Verdrag inzake de bescherming van culturele goederen in het geval van gewapend conflict (ook wel: het ''Haags Verdrag'' of ''UNESCO-verdrag 1954'') werd op 14 mei 1954 in Den Haag gesloten. Doel van het verdrag is om cultureel erfgoed te beschermen tijdens gewapend conflict tegen beschadiging, p...  +
Hamerpannen zijn machinaal vervaardigde dakpannen met kop- en zijsluitingen. De oorsprong lag in de Elzas, rond 1841 ontwikkeld door de gebr. Gilardoni. Sinds 1886 bij Hamer & Co. te Nijmegen geproduceerd. Het zijn platte pannen die lijken op tuiles du Nord, maar groter zijn en een dubbele wel hebbe...  +
Onderzoeker ondiepe ondergrond, afdeling Landschap  +
Uit de nalatenschap van Felix Valk (1929-1999) is eind 2001 de collectie van 117 schilderijen en beelden hedendaagse Afrikaanse kunst aan de rijkscollectie toegevoegd.  +
''Een combinatie van hoge natuurwaarden en veel archeologische relicten.'' In heidegebieden kunnen veel archeologische relicten bevinden zoals grafheuvels, urnenvelden en karresporen. Ondoordacht natuurbeheer kan archeologische waardes aantasten. En andersom kunnen archeologische waardes het natuu...  +
Helderpannen zijn ruitvormige geribde machinaal vervaardigde dakpannen. Ze werden vanaf ca. 1890 geproduceerd door Helder & Co. te Dokkum (Friesland).  +
schilder, tekenaar  +
Natuursteenspecialist  +
Een hertenkamp is een kunstmatig afgescheiden terrein met voorzieningen, waardoor herten er lange tijd kunnen verblijven. Nederland telt er ongeveer 250. Tien procent daarvan is aangelegd in de negentiende eeuw. De andere negentig procent dateert uit de twintigste eeuw. Zo’n tien procent van de hert...  +
In de Nederlandse hertenkampen leven vele duizenden herten. Voor het grootste deel zijn dat damherten. Slechts in een enkel geval worden er edelherten gehouden, die groter zijn dan damherten. Reeën zijn juist kleiner, maar ongeschikt voor hertenkampen. Zij leven veelal solitair of in kleine groepjes...  +
Nederland telt meer dan tweehonderd hertenkampen die zich op verschillende locaties bevinden. Ook internationaal zijn ze een fenomeen. Zo kennen Engeland, Duitsland, Spanje, Japan en Indonesië ook hertenkampen.  +
Bij onderhoud en herstel is het belangrijk de authentieke onderdelen van de hertenkamp op hun waarde te schatten. Behoud en repareer oorspronkelijke onderdelen die er slecht aan toe zijn, zoals houten hekwerken. Dat is beter dan ze te vervangen door goedkopere, moderne oplossingen die niet bij het k...  +
Hoewel het niet mogelijk is het proces van degradatie van historisch textiel te stoppen, kunnen beschermende maatregelen en herstelwerkzaamheden een wereld van verschil uitmaken. De levensduur van historische gordijnen, wandbekleding, vloertapijten en stoelbekleding kan gunstig worden beïnvloed. Dit...  +
Gordijnen, wandbekleding, vloertapijten en stoelbekleding: ze vormen een beeldbepalend onderdeel van een monumentaal interieur. Als zodanig verdienen ze onze aandacht en bescherming. Omgevingsfactoren, zoals licht, vocht en temperatuurwisselingen, ongedierte en vervuiling, slijtage en schade door ge...  +
Onze invloed op de vorming van het landschap is in een dichtbevolkt land als Nederland erg groot. Vrijwel het hele oppervlak is door mensenhanden beroerd, aangepast en beïnvloed. Historischgeografisch onderzoek binnen de archeologie richt zich op de reconstructie van het verloop van deze verandering...  +
In Nederland komt het overkappen van een historische binnenplaats regelmatig voor. Hoe meer een binnenplaats transformeert tot een volwaardig vertrek en onderdeel van de binnenruimte wordt, hoe groter de gevolgen voor het gebouw zijn. Dit artikel geeft aan hoe er verantwoord met een binnenplaats kan...  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
Hollandse pannen zijn golfvormige pannen, in feite een holle en bolle pan aan elkaar. (Dus als een platliggende S). Deze pannen gebruikte men voor steilere daken.  +
De vliegtuigloods aan de Lindberghstraat te Hoogeveen is tussen 1935 en 1936 ontworpen door J.A. Brinkman en L.C. van der Vlugt, met medewerking van M. Zwanenburg. De loods kenmerkt zich door de bijzonder ijle stalen draagconstructie en de nog oorspronkelijke roldeuren en is in oorsprong bestemd voo...  +
<strong class="error">Fout: De tekst is langer dan de limiet van 1.000 tekens</strong>...  +
Het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen staat op de Rode Steen in Hoorn. Jan Pieterszoon Coen (1587-1629) werd geboren in Hoorn en was gouverneur bij de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC). Het standbeeld werd in 1893 geplaatst. Coen is als sinds lange tijd een omstreden figuur. Vanaf in ieder ge...  +
Sommige insecten in hout vragen niet om bestrijding. Het gaat om soorten die met het hout uit het bos zijn meegekomen. Ze komen voor in hout dat nog niet zo lang geleden in gebouwen is verwerkt, maar vaak ook in haardhout dat je naar binnen haalt. Deze tabel hoort bij het artikel [[Hout - insecten...  +

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 15 jan 2021 om 15:36.